Lực lượng nào sau đây không có trong phân loại theo lực lượng của Công an nhân dân? Câu hỏi: Lực lượng nào sau đây không có trong phân loại theo lực lượng của Công an nhân dân? A. S…

Bạn đang xem: Lực lượng nào sau đây không có trong phân loại theo lực lượng của Công an nhân dân? Câu hỏi: Lực lượng nào sau đây không có trong phân loại theo lực …

Câu hỏi: Lực lượng nào sau đây ko nằm trong phân loại theo lực lượng của Công an nhân dân?

A. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân

B. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

C. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát biển

D. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

Câu trả lời:

Câu trả lời xác thực: C. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát biển

Mời độc giả cùng trường thomo.vn tìm hiểu thêm về lực lượng công an nhân dân qua bài viết dưới đây!

1. Công an nhân dân là gì?

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phi pháp luật. an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

– Công an nhân dân chịu sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam về mọi mặt, sự thống trị của Chủ tịch nước, thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và Bộ Tư lệnh, chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an Bảo mật và được tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn và quản lý từ trung ương tới cơ sở.

– Công an nhân dân có tác dụng tham vấn cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm; chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh chống thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và hành vi vi phi pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Công an nhân dân

– Tích lũy thông tin, phân tích, giám định, dự đoán tình hình và đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, chỉ huy thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia. đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tham gia thẩm định, giám định tác động về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội đối với quy hoạch, kế hoạch, dự án tăng trưởng kinh tế – xã hội; liên kết chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm với nhiệm vụ xây dựng và tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội; phối hợp hiệu quả giữa hoạt động an ninh với hoạt động đối ngoại quốc phòng.

– Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các thủ đoạn, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, loại trừ các nguy cơ dọa nạt an ninh quốc gia; bảo vệ Đảng, Nhà nước và cơ chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, trọn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh trên các lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, kinh tế, quốc phòng, đối ngoại, thông tin, xã hội, môi trường và các lợi ích khác của quốc gia; bảo vệ khối đại kết đoàn toàn dân tộc; bảo vệ tính mệnh, sức khỏe, danh dự, phẩm chất, tài sản, quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, tư nhân.

– Hoạt động tình báo theo quy định của pháp luật.

– Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các vị khách quốc tế tới thăm và làm việc tại Việt Nam; bảo vệ các sự kiện, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa – xã hội; bảo vệ công trình quan trọng liên quan tới an ninh quốc gia, cơ quan đại diện nước ngoài, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam; bảo vệ tư nhân nắm giữ hoặc có liên quan mật thiết tới bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện công việc quản lý bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước; chủ trì quản lý việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam; kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại cửa khẩu theo quy định của Chính phủ; phối hợp với Quân nhân Biên phòng, các ngành liên quan và chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới theo quy định. dưới luật.

– Quản lý công việc thăm dò và phòng ngừa tội phạm. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố, bạo loạn và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. Tích cực phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phi pháp luật về trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường; tiếp thu, khắc phục tin báo, tố giác tội phạm và kiến ​​nghị khởi tố; khởi tố, thăm dò tội phạm theo quy định của pháp luật; thống kê tội phạm; phát hiện nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm, vi phi pháp luật về trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường và kiến ​​nghị các giải pháp khắc phục; giáo dục người vi phi pháp luật tại số đông theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện công việc quản lý thi hành án hình sự; quản lý trại giam, cơ sở giáo dục buộc phải, trường giáo dưỡng, trại tạm giam, nhà tạm giữ; tổ chức thi hành bản án, quyết định hình sự, giải pháp tư pháp và thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật.

– Hướng dẫn nghiệp vụ và huấn luyện, bồi dưỡng kiến ​​thức pháp luật cho lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Vận dụng các giải pháp vận động quần chúng, hợp pháp, ngoại giao, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang để bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội theo quy định. quy định của pháp luật.

Được sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, dụng cụ hỗ trợ để tấn công, truy bắt tội phạm, ngăn chặn người đang thực hiện tội phạm hoặc các hành vi vi phi pháp luật khác, để tự vệ chính đáng theo quy định. quy định của pháp luật.

– Quyết định hoặc kiến ​​nghị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ quan, tổ chức, tư nhân có hành vi gây phương hại hoặc dọa nạt gây nguy hại tới an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; yêu cầu cơ quan, tổ chức, tư nhân phân phối thông tin, tài liệu, đồ vật lúc có căn cứ xác định liên quan tới hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. luật. Huy động, trưng dụng theo quy định của pháp luật phương tiện thông tin, phương tiện giao thông, phương tiện khác và người sử dụng, điều khiển phương tiện đó trong trường hợp cấp thiết để bảo vệ an ninh, trật tự quốc gia. , an toàn xã hội hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có khả năng xảy ra.

– Thực hiện các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội lúc có tình trạng chiến tranh, tình trạng nguy cấp hoặc lúc có nguy cơ dọa nạt an ninh, trật tự, an toàn quốc gia. nhưng chưa tới mức công bố tình trạng nguy cấp theo quy định của pháp luật.

– Nghiên cứu, ứng dụng, huy động thành tựu khoa học và công nghệ trong bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

– Xây dựng Công an nhân dân cách mệnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng ngừa. , Chống tội phạm.

– Thực hiện hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và xây dựng Công an nhân dân; là cơ quan đầu mối thực hiện dẫn độ, chuyển giao người chấp hành án phạt tù và tương trợ tư pháp về hình sự theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế nhưng mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. thành viên.

– Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện công việc quản lý về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xử phạt vi phạm hành chính và vận dụng các giải pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật; đảm bảo an ninh, trật tự trong việc thi hành quyết định cưỡng chế lúc có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

– Thực hiện quản lý trú ngụ, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, con dấu, trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, vũ khí, vật liệu nổ, dụng cụ hỗ trợ, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật; cấp thẻ căn cước công dân; đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; thực hiện công việc phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; thực hiện quản lý về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và dịch vụ bảo vệ theo quy định của pháp luật.

– Chủ trì, phối hợp quản lý và thực hiện công việc tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm; hướng dẫn, rà soát, thanh tra và khắc phục khiếu nại, tố cáo trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

– Làm nòng cốt xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hướng dẫn cơ quan, tổ chức bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ, đầu tư, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh, an ninh thông tin. an ninh xã hội và môi trường.

3. Hệ thống tổ chức

Hệ thống tổ chức của Công an nhân dân bao gồm:

+ Bộ Công an;

+ Công an tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương

+ Công an huyện, quận, thị xã, thành thị thuộc tỉnh;

+ Công an xã, phường, thị trấn.

+ Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, chịu sự lãnh đạo trực tiếp, quản lý toàn diện của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã. quản lý, quản lý của UBND cấp xã và sự chỉ huy, hướng dẫn về nghiệp vụ của Công an cấp trên.

– Tổ chức, hoạt động, trang bị, y phục, huấn luyện, bồi dưỡng và cơ chế, chính sách đối với Công an xã theo quy định của pháp luật.

– Căn cứ yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập các đồn, trạm Công an và các đơn vị độc lập, đóng ở các địa bàn không giống nhau. bảng cần thiết.

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Văn mẫu lớp 12 , Giáo dục đại cương 12

Xem thêm chi tiết về Lực lượng nào sau đây không có trong phân loại theo lực lượng của Công an nhân dân?
Câu hỏi: Lực lượng nào sau đây không có trong phân loại theo lực lượng của Công an nhân dân? A. S…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận