Lý thuyết Sử 11: Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX I. P…

Bạn đang xem: Lý thuyết Sử 11: Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp …

Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX

I. PHONG TRÀO BÙNG NỔ VUUUUUUUUUUUUUUUUUU

1. Cuộc phản công của Pháp ở kinh thành Huế và sự bùng nổ của phong trào Cần Vương

một nguyên nhân

– Sau hai Hiệp ước Harman (1883) và Pateros (1884), Pháp cơ bản hoàn thành việc xâm lược Việt Nam, thiết lập chính quyền bảo hộ ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ.

– Dựa vào phong trào nhân dân kháng chiến, phái chủ chiến trong triều đình Huế do Tôn Thất Thuyết đại diện đã ra tay mạnh mẽ, phế bỏ các vua thân Pháp, đưa vua Hàm Nghi còn trẻ lên ngôi, bí mật xây dựng phòng ốc, tích trữ lương thực, khí giới để sẵn sàng. cho trận chiến.

– Pháp tìm cách loại trừ phe chủ chiến nên Tôn Thất Thuyết và lực lượng chủ chiến ra tay trước.

b, Diễn biến

– Sớm hôm 4 rạng ngày 5 tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết ra lệnh tấn công quân Pháp ở đồn Mang Cá, tòa Khâm sứ. Trận đánh diễn ra vô cùng khốc liệt, nhưng do thiếu sẵn sàng nên sức đấu tranh của ta suy giảm nhanh chóng.

Sáng ngày 5 tháng 7, quân Pháp phản công. Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi và ba cung ra sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị).

– Ngày 13/7/1885, Tôn Thất Thuyết mượn danh nghĩa Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương kêu gọi văn thân, sĩ phu và nhân dân cả nước đứng lên đấu tranh phò vua.

Lý thuyết Lịch sử 11: Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX

Hình 61: Sơ đồ các vị trí diễn ra các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương (1885-1896)

=> Chiếu Cần Vương đã châm ngòi cho cuộc đấu tranh chống Pháp sôi nổi, kéo dài 12 năm, tới cuối thế kỉ 19 mới kết thúc.

Lý thuyết Lịch sử 11: Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX

* Tính chất: Phong trào Cần Vương là phong trào yêu nước chống thực dân Pháp mang hệ tư tưởng phong kiến, trình bày ý thức dân tộc thâm thúy.

II. MỘT SỐ KHỞI NGHĨA TIÊU BIỂU trong phong trào Cần Vương và phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỷ XIX

1. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương

Lý thuyết Lịch sử 11: Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX

2. Phong trào đấu tranh tự vệ cuối thế kỷ XIX (Khởi nghĩa Yên Thế, 1884-1913)

một nguyên nhân:

– Kinh tế nông nghiệp sa sút, đời sống nhân dân khó khăn => một bộ phận dạt về Yên Thế => sẵn sàng đấu tranh bảo vệ tính mệnh

– Pháp thi hành chính sách bình định, đời sống bị xâm phạm => nhân dân Yên Thế nổi dậy đấu tranh

b. Khả năng lãnh đạo: Hoàng Hoa Thám

Lý thuyết Lịch sử 11: Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX

c, Căn cứ: Yên Thế (Bắc Giang)

Lý thuyết Lịch sử 11: Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX

Hình 67: Kế hoạch khởi nghĩa Yên Thế

đ, Các hoạt động chính:

– Từ 1884 tới 1892: do Đề Cáp lãnh đạo, nghĩa quân xây dựng hệ thống phòng thủ ở Bắc Yên Thế.

– Từ 1893 tới 1897: do Đề Thám lãnh đạo, hai lần cầu hòa với Pháp, nghĩa quân làm chủ bốn tổng ở Bắc Giang.

– Từ 1898 tới 1908: Căn cứ trở thành nơi quy tụ của các nghĩa sĩ yêu nước.

– Từ 1909 tới 1913: Pháp tấn công, nghĩa quân phải liên tục vận chuyển.

e, Kết quả, ý nghĩa:

– Kết quả: Ngày 10/2/1913, Đề Thám bị sát hại, phong trào tan rã.

– Nghĩa:

+ Trình bày ý chí, sức mạnh to lớn của nông dân trong đấu tranh giải phóng dân tộc.

+ Giữ vai trò chuyển tiếp, bản lề từ cặp phạm trù cũ (phong kiến) sang cặp phạm trù mới (tư sản), khẳng định truyền thống yêu nước của dân tộc.

Lý thuyết Lịch sử 11: Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX

Xem thêm: Lý thuyết Lịch sử 11 Bài 22. Xã hội Việt Nam trong buổi đầu khai thác của thực dân Pháp

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lịch sử lớp 11 , Lịch sử 11

Xem thêm chi tiết về Lý thuyết Sử 11: Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX
Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX I. P…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận