Hô hấp là gì? Vai trò của hô hấp Hô hấp là gì Hô hấp là quá trình phân giải các chất hữu cơ trong tế bào, giải phóng năng lượng cu…

Bạn đang xem: Hô hấp là gì? Vai trò của hô hấp Hô hấp là gì Hô hấp là quá trình phân giải các chất hữu cơ trong tế bào, giải phóng năng lượng cu… …

Hô hấp là gì?

Hô hấp là quá trình phân giải các chất hữu cơ trong tế bào, giải phóng năng lượng cung ứng cho các hoạt động sống của thân thể. Hô hấp được đặc trưng bởi phương trình tổng quát sau:

6hthứ mười haiÔ6 + 6O2 => 6CO2 + 6 NHÀ2O + Q

Phương trình tổng quát trên chưa trình bày được tính chất phức tạp của quá trình hô hấp. Hô hấp diễn ra 2 thời đoạn với nhiều phản ứng phức tạp.

– Trước hết là chất hữu cơ, đặc trưng là glucôzơ (C6hthứ mười haiÔ6) bị phân giải tạo hợp chất trung gian có khả năng khử cao sẽ tham gia chuỗi hô hấp ở thời đoạn 2.

– Từ các chất khử thực hiện chuỗi hô hấp. Thông qua chuỗi hô hấp, năng lượng e giải phóng được sử dụng để thực hiện quá trình tổng hợp ATP – quá trình photphoryl hóa.

Tương tự, về thực chất, hô hấp là một hệ thống oxi hoá – khử có phân li H .2 từ vật liệu hô hấp tới O2 tạo nước. Năng lượng giải phóng từ các phản ứng oxi hóa khử này được cố định trong liên kết năng lượng của ATP.

Có thể nói tính năng cơ bản của hô hấp là giải phóng năng lượng của vật liệu hô hấp, chuyển hóa năng lượng khó sử dụng đó thành dạng năng lượng dễ sử dụng cho thân thể đó là ATP.

Vai trò của hô hấp

Hô hấp là đặc trưng của mọi thân thể sống, là bộc lộ của sự sống. Thân thể chỉ tồn tại trong lúc thở. Tuy nhiên, ở thực vật, kế bên mặt có lợi của hô hấp, hô hấp cũng có những tác hại nhất mực.

Trước hết, hô hấp cung ứng năng lượng dưới dạng ATP cho mọi hoạt động sống trong thân thể.

Mọi hoạt động sống của thân thể đều cần năng lượng nhưng ko thể sử dụng trực tiếp năng lượng hoá học của các hợp chất hữu nhưng mà chỉ sử dụng năng lượng của dạng liên kết cao năng ATP do hô hấp sinh ra.

Tuy nhiên, ý nghĩa hô hấp ko chỉ về mặt năng lượng. Trong hô hấp còn tạo ra nhiều thành phầm trung gian nhập vai trò quan trọng trong hoạt động sống của thân thể. Thông qua hô hấp, các trục đường trao đổi chất liên kết với nhau tạo thành một thể thống nhất.

Kế bên mặt tích cực chính, hô hấp cũng bộc lộ những mặt tiêu cực, có hại nhất mực. Trước hết, hô hấp làm giảm cường độ quang hợp. Hô hấp càng cao thì quang hợp biểu kiến ​​càng giảm. Đặc thù hô hấp sáng làm giảm mạnh quá trình quang hợp do phân giải các chất quang hợp, cạnh tranh ánh sáng với quang hợp…

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về Hô hấp là gì? Vai trò của hô hấp
Hô hấp là gì Hô hấp là quá trình phân giải các chất hữu cơ trong tế bào, giải phóng năng lượng cu…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận