Giải Hóa Báo cáo thực hành + Bản tường trình Hóa 11 Bài thực hành 5 Bài thực hành số 5: Tính chất của Etanol, Glixerol, Phenol I. Báo cáo thực hành tính chất của Eta…

Bạn đang xem: Giải Hóa Báo cáo thực hành + Bản tường trình Hóa 11 Bài thực hành 5 Bài thực hành số 5: Tính chất của Etanol, Glixerol, Phenol I. Báo cáo thực hành tính …

Bài tập số5: Tính chất của Ethanol, Glyxerol, Phenol

I. Báo cáo thực hành Tính chất của Ethanol, Glycerol, Phenol

* CHUẨN BỊ

– Dụng cụ: Ống thử, đèn cồn, ống nhỏ giọt, ống đựng ống thử, kẹp hóa chất.

– Hóa chất: glixerol, phenol, etanol khan, Na, dd NaOH 10%, dd CuSO42%, dd Br2nước cất.

2. Nội dung và thủ tục

Thí nghiệm 1: Etanol tác dụng với Na

* Dụng cụ, hóa chất:

– Dụng cụ: Ống thử khô, đèn cồn, hộp quẹt.

– Hóa chất: 2ml rượu etylic

* Làm thế nào để thực hiện:

* Các phương trình và hiện tượng hóa học:

Ngọn lửa chuyển sang màu xanh do có khí H2 lối ra.

Thí nghiệm 2: Glyxerol tác dụng với Cu(OH)2

* Dụng cụ, hóa chất:

Dụng cụ: 2 ống thử, ống nhỏ giọt.

– Hóa chất: dd CuSO4dd NaOH 10%, etanol, glixerol.

* Chỉ huy:

* Các phương trình và hiện tượng hóa học:

Báo cáo Thực hành + Báo cáo Hóa học 11 Bài 5 (Tranh 2)

Thành phầm tạo thành là một phức chất có màu xanh đậm.

Thí nghiệm 3: Phenol tác dụng với nước brom

* Dụng cụ, hóa chất:

Dụng cụ: ống thử, ống nhỏ giọt.

– Hóa chất: dd phenol, nước brom.

* Chỉ huy:

– SGK trang 196.

* Các phương trình và hiện tượng hóa học:

Báo cáo Thực hành + Báo cáo Hóa học 11 Bài 5 (Tranh 3)

Dung dịch brom mất màu, xuất hiện kết tủa trắng.

Thí nghiệm 4: Phân biệt etanol, glixerol và phenol

* Dụng cụ, hóa chất:

Dụng cụ: 3 ống thử, ống nhỏ giọt.

– Hóa chất: dd etanol, glixerol và phenol đựng trong 3 lọ ko dán nhãn.

* Chỉ huy:

– Dùng Br2 Đối với phenol, sử dụng Cu(OH)2 biết glixerol.

* Các phương trình và hiện tượng hóa học:

Với Phenol:

Báo cáo Thực hành + Báo cáo Hóa học 11 Bài 5 (Tranh 4)

Dung dịch brom mất màu, xuất hiện kết tủa trắng.

Với Glycerol:

Báo cáo Thực hành + Báo cáo Hóa học 11 Bài 5 (Tranh 5)

Thành phầm tạo thành là một phức chất có màu xanh đậm.

II. Báo cáo tính chất thực hành của Ethanol, Glycerol, Phenol

Báo cáo Thực hành + Báo cáo Hóa học 11 Bài 5 (Tranh 6)

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Xem thêm chi tiết về Giải Hóa Báo cáo thực hành + Bản tường trình Hóa 11 Bài thực hành 5
Bài thực hành số 5: Tính chất của Etanol, Glixerol, Phenol I. Báo cáo thực hành tính chất của Eta…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận