Giải Hóa Bài 4 trang 210 SGK Hóa 11 Bài 45 : Axit cacboxylic Bài 4 (trang 210 SGK Hóa 11) Chất Y có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng…

Bạn đang xem: Giải Hóa Bài 4 trang 210 SGK Hóa 11 Bài 45 : Axit cacboxylic Bài 4 (trang 210 SGK Hóa 11) Chất Y có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng… tại …

Bài 45: Axit Cacboxylic

Bài 4 (trang 210 SGK Hóa 11)

Chất Y có công thức phân tử C4hsố 8Ô2 phản ứng với NaOH tạo thành chất Z (C4h7Ô2Na). Y thuộc loại hợp chất nào sau đây?

A. Andehit

B. Axit.

C. Ancol

D. Xeton.

Câu trả lời:

Chọn B

– Phương trình minh họa:

CHỈ CÓ3CHỈ CÓ2CHỈ CÓ2COOH + NaOH → CHỈ3CHỈ CÓ2CHỈ CÓ2COONa + GIA ĐÌNH2Ô

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Hóa học 11: Bài 45. Axit cacboxylic

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Xem thêm chi tiết về Giải Hóa Bài 4 trang 210 SGK Hóa 11
Bài 45 : Axit cacboxylic Bài 4 (trang 210 SGK Hóa 11) Chất Y có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận