Giải Hóa Bài 8 trang 213 SGK Hóa 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic Bài 8 (trang 213 SGK Hóa 11) Cho dung…

Bạn đang xem: Giải Hóa Bài 8 trang 213 SGK Hóa 11 Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic Bài 8 (trang 213 SGK Hóa 11) Cho dung… tại thomo.vn Bài …

Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Bài 8 (trang 213 SGK Hóa 11)

Cho dung dịch chứa 0,58 gam chất hữu cơ X phản ứng với lượng dư AgNO3 trong GIẢI PHÁP3 thu được 2,15 gam kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên hợp chất X?

Câu trả lời:

Hợp chất X có thể phản ứng với AgNO3/BÉ NHỎ3 Có kết tủa bạc nên X là anđehit đơn chức.

Gọi công thức phân tử của X là R-CHO

RCHO + 2AgNO3 + 3NHS3 + BẠN BÈ2O → RCOONH4 + 2Ag↓ + 2NH4KHÔNG3

Theo phương trình:

CTCT của X là: CHỈ3– CHỈ CÓ2-CHO (propanal)

Nhìn thấy tất cả Giải bài tập Hóa học 11: Bài 46. Luyện tập: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Xem thêm chi tiết về Giải Hóa Bài 8 trang 213 SGK Hóa 11
Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic Bài 8 (trang 213 SGK Hóa 11) Cho dung…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận