Lý thuyết Sử 10: Bài 38. Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 I. Quốc tế thứ nhất 1. Hoàn cảnh ra đời – Gi…

Bạn đang xem: Lý thuyết Sử 10: Bài 38. Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 I. Quốc tế thứ nhất 1. …

Bài 38: Quốc tế thứ nhất và Công xã Pari 1871

I. Quốc tế thứ nhất

1. Hoàn cảnh ra đời

– Giữa thế kỷ XIX, lực lượng lao động đông đảo hơn và tập trung cao độ.

– Giai cấp tư sản tăng cường áp bức, bóc lột đối với người lao động.

– Nhiều cuộc đấu tranh của người lao động diễn ra nhưng trong tình trạng phân tán, chịu tác động của nhiều thiên hướng phi vô sản, thiếu sự thống nhất về tư tưởng, mặt khác yêu cầu phải có tổ chức cách mệnh. quốc tế lãnh đạo phong trào người lao động các nước.

Thực tiễn người lao động nhận thấy tình trạng riêng biệt của phong trào mỗi nước còn hạn chế, mặt khác đòi thành lập một tổ chức quốc tế để lãnh đạo và kết đoàn các phong trào người lao động quốc tế. nước.

– Ngày 28/9/1864, một cuộc mít tinh lớn được tổ chức tại Luân Đôn, với 2.000 người tham gia gồm đại biểu các nước Anh, Pháp, Đức và nhiều nước khác trên toàn cầu. Nhiều nhà hoạt động cách mệnh hải ngoại sống ở London cũng tham gia. C. Mác được mời dự họp và tham gia đoàn chủ tịch. Trong niềm hoan hỉ phấn khởi, các đại biểu dự đại hội đã thông qua nghị quyết thành lập Liên đoàn lao động quốc tế, tức là Quốc tế thứ nhất.

– Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 32 người. Việc soạn thảo tuyên ngôn và điều lệ được ủy quyền một tiểu ban gồm C. Mác.

– 28-9-1864 Quốc tế thứ nhất thành lập ở Luân Đôn với sự tham gia của C. Mác.

2. Hoạt động của Quốc tế thứ nhất.

– Hoạt động của quốc tế thứ nhất chủ yếu thông qua đại hội. (từ 9 – 1864 tới 7 – 1876 tổ chức 5 kỳ đại hội) Nhằm truyền bá thuyết giáo Mác, đấu tranh chống những biểu thị méo mó trong nội bộ, thông qua các nghị quyết quan trọng.

– Tác động của Quốc tế thứ nhất: Người lao động các nước tham gia ngày càng nhiều vào các cuộc đấu tranh chính trị, các tổ chức công đoàn ra đời.

– Vai diễn:

+ Truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào người lao động quốc tế.

+ Kết đoàn, thống nhất các lực lượng vô sản quốc tế dưới danh nghĩa chủ nghĩa Mác.

– QUỐC TẾ I: (tên đầy đủ: Liên đoàn Lao động Quốc tế), tổ chức cách mệnh trước hết của giai cấp vô sản quốc tế, được thành lập ngày 28 tháng 9 năm 1864 tại Hội nghị Người lao động ở Luân Đôn.

– Mục tiêu chung được nêu trong “Tuyên ngôn” thành lập và “Điều lệ” do Mac soạn thảo là kết đoàn giai cấp người lao động, đấu tranh lật đổ chính quyền tư sản, thành lập chính quyền của giai cấp vô sản.

– Có vai trò to lớn trong việc giai cấp người lao động các nước châu Âu và Bắc Mỹ thực hiện đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa xã hội khoa học, chống các thuyết giáo thời cơ tiểu tư sản, động viên tận tình đấu tranh quả cảm của các chiến sĩ Công xã Pa-ri 1871.

– Sau thất bại của Công xã Pa-ri, năm 1876, Đại hội đại biểu toàn cầu lần thứ nhất họp tại Phi-la-đen-phia (Philadelphia, Mỹ), thông qua nghị quyết tự giải thể để thành lập các chính đảng của người lao động ở các nước.

II. Công xã Pari

Lý thuyết Lịch Sử 10: Bài 38. Quốc tế thứ nhất và Công xã Pa-ri 1871

1. Cách mệnh 18-3-1871 và sự thành lập Công xã

* Lý do

– Những tranh chấp của xã hội tư bản ngày càng thâm thúy tạo điều kiện cho người lao động đấu tranh.

– Chiến tranh Pháp – Phổ (19/7/1870), với sự thất bại của Pháp khiến nhân dân căm thù cơ chế thống trị, dẫn tới cuộc khởi nghĩa ngày 4/9/1870 lật đổ Đế chế II.

– Phản động của giai cấp tư sản Pháp cướp đoạt thành tựu cách mệnh của quần chúng, đầu hàng Đức đàn áp quần chúng.

– Dẫn tới khởi nghĩa 18/3/1871.

* Diễn biến

– Lúc quân Phổ vào Pa-ri, “Chính phủ vệ quốc” trở thành chính phủ phản quốc, mở cửa cho quân Đức vào Pháp. Trong lúc đó, người dân Paris tự tổ chức thành các đơn vị dân quân Quốc gia, tự trang bị vũ khí và xây dựng tuyến phòng thủ để bảo vệ thủ đô.

– Khoảng 3h sáng ngày 18/3/1871, chính phủ Vệ quốc quân cho quân xâm chiếm ngọn đồi Mông Cổ nơi tập trung các khẩu đại bác quốc gia. Đông đảo nhân dân đã kịp thời tới hỗ trợ, bủa vây quân chính phủ.

– Ngày 18-3-1871, Quốc dân đảng chiếm các cơ quan, công sở, làm chủ thị thành, lập xã. Lần trước hết trên toàn cầu chính quyền thuộc về giai cấp vô sản.

– Quân chính phủ chạy về Versailles, chính phủ tư sản bị lật đổ
Lý thuyết Lịch Sử 10: Bài 38. Quốc tế thứ nhất và Công xã Pa-ri 1871

2. Công xã Paris – Nhà nước mới

– Ngày 26/3/1871 công xã được thành lập, cơ quan cao nhất là Hội đồng công xã được bầu theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Hội đồng nhiều thành viên là xã ủy viên, chịu trách nhiệm trước người lao động và có thể bị bãi nhiệm.

– Hoạt động của xã:

+ Quân đội công an cũ bị giải thể và thay vào đó là lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhà thờ tách biệt với trường học.

+ Công xã còn thực hiện nhiều chính sách tiến bộ khác: Người lao động được làm chủ xí nghiệp lúc chủ bỏ trốn, kiểm soát cơ chế tiền công, giảm làm đêm, cấm phạt và cúp người lao động, đề ra chính sách giáo dục và huấn luyện. giáo dục buộc phải…

* Nhận xét: Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới do dân, vì dân.

Xem thêm: Lý thuyết Lịch Sử 10 Bài 39. Quốc tế thứ hai

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Sử 10

Xem thêm chi tiết về Lý thuyết Sử 10: Bài 38. Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871
Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 I. Quốc tế thứ nhất 1. Hoàn cảnh ra đời – Gi…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận