Giải Câu 3 trang 197 sgk Vật Lý 12 nâng cao Bài 37: Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng Câu 3 trang 197 sgk Vật Lý 12 nâng cao Nêu mối …

Bạn đang xem: Giải Câu 3 trang 197 sgk Vật Lý 12 nâng cao Bài 37: Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng Câu 3 trang 197 sgk Vật Lý 12 nâng cao …

Bài 37: Về tĩnh mạch. Bước sóng và màu sắc của ánh sáng

Câu 3 trang 197 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Nêu mối quan hệ giữa bước sóng ánh sáng và màu sắc của ánh sáng.

Câu trả lời:

Trong quang phổ liên tục, các ánh sáng đơn sắc có bước sóng phụ cận gần như giống nhau và được phân thành các vùng như sau (chỉ đúng trong chân ko và ko khí):

– Vùng đỏ (760 nm – 640 nm);

– Vùng vàng cam (640 nm – 580 nm);

– Vùng màu lục (580 nm – 495 nm);

– Xanh chàm (495 nm – 440 nm);

– Vùng tím (440 nm – 380 nm).

Chú ý: Màu sắc của ánh sáng phụ thuộc vào tần số dao động. Lúc vận chuyển từ môi trường này sang môi trường khác, tần số ko thay đổi nên màu sắc ko thay đổi, nhưng bước sóng trong các môi trường không giống nhau có thể thay đổi theo công thức:N =/N

Với: +N là bước sóng trong môi trường chiết suất n;

+ là bước sóng trong chân ko hoặc ko khí.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Vật lý 12 tăng lên: Bài 37. Khoảng thô. Bước sóng và màu sắc của ánh sáng

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật lý 12

Xem thêm chi tiết về Giải Câu 3 trang 197 sgk Vật Lý 12 nâng cao
Bài 37: Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng Câu 3 trang 197 sgk Vật Lý 12 nâng cao Nêu mối …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Xem thêm bài viết hay:  Bài 73 trang 154 SGK Đại Số 10 tăng lên – Giải Toán 10

Viết một bình luận