Lý thuyết Sử 10: Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ 1. Sự phát triển của chủ nghĩa t…

Bạn đang xem: Lý thuyết Sử 10: Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ 1. Sự phát triển …

Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Mục lục

1. Sự tăng trưởng của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mỹ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh.

– Nửa đầu thế kỷ 18, 13 thuộc địa của Anh ra đời dọc bờ biển Đại Tây Dương (1,3 triệu dân). (di trú từ Châu Âu sang Châu Mỹ, xua đuổi người da đỏ về phía Tây, đưa nô lệ da đen từ Châu Phi tới khai phá đồn điền)

– Giữa thế kỷ XVIII, công thương nghiệp nghiệp tư bản chủ nghĩa ở đây tăng trưởng.

+ Miền Bắc: Công trường thủ công tăng trưởng nhiều ngành công nghiệp như: nấu rượu, thủy tinh, luyện kim, đóng tàu, dệt… (các mỏ kim loại quý tập trung chủ yếu ở miền Bắc, cảng Boston sầm uất…)

+ Miền Nam: tăng trưởng kinh tế đồn điền, sản xuất nông sản xuất khẩu: ngô, bông, mía, thuốc lá… (đất đai phì nhiêu; nô lệ da đen bị bóc lột rộng rãi, man di).

Kinh tế công nông tăng trưởng xúc tiến thương nghiệp, giao thông vận tải, thông tin, thống nhất thị trường, tiếng nói tăng trưởng. (Yêu cầu cấp thiết của 13 thuộc địa là được tự do tăng trưởng sản xuất, giao thương, mở rộng kinh tế sang phương Tây nhưng bị chính quyền Anh kìm hãm).

– Sự kiềm chế của chính phủ Anh khiến tranh chấp ở 13 thuộc địa trở thành gay gắt, dẫn tới chiến tranh bùng nổ.

2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Lý thuyết Lịch sử 10: Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

– Sau sự kiện Boston, nguy cơ chiến tranh tới gần. Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập (9-1774) yêu cầu vua Anh huỷ bỏ chính sách hạn chế công thương nghiệp nghiệp.

– Tháng 4/1775 chiến tranh bùng nổ

– Tháng 5/1775 Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập:

+ Quyết định xây dựng lục quân

+ Cử George Washington làm tổng tư lệnh quân đội

+ Thông qua Tuyên ngôn độc lập (4-7-1776) tuyên bố 13 thuộc địa ly khai khỏi quê hương, thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kì.

– Ngày 17/10/1777 thắng lợi Saratoga, tạo bước ngoặt của trận đấu.

– Năm 1781, trận Iowa giáng một đòn quyết định, giành thắng lợi cuối cùng.

Lý thuyết Lịch sử 10: Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Lý thuyết Lịch sử 10: Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Lý thuyết Lịch sử 10: Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

3. Kết quả và ý nghĩa của trận đấu tranh giành độc lập

– Theo Hiệp ước Versailles (9-1783), Anh xác nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ.

– Năm 1787 thông qua Hiến pháp, Hoa Kỳ là một nước cộng hòa liên bang được tổ chức theo cơ chế “tam quyền phân lập”, George Washington trở thành tổng thống trước nhất.

Lý thuyết Lịch sử 10: Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

George Washington (1732-1799) là một chủ nô giàu có, có tài tổ chức và quân sự, được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy cuộc nổi dậy. Vào tháng 4 năm 1775, chiến tranh nổ ra giữa quốc gia và tất cả các nước Bắc Mỹ. Quân nổi dậy do George Washington lãnh đạo. Ngày 4 tháng 7 năm 1776, Tuyên ngôn Độc lập được tuyên bố, xác định quyền con người và quyền độc lập của các thuộc địa, Tổng thống trước nhất của Hoa Kỳ.

– Nghĩa:

+ Giải phóng Bắc Mĩ khỏi tay chính quyền Anh, thành lập dân tộc tư sản, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Bắc Mĩ tăng trưởng.

+ Là cuộc cách mệnh tư sản, góp phần xúc tiến cách mệnh chống phong kiến ​​ở Châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mỹ Latinh cuối TK XVIII đầu TK XX.

Lý thuyết Lịch sử 10: Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Xem thêm: Lý thuyết Lịch sử 10 Bài 31. Cách mệnh tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Sử 10

Xem thêm chi tiết về Lý thuyết Sử 10: Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ 1. Sự phát triển của chủ nghĩa t…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận