Hóa 11 Bài 43. Bài thực hành 5. Tính chất của etanol, glixerol và phenol Lý thuyết Hóa 11 Bài 43. Bài thực hành 5. Tính chất của etanol, glixerol và phenol I. Nội dung t…

Bạn đang xem: Hóa 11 Bài 43. Bài thực hành 5. Tính chất của etanol, glixerol và phenol Lý thuyết Hóa 11 Bài 43. Bài thực hành 5. Tính chất của etanol, glixerol và phenol …

Lý thuyết Hóa học 11 Bài 43. Bài tập 5. Tính chất của etanol, glixerol và phenol

I. Nội dung và thứ tự thí nghiệm

Thí nghiệm 1. Ethanol phản ứng với natri

Cho một mẩu natri nhỏ bằng hạt đậu vào ống thử khô chứa 2 ml etanol khan. Dùng ngón cái bịt mồm ống thử lại. Lúc phản ứng kết thúc, đưa mồm ống thử lại gần ngọn lửa đèn cồn rồi rút ngón tay ra khỏi mồm ống thử.

Nhận xét và giảng giải các hiện tượng xảy ra trong quá trình thí nghiệm.

Thí nghiệm 2. Glyxerol phản ứng với đồng(II) hiđroxit

Cho vào 2 ống thử, mỗi ống 3-4 giọt CuSO. dung dịch4 2% và 2-3 giọt dung dịch NaOH 10%, lắc nhẹ. Tiếp tục nhỏ 2-3 giọt glixerol vào ống thử thứ nhất, 2-3 giọt etanol vào ống thử thứ hai. Lắc nhẹ cả hai ống thử. Quan sát hiện tượng xảy ra ở hai ống thử. Giảng giải.

Thí nghiệm 3. Phenol tác dụng với nước brom

Cho vào ống thử 0,5ml dung dịch phenol, sau đó nhỏ từng giọt nước brom vào, lắc nhẹ ống thử. Quan sát hiện tượng. Giảng giải

Thí nghiệm 4. Phân biệt etanol, phenol, glixerol

Cho ba ống thử ko dán nhãn chứa một trong các chất sau: etanol, glixerol, phenol. Phân biệt từng chất trong mỗi ống thử bằng phương pháp hóa học.

II. Viết một báo cáo

xem thêm Hóa học 11: Bài 43 . Bài tập 5. Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Xem thêm chi tiết về Hóa 11 Bài 43. Bài thực hành 5. Tính chất của etanol, glixerol và phenol
Lý thuyết Hóa 11 Bài 43. Bài thực hành 5. Tính chất của etanol, glixerol và phenol I. Nội dung t…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận