Hiện tượng di truyền liên kết xảy ra khi Câu hỏi: Hiện tượng di truyền liên kết xảy ra khi A. Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi hai cặp t…

Bạn đang xem: Hiện tượng di truyền liên kết xảy ra khi Câu hỏi: Hiện tượng di truyền liên kết xảy ra khi A. Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi hai cặp t… …

Câu hỏi: Điều gì xảy ra lúc kế thừa liên kết xảy ra?

A. Bố mẹ đều thuần chủng và không giống nhau về 2 cặp tính trạng tương phản

B. Các gen nằm trên các cặp thể nhiễm sắc tương đồng không giống nhau

C. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng cùng nằm trên một cặp thể nhiễm sắc tương đồng

D. Ko có hiện tượng tương tác gen và di truyền liên kết với giới tính

Câu trả lời:

Đáp án: C. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng cùng nằm trên một cặp thể nhiễm sắc

Giảng giải:

Lúc các cặp gen quy định các cặp tính trạng cùng nằm trên một cặp thể nhiễm sắc thì có sự di truyền liên kết.

Cùng tìm hiểu thêm về di truyền liên kết

I. Khái niệm di truyền liên kết

Di truyền liên kết là các gen có khả năng di truyền cùng nhau vì chúng nằm gần nhau trên cùng một thể nhiễm sắc. Trong quá trình giảm phân, các thể nhiễm sắc được tổ hợp lại, dẫn tới hoán đổi gen giữa các thể nhiễm sắc tương đồng. Nếu các gen gần nhau, thời cơ tái tổ hợp cao hơn nếu chúng cách xa nhau. Các gen liên kết ko thể nằm trên các thể nhiễm sắc không giống nhau.

II. Quá trình tái tổ hợp tương đồng

Các thể nhiễm sắc được tái tổ hợp trong quá trình giảm phân. Trong quá trình tái tổ hợp tương đồng, các thể nhiễm sắc có thể được phân cắt tại các điểm trùng hợp, sau đó chúng được liên kết với một bản sao khác của thể nhiễm sắc tương đồng đã được phân cắt tại cùng một điểm. Theo cách này, DNA từ một thể nhiễm sắc kết thúc ở một thể nhiễm sắc tương đồng khác. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về điều này.

Thể nhiễm sắc là những sợi DNA chứa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn gen. Hồ hết các sinh vật sinh sản hữu tính có hai bản sao của mỗi thể nhiễm sắc. Mặc dù cả hai bản sao của mỗi thể nhiễm sắc đều có các gen quy định cùng một đặc điểm (ví dụ: màu tóc), nhưng mỗi bản sao của một thể nhiễm sắc có thể chứa một alen không giống nhau (ví dụ: một bản sao có một alen khác). có thể mã cho tóc đen và một bản sao khác cho tóc đỏ). Hai thể nhiễm sắc có cùng gen, ngay cả lúc chúng có các alen không giống nhau, được gọi là thể nhiễm sắc tương đồng.

Tuy nhiên, có một loại tế bào chỉ có một bản sao của mỗi thể nhiễm sắc thay vì hai: giao tử (trứng và tinh trùng trong trường hợp của con người). Để tạo nên giao tử, các tế bào trải qua quá trình giảm phân, bao gồm quá trình phân chia tế bào, theo đó các tế bào con thu được một bản sao của mỗi thể nhiễm sắc thay vì hai. Chính trong quá trình giảm phân, sự tái tổ hợp tương đồng xảy ra.

Hình dưới đây cho thấy sự tái tổ hợp tương đồng xảy ra trong quá trình giảm phân:

Bước 1: Trong hình này, ô bên trái lúc đầu có hai bản sao không giống nhau (xám và hồng) của hai thể nhiễm sắc không giống nhau (lớn và nhỏ). Mỗi bản sao có cùng gen với bản sao kia nhưng rất có thể có các alen không giống nhau; Đó là lý do vì sao chúng được hiển thị bằng các màu không giống nhau.

Bước 2: Sau đó, nó tạo ra một bản sao y chang nhau của mỗi cái. Ngày nay có hai cặp thể nhiễm sắc tương đồng, tất cả đều được gắn vào một bản sao y chang nhau. Mỗi bản sao y chang nhau còn được gọi là chị em thể nhiễm sắc. Do đó, có bốn cặp sắc tố y chang nhau.

Bước 3: Ở bước thứ ba của hình, chúng ta có thể thấy rằng từng cặp thể nhiễm sắc chị em được xếp cạnh nhau với cặp thể nhiễm sắc chị em khác, hay nói cách khác, các thể nhiễm sắc tương đồng được xếp thẳng hàng. Đây là thời kì nhưng sự tái hợp xảy ra.

Bước 4: Quá trình tái tổ hợp diễn ra trong bước thứ tư của hình: DNA của hai thể nhiễm sắc tương đồng bị cắt và nối lại.

Một đoạn DNA đã được hoán đổi giữa các thể nhiễm sắc tương đồng, dẫn tới sự liên kết mới của các alen. Điều quan trọng là, vị trí xảy ra quá trình cắt DNA này hồ hết là trùng hợp. Hơn nữa, giảm phân xảy ra mỗi lúc một giao tử mới được tạo nên; do đó, sự phân tích diễn ra ở một vị trí khác dọc theo DNA, dẫn tới nhiều khả năng liên kết.

Bước 5: Ở bước thứ 5 như trong hình, tế bào phân phân thành hai, với hai tế bào con nhận hai bản sao của mỗi thể nhiễm sắc, mỗi bản sao mang các alen không giống nhau và DNA cũng được tổ hợp lại.

Bước 6: Ở bước cuối cùng, hai tế bào con lại phân chia nhưng ko sao chép DNA của chúng, tạo thành bốn tế bào con, mỗi tế bào có một bản sao của mỗi thể nhiễm sắc. Xem xét cách DNA tái tổ hợp làm cho các tế bào con không giống nhau.

III. Tái tổ hợp các gen liên kết

Điều cần thiết là phải hiểu được sự tái tổ hợp tương đồng để hiểu được các kiểu di truyền liên kết. Hiện thời chúng ta đã biết rằng các thể nhiễm sắc bị cắt ở những vị trí trùng hợp trong quá trình tái tổ hợp tương đồng, chúng ta có thể thấy các gen liên kết được di truyền với nhau như thế nào. Hãy lấy một ví dụ thực tiễn để hiểu rõ hơn: tàn nhang và tóc đỏ.

Rất thường thấy những người có tàn nhang và tóc đỏ. Trên thực tiễn, điều này xảy ra thường xuyên hơn, nếu ko, nhiều cô gái tóc vàng hoặc ngăm đen sẽ có tàn nhang thường xuyên hơn và những người tóc đỏ sẽ ít bị tàn nhang hơn. Điều này xảy ra vì các gen quy định tàn nhang và gen quy định tóc đỏ nằm gần nhau trên cùng một thể nhiễm sắc. Lúc sự tái tổ hợp tương đồng xảy ra, rất ít khả năng DNA sẽ bị cắt ở giữa hai gen. Mặc dù sự tái tổ hợp tương đồng xảy ra nhiều lần, nhưng hồ hết thời kì hai đặc điểm này được di truyền cùng nhau vì tiềm năng mã hóa DNA của hai gen này rất thấp, do đó dẫn tới các gen được di truyền cùng nhau trong hồ hết thời kì.

Bản đồ gen liên kết

Các nhà khoa học đã tăng trưởng các cách để tìm ra vị trí của gen dựa trên tần suất tái tổ hợp. Điều này được thực hiện bằng cách phân tích con cái của một sinh vật như ruồi giấm (Drosophila melanogaster).

Kế thừa liên kết xảy ra khi (Hình 2)

Nếu hai gen không giống nhau nằm trên hai thể nhiễm sắc riêng lẻ thì đời con sẽ thừa hưởng bốn alen (hai alen cho mỗi gen) với tỉ lệ bằng nhau:

25% sẽ thừa hưởng alen A trên thể nhiễm sắc 1 và alen A trên thể nhiễm sắc 2.

25% sẽ thừa hưởng alen B của thể nhiễm sắc 1 và alen A của thể nhiễm sắc 2.

25% sẽ thừa hưởng alen A trên thể nhiễm sắc 1 và alen B trên thể nhiễm sắc 2.

25% sẽ thừa hưởng alen B của thể nhiễm sắc 1 và alen B của thể nhiễm sắc 2.

Tính toán thường được tính theo các alen được san sẻ với sinh vật mẹ. Trong trường hợp này, 50% sẽ thừa hưởng gen của bố mẹ và 50% còn lại sẽ thừa hưởng tổ hợp gen của bố mẹ.

Mặt khác, nếu hai gen không giống nhau nằm trên cùng một thể nhiễm sắc, thì con cái sẽ thừa hưởng bốn alen theo tỉ lệ không giống nhau. Tỉ lệ con cái thừa hưởng gen của bố mẹ sẽ lớn hơn 50%, trong lúc tỉ lệ con đực thừa hưởng tổ hợp gen của bố mẹ sẽ nhỏ hơn 50%. Nếu tỉ lệ thấp hơn nhưng vẫn gần 50% trong số các gen của bố mẹ liên kết, thì các gen nằm trên cùng một thể nhiễm sắc nhưng cách xa nhau, có nhẽ ở mỗi bên của thể nhiễm sắc nên rất có thể DNA ở giữa chúng sẽ bị cắt trong quá trình tái hợp. Nếu tỉ lệ con cái có gen liên kết của bố mẹ thay vì gen của bố mẹ là rất thấp, chẳng hạn như 4%, thì các gen này nằm rất gần nhau trên thể nhiễm sắc.

Phần kết luận: Kế thừa liên kết là một quá trình quan trọng giúp truyền lại những đặc điểm giống nhau của bố mẹ cho con cái. Tuy nhiên, quá trình di truyền ko phải lúc nào cũng đúng.

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh vật học lớp 12 , Sinh vật học 12

Xem thêm chi tiết về Hiện tượng di truyền liên kết xảy ra khi
Câu hỏi: Hiện tượng di truyền liên kết xảy ra khi A. Bố mẹ thuần chủng và khác nhau bởi hai cặp t…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận