Giải Hóa Bài 1 trang 203 SGK Hóa 11 Bài 44 : Anđehit – Xeton Bài 1 (trang 203 SGK Hóa 11) Thế nào là anđehit? Viết công thức cấ…

Bạn đang xem: Giải Hóa Bài 1 trang 203 SGK Hóa 11 Bài 44 : Anđehit – Xeton Bài 1 (trang 203 SGK Hóa 11) Thế nào là anđehit? Viết công thức cấ… tại thomo.vn …

Bài 44: Anđehit – Xeton

Bài 1 (trang 203 SGK Hóa 11)

Andehit là gì? Viết công thức cấu tạo của anđehit có công thức phân tử C .4hsố 8O và đặt tên cho chúng.

Câu trả lời:

– Anđehit là hợp chất hữu cơ trong đó nhóm -CH=O liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro.

Công thức cấu tạo của anđehit có công thức phân tử C .4hsố 8O là

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Hóa học 11: Bài 44. Anđehit – Xeton

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Xem thêm chi tiết về Giải Hóa Bài 1 trang 203 SGK Hóa 11
Bài 44 : Anđehit – Xeton Bài 1 (trang 203 SGK Hóa 11) Thế nào là anđehit? Viết công thức cấ…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận