Giải Câu 3 trang 278 sgk Vật Lý 12 nâng cao Bài 54: Phản ứng hạt nhân Câu 3 trang 278 sgk Vật Lý 12 nâng cao Điều kiện để một phản ứng tỏa nă…

Bạn đang xem: Giải Câu 3 trang 278 sgk Vật Lý 12 nâng cao Bài 54: Phản ứng hạt nhân Câu 3 trang 278 sgk Vật Lý 12 nâng cao Điều kiện để một phản …

Bài 54: Phản ứng hạt nhân

Câu 3 trang 278 SGK Vật Lý 12 tăng lên

Điều kiện để phản ứng tỏa năng lượng là gì? Vì sao phóng xạ là một phản ứng tỏa nhiệt? Cho ví dụ về hai phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

Câu trả lời:

Công thức tính năng lượng thu được-bức xạ của phản ứng hạt nhân:

ΔE = (m – MC2 ( )

Bên trong:

tôi = mX1 + mX2 là tổng khối lượng các hạt nhân trước phản ứng.

m = mX3 + mX4 là tổng khối lượng của các hạt nhân sau phản ứng.

* Nếu m > m ⇔ ΔE > 0 phản ứng toả năng lượng ΔE là động năng của X . vật rất nhỏ3X4 hoặc phôtôn γ. Trong phản ứng tỏa nhiệt, các hạt sinh ra có độ khuyết khối lớn hơn nên năng lượng liên kết riêng lớn hơn thì bền hơn.

* Nếu m < m ⇔ ΔE < 0 thu năng lượng |ΔE| dưới dạng động năng của hạt Xtrước hếtX2 hoặc phôtôn γ. Trong phản ứng thu năng lượng, các hạt sinh ra có độ hụt khối nhỏ hơn nên kém bền hơn.

* Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử của một số nguyên tố (kém bền hơn) tự phát ra các bức xạ rồi chuyển đổi thành hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố khác (vững bền hơn). Tức là các hạt sinh ra có độ khuyết khối lớn hơn nên bền hơn.

→ phản ứng toả năng lượng ΔE dưới dạng động năng của các hạt nhân con hoặc phôtôn γ.

* Ví dụ về hai phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng:

Giải bài tập Vật Lý 12 nâng cao: Bài 54. Phản ứng hạt nhân -

Ghi chú: Các hiện tượng: phóng xạ, phân hạch, nhiệt hạch luôn là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

Nhìn thấy tất cả Lời giải bài tập Vật Lý 12 Nâng Cao: Bài 54. Phản ứng hạt nhân

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Vật lý 12

Xem thêm chi tiết về Giải Câu 3 trang 278 sgk Vật Lý 12 nâng cao
Bài 54: Phản ứng hạt nhân Câu 3 trang 278 sgk Vật Lý 12 nâng cao Điều kiện để một phản ứng tỏa nă…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận