Hóa 11 Bài 2. Axit, bazơ và muối

Bạn đang xem: Hóa 11 Bài 2. Axit, bazơ và muối tại thomo.vn Lý thuyết Hóa học 11 Bài 2. Axit, bazơ và muốiMục lục1 Lý thuyết Hóa học 11 Bài 2. Axit, bazơ và …

Lý thuyết Hóa học 11 Bài 2. Axit, bazơ và muối

I. AXIT

1. Khái niệm

Theo thuyết A-rê-ni-ut, axit là chất lúc tan trong nước phân li ra H . cation+.

Ví dụ:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 2. Axit, bazơ và muối |  Giải bài tập Hóa học 11

Các dung dịch axit đều có một số tính chất chung, đó là tính chất của H . cation+ trong dung dịch.

2. Axit nhiều nấc

Axit nhiều nấc, phân ly từng nấc tạo H . ion+. Thường các nấc sau yếu hơn 10 nấc trước4 tới 105 thời kì.

Ví dụ:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 2. Axit, bazơ và muối |  Giải bài tập Hóa học 11

phân tử H O3PO4 phân tích ba bước để tạo ra H . ion+h3PO4 là một axit ba.

II. BAZƠ

1. Khái niệm

Theo thuyết A-rê-ni-ut, bazơ là chất lúc tan trong nước phân li ra nhóm OH . anion.

Ví dụ:

NaOH → Na+ + Ôi

Tất cả các dung dịch bazơ đều có một số tính chất chung, đó là tính chất của OH . anion trong dung dịch.

2. Chân đế nhiều bậc

Các bazơ nhiều bước phân tích từng bước để tạo ra OH . ion

Ví dụ:

Ba(OH)2 Nó là một cơ sở hai bước phân tích hai bước để cung ứng cho OH . ion.

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 2. Axit, bazơ và muối |  Giải bài tập Hóa học 11

III. HIDROOXIDE CHẤT LƯỢNG NHỎ

Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit lúc tan trong nước vừa có thể phân li ra axit, vừa phân li ra bazơ.

Ví dụ Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính

Phân ly cơ bản:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 2. Axit, bazơ và muối |  Giải bài tập Hóa học 11

Phân ly axit:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 2. Axit, bazơ và muối |  Giải bài tập Hóa học 11

Các hydroxit lưỡng tính phổ quát nhất là Zn(OH).2Pb(OH)2Sr(OH)2Cr(OH)3… Chúng đều ít tan trong nước và lực axit (khả năng phân li thành ion), lực bazơ yếu.

IV. MUỐI

1. Khái niệm

Muối là hợp chất lúc tan trong nước thì phân li thành cation kim loại (hay cation NH+4) và anion gốc axit.

Ví dụ:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 2. Axit, bazơ và muối |  Giải bài tập Hóa học 11

Muối nhưng anion axit-bazơ ko có hiđro có khả năng phân li thành H . ion+ (hiđro có tính axit) được gọi là muối trung hòa.

Ví dụ: NaCl, (NHỎ4)3VÌ THẾ4Na2khí CO3

Nếu anion gốc axit của muối vẫn là hydro, nó có thể phân ly thành H . ion+ Muối đó gọi là muối axit.

Ví dụ: NaHCO3NaH2PO4NaHSO4

2. Điện phân muối trong nước

Hồ hết các muối lúc tan trong nước đều phân ly hoàn toàn thành cation kim loại (hoặc NHỎ cation).+4) và các anion gốc axit (trừ một số muối như HgCl2Hg(CN)2 … đều là chất điện li yếu).

Ví dụ:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 2. Axit, bazơ và muối |  Giải bài tập Hóa học 11

Nếu anion bazơ có tính axit và hydro có tính axit, gốc sẽ tiếp tục phân ly yếu để tạo ra H . ion+.

Ví dụ:

Lý thuyết Hóa học 11: Bài 2. Axit, bazơ và muối |  Giải bài tập Hóa học 11

xem thêm Giải bài 11: Bài 2. Axit, bazơ và muối

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Xem thêm chi tiết về Hóa 11 Bài 2. Axit, bazơ và muối

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận