Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí? Câu hỏi: Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí? Trả lời: Ưu thế của hô hấp hiếu khí s…

Bạn đang xem: Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí? Câu hỏi: Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí? Trả lời: …

Câu hỏi: Hô hấp hiếu khí có ưu điểm gì so với hô hấp kỵ khí?

Câu trả lời:

Ưu điểm của hô hấp hiếu khí so với hô hấp kị khí:

Từ một phân tử glucôzơ dùng để hô hấp nếu được hô hấp hiếu khí thì tích luỹ được tất cả 38 ATP. Trong lúc đó, nếu phân tử glucôzơ này được hô hấp yếm khí thì chỉ tích luỹ được 2 ATP.

– Tương tự, từ cùng một vật liệu đầu vào, hô hấp hiếu khí tích luỹ nhiều năng lượng hơn (19 lần) so với hô hấp kị khí.

Cùng trường thomo.vn tìm hiểu về hô hấp ở thực vật

Thực vật ko có cơ quan hô hấp riêng. Hô hấp diễn ra ở tất cả các cơ quan của thân thể thực vật, nhất là các cơ quan có hoạt động sinh lý mạnh như hạt nảy mầm, hoa, quả lớn lên v.v.

I. Nói chung về hô hấp ở thực vật

1. Thế nào là hô hấp ở thực vật?

– Hô hấp ở thực vật là quá trình oxi hoá sinh vật học (dưới tác dụng của enzim) các vật liệu hô hấp, đặc thù là glucôzơ của tế bào sống thành CO.2 và họ20, một phần năng lượng giải phóng được lưu trữ trong ATP.

– Phương trình tổng quát

6hthứ mười haiÔ6 + 6 Ô2 → 6CO2 + 6 gia đình20 + Q (nhiệt + ATP)

2. Vai trò của hô hấp đối với thân thể thực vật

– Nhiệt năng được giải phóng để duy trì nhiệt độ thuận tiện cho các hoạt động sống của thân thể thực vật.

– Năng lượng hô hấp được tích lũy trong phân tử ATP được sử dụng cho các hoạt động sống của cây như vận chuyển vật chất trong cây, sinh trưởng, tổng hợp các chất hữu cơ (prôtêin, axit nuclêic,…) tế bào…

– Hô hấp tạo ra các thành phầm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong thân thể

II. Trục đường hô hấp ở thực vật

[CHUẨN NHẤT]  Nêu ưu điểm của hô hấp hiếu khí so với hô hấp kỵ khí? (ảnh 2)

1. Phân hủy kỵ khí (đường phân và lên men)

Ở thực vật, quá trình phân giải yếm khí có thể xảy ra ở rễ cây lúc ngập nước hoặc ở hạt lúc ngập trong nước hoặc trong trường hợp thiếu oxy.

– Quá trình phân hủy kỵ khí bao gồm quá trình đường phân và lên men.

Quá trình đường phân xảy ra trong tế bào chất, đó là sự phân hủy các phân tử glucose thành axit pyruvic.

[CHUẨN NHẤT]  Nêu ưu điểm của hô hấp hiếu khí so với hô hấp kỵ khí? (ảnh 3)

Lên men là quá trình axit pyruvic lên men thành rượu etylic hoặc axit lactic và giải phóng 2 ATP.

2. Phân giải hiếu khí (đường phân và hô hấp hiếu khí)

Hô hấp hiếu khí bao gồm chu trình Krebs và chuỗi vận chuyển điện tử trong hô hấp.

– Chu trình Krebs:

Xảy ra trong ma trận ty thể.

Với sự có mặt của oxy, axit pyruvic đi từ tế bào chất vào ty thể. Tại đây axit pyruvic bị oxi hóa hoàn toàn.

[CHUẨN NHẤT]  Nêu ưu điểm của hô hấp hiếu khí so với hô hấp kỵ khí? (ảnh 4)

Chuỗi vận chuyển điện tử:

+ Xảy ra mạnh ở các mô, cơ quan hoạt động sinh lý mạnh như hạt nảy mầm, hoa nở…

Hydro chiết xuất từ ​​​​axit pyruvic trong chu trình Krebs được chuyển qua chuỗi vận chuyển điện tử.

+ Kết quả: Từ 2 phân tử axit pyruvic qua hô hấp thụ được 6 CO . được phát hành2 6 gia đình20 và tích lũy được 36 ATP.

III. hô hấp sáng

Quang hô hấp là quá trình hấp thụ O .2 và giải phóng CO2 bên ngoài vào buổi sáng.

Điều kiện để xảy ra hô hấp sáng:

+ Cường độ ánh sáng cao

Trong lục lạp của thực vật C3 lượng khí CO22 kiệt sức rồi O2 tích lũy nhiều (gấp khoảng 10 lần CO2 )

– Quá trình: Enzim cacboxylaza chuyển thành enzim oxigenaza oxi hóa ribulozơ –1,5–diphotphat thành CO2 diễn ra liên tục ở 3 bào quan: lục lạp, peroxixôm và ti thể.

Hô hấp sáng làm lãng phí thành phầm quang hợp

IV. Mối quan hệ giữa hô hấp với quang hợp với môi trường

1. Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp

[CHUẨN NHẤT]  Nêu ưu điểm của hô hấp hiếu khí so với hô hấp kỵ khí? (ảnh 5)

Quang hợp và hô hấp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau:

Thành phầm của quang hợp là chất hữu cơ và oxi hỗ trợ vật liệu cho hô hấp

Thành phầm của hô hấp là khí cacbonic và nước là vật liệu để quang hợp

2. Mối quan hệ giữa hô hấp và môi trường

một. Nước uống

Nước cần cho hô hấp, mất nước làm giảm cường độ hô hấp

– Đối với các cơ quan ở trạng thái ngủ, tăng lượng nước sẽ làm tăng hô hấp. Hạt nảy mầm phải đủ nước

b. Nhiệt độ

– Lúc nhiệt độ tăng, hô hấp tăng tới giới hạn nhưng mà hoạt động sống của tế bào vẫn diễn ra phổ biến.

– Sự phụ thuộc của hô hấp vào nhiệt độ tuân theo định luật Van – Hóp: Q10 = 2-3 (tăng nhiệt độ 10oC thì vận tốc phản ứng tăng 2-3 lần.

c. Ôxy

Lúc nồng độ oxy giảm xuống dưới 10%, quá trình hô hấp sẽ bị tác động và lúc giảm xuống 5%, cây chuyển sang phân giải kỵ khí.

d. CO . nội dung2

khí CO2 Nó là thành phầm cuối cùng của quá trình hô hấp hiếu khí cũng như quá trình lên men etylic. CO . nồng độ2 cao (>40%) sẽ ức chế hô hấp.

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí?
Câu hỏi: Hô hấp hiếu khí có ưu thế gì so với hô hấp kị khí? Trả lời: Ưu thế của hô hấp hiếu khí s…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận