Lý thuyết Địa lí 10 Bài 20. Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí Lý thuyết Địa lí 10 Bài 20. Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí I…

Bạn đang xem: Lý thuyết Địa lí 10 Bài 20. Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí Lý thuyết Địa lí 10 Bài 20. Lớp vỏ …

Lý thuyết Địa lý 10 Bài 20. Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lý

I. LỚP ĐỊA CHẤT

– Khái niệm: Lớp vỏ địa lý (lớp vỏ phong cảnh) là lớp vỏ của Trái đất, trong đó các phần vỏ (khí quyển, thạch quyển, thủy quyển, địa quyển và sinh quyển) xâm nhập và tác động lẫn nhau.

– Giới hạn:

+ Phía trên: Dưới tầng ozon.

+ Phía dưới: Đáy các vực thẳm đại dương và đáy vỏ phong hóa lục địa.

+ Chiều dày khoảng 30-35km.

II. ĐỊNH LUẬT ĐỊA CHỈ VÀ ĐỊA CHỈ CỦA LỚP ĐỊA LÍ

1. Khái niệm

– Là quy luật về mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các bộ phận và của từng bộ phận lãnh thổ nhỏ trong lớp vỏ địa lí.

– Lý do:

+ Từng thành phần của lớp vỏ địa lý chịu tác động đồng thời trực tiếp hoặc gián tiếp của các yếu tố bên trong và bên ngoài.

+ Các thành phần tự nhiên luôn có sự tác động qua lại và gắn bó mật thiết với nhau.

2. Biểu thị của pháp luật

Trong một lãnh thổ:

Các thành phần tự nhiên luôn phụ thuộc lẫn nhau.

+ Nếu một thành phần thay đổi sẽ làm thay đổi các thành phần còn lại và toàn thể lãnh thổ.

– Ví dụ:

+ Ví dụ 1: Vào mùa lũ, lượng mưa tăng (Khí hậu) → → Lượng nước và dòng chảy tăng (Sông) → → Mức độ xói mòn tăng (Địa hình) → → Lượng phù sa tăng (Đất).

+ Ví dụ 2: Khí hậu từ khô hạn chuyển sang ẩm ướt → → Sông ngòi thay đổi cơ chế dòng chảy → → Địa hình xói mòn mạnh và phá hủy đá → → Quá trình tạo nên đất diễn ra nhanh hơn → → Thực vật tăng trưởng mạnh.

+ Ví dụ 3: Thảm thực vật rừng bị tàn phá → → Xói mòn địa hình → → Chuyển đổi khí hậu → → Thổ nhưỡng (thổ nhưỡng) thay đổi.

3. Ý nghĩa thực tiễn

Trước lúc thực hiện thao tác:

– Cần nghiên cứu kỹ và toàn diện môi trường tự nhiên.

– Dự đoán sự chuyển đổi của các thành phần tự nhiên lúc tác động tới môi trường để đề xuất giải pháp xử lý.

Nhìn thấy tất cả Địa lý 10: Bài 20. Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa lý

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Địa lý 10

Xem thêm chi tiết về Lý thuyết Địa lí 10 Bài 20. Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
Lý thuyết Địa lí 10 Bài 20. Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí I…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận