Giải Hóa Bài 7 trang 213 SGK Hóa 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic Bài 7 (trang 213 SGK Hóa 11) Hợp chất…

Bạn đang xem: Giải Hóa Bài 7 trang 213 SGK Hóa 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic Bài 7 (trang 213 SGK Hóa 11) Hợp chất… tại thomo.vn Bài …

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Bài 7 (trang 213 SGK Hóa 11)

Hợp chất X có công thức phân tử C3h6O phản ứng với lượng dư AgNO3 trong GIẢI PHÁP3. Công thức cấu tạo nào sau đây là của X?

Câu trả lời

Đã chọn.

– Vì X phản ứng được với AgNO3 trong NH3 vậy X phải là anđehit.

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Xem thêm chi tiết về Giải Hóa Bài 7 trang 213 SGK Hóa 11
Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic Bài 7 (trang 213 SGK Hóa 11) Hợp chất…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận