Giải Hóa Bài 1 trang 212 SGK Hóa 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic Bài 1 (trang 212 SGK Hóa 11) Điền Đ (…

Bạn đang xem: Giải Hóa Bài 1 trang 212 SGK Hóa 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic Bài 1 (trang 212 SGK Hóa 11) Điền Đ (… tại thomo.vn …

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Bài 1 (trang 212 SGK Hóa 11)

Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống kế bên các câu sau:

a) Anđehit vừa là chất khử vừa là chất oxi hóa.

b) Anđehit là hợp chất lưỡng tính.

c) Lúc phản ứng với hiđro có xúc tác Ni, anđehit chuyển thành ancol bậc một.

d) Axit axetic có thể phản ứng với dung dịch của bazơ, oxit bazơ, muối cacbonat, kim loại đứng trước hiđro trong dãy phản ứng hóa học của kim loại.

e) Oxi hóa ko hoàn toàn ancol bậc 2 thu được xeton.

f) Trong công nghiệp, axeton được tổng hợp từ cumen.

Câu trả lời:

quảng cáo

b) SẼ

c) ĐỎ

đ) ĐỎ

đ) ĐỎ

f) SẼ

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Xem thêm chi tiết về Giải Hóa Bài 1 trang 212 SGK Hóa 11
Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic Bài 1 (trang 212 SGK Hóa 11) Điền Đ (…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận