Giải Hóa Bài 3 trang 212 SGK Hóa 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic Bài 3 (trang 212 SGK Hóa 11) Dẫn hỗn …

Bạn đang xem: Giải Hóa Bài 3 trang 212 SGK Hóa 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic Bài 3 (trang 212 SGK Hóa 11) Dẫn hỗn … tại thomo.vn …

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Bài 3 (trang 212 SGK Hóa 11)

Dẫn hỗn hợp khí X gồm axetilen và anđehit axetic vào dung dịch AgNO. dung dịch3 Trong amoniac thấy có 2 chất kết tủa. Lấy kết tủa cho vào dung dịch axit HCl dư, thấy có khí thoát ra và phần ko tan Y. Hòa tan Y trong dung dịch HNO.3 Một khí màu nâu được nhìn thấy trong ko khí. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra để giảng giải quá trình trên.

Câu trả lời:

SỐC + 2AgNO3 + 2NHS3 → AgC≡CAg↓ + 2NH4KHÔNG3

CHỈ CÓ3CHO + 2AgNO3 + 3NHS3 + BẠN BÈ2O → CHỈ3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4KHÔNG3

Lọc lấy kết tủa: AgC≡CAg và Ag cho vào HCl chỉ có AgC≡CAg phản ứng:

AgC≡CAg + 2HCl → HC≡CH + 2AgCl↓

Phần ko tan Y là Ag và AgCl, tan trong HNO3 Chỉ có Ag phản ứng:

Ag + 2HNO3 → AgNO33 + KHÔNG2nâu↑ +2Ô

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Xem thêm chi tiết về Giải Hóa Bài 3 trang 212 SGK Hóa 11
Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic Bài 3 (trang 212 SGK Hóa 11) Dẫn hỗn …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận