Giải Hóa Bài 5 trang 20 SGK Hóa 11

Bạn đang xem: Giải Hóa Bài 5 trang 20 SGK Hóa 11 tại thomo.vn Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Bài 5 (trang 20 SGK Hóa học …

Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 5 (trang 20 SGK Hóa học 11)

Viết phương trình phân tử và phương trình ion thu gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:

a) Fe2(VÌ THẾ)4)3 + NaOH

b) NHỎ4Cl + AgNO33

c) NaF + HCl

đ) MgCl2 + kiến ​​thức3

e) FeS(r) + 2HCl

g) HClO + KOH

Câu trả lời:

a) Fe2(VÌ THẾ)4)3+ 6NaOH → 3Na2VÌ THẾ4+ 2Fe(OH)3

Fe3+ + 3OH → Fe(OH)3

b) NHỎ4Cl + AgNO33→ NHỎ4KHÔNG3+ AgCl

Ag+ + Cl → AgCl

c) NaF + HCl → NaCl + HF

h+ + F+ → HF

đ) MgCl2+ kiến ​​thức3→ Ko có phản hồi

e) FeS(r) +2HCl → FeCl2 + BẠN BÈ2S

FeS(r) + 2H+ → Fe2+ + BẠN BÈ2S

g) HClO + KOH → KClO + H2Ô

HClO + OH → BẠN BÈ2O + ClO

Nhìn thấy tất cả Giải 11: Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Xem thêm chi tiết về Giải Hóa Bài 5 trang 20 SGK Hóa 11

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận