Lý thuyết Địa lí 10 Bài 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng Lý thuyết Địa lí 10 Bài 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng I. THỔ NHƯỠNG &#8…

Bạn đang xem: Lý thuyết Địa lí 10 Bài 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng Lý thuyết Địa lí 10 Bài 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành …

Lý thuyết Địa Lí 10 Bài 17. Sorosphere. Các yếu tố tạo nên đất

I. THỔ NHĨ KỲ

– Đất (thổ nhưỡng) là lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa, có đặc điểm là độ phì nhiêu.

Độ phì nhiêu của đất là khả năng hỗ trợ nhiệt, ko khí, nước và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng sinh trưởng và tăng trưởng.

– Tầng quyển là lớp vỏ chứa vật chất xốp nằm trên bề mặt lục địa, nơi xúc tiếp với khí quyển, thạch quyển và sinh quyển.

II. CÁC YẾU TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT

1. Đá mẹ

– Là thành phầm phong hóa từ đá gốc (dung nham), hỗ trợ các chất vô cơ cho đất, quyết định thành phần cơ giới và khoáng vật, tác động trực tiếp tới tính chất lý hóa của đất.

2. Khí hậu

Tác động trực tiếp tới sự tạo nên đất thông qua nhiệt độ và độ ẩm:

+ Nhiệt độ và độ ẩm làm cho đá bị phá huỷ trở thành thành phầm phong hoá. Các thành phầm này tiếp tục được phong hóa vào trong đất.

+ Nhiệt và ẩm tác động tới quá trình hòa tan, rửa trôi hoặc tích tụ vật chất trong các tầng đất.

+ Nhiệt và ẩm tạo môi trường cho vi sinh vật phân giải và tổng hợp chất hữu cơ cho đất.

3. Sinh vật

– Thực vật: Cung ứng chất hữu cơ, rễ phá hủy đá.

– Vi sinh vật: Phân hủy xác sống và tổng hợp thành mùn.

– Động vật: sống trong đất và làm thay đổi tính chất của đất (giun, mối).

4. Địa hình

– Địa hình dốc: đất bị xói mòn, tầng phong hóa mỏng.

– Địa hình phẳng phiu: chủ yếu là bồi tụ, tầng phong hóa dày.

– Địa hình tác động tới khí hậu, tạo nên các đai đất không giống nhau theo độ cao.

5. Thời kì

– Thời kì tạo nên đất là tuổi của đất.

– Tuổi của đất là yếu tố cho biết thời kì tác động của các yếu tố tạo nên đất dài hay ngắn, đồng thời cũng cho biết cường độ của các quá trình tác động đó.

– Đất già nhất ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, trẻ nhất ở vùng cực và ôn đới.

6. Con người

Hoạt động tích cực: cải thiện độ phì nhiêu của đất, chống xói mòn.

– Các hoạt động tiêu cực: đốt rừng làm nương rẫy, đất bị xói mòn, rửa trôi, bạc màu…

Nhìn thấy tất cả Địa 10: Bài 17. Sổ đất. Các yếu tố tạo nên đất

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Địa lý 10

Xem thêm chi tiết về Lý thuyết Địa lí 10 Bài 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
Lý thuyết Địa lí 10 Bài 17. Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng I. THỔ NHƯỠNG &#8…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận