Lý thuyết Vật lý 10 Bài 11. Lực quyến rũ. Định luật vạn vật quyến rũ

Bạn đang xem: Lý thuyết Vật lý 10 Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn tại thomo.vn Lý thuyết Vật lý 10: Bài 11. Lực quyến rũ. Định luật chuyển động …

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 11. Lực quyến rũ. Định luật chuyển động và vạn vật quyến rũ

I. SỰ CHO PHÉP

Tất cả các vật thể trong vũ trụ đều hút nhau bằng một lực gọi là lực quyến rũ.

Lực quyến rũ giữa Trái đất và Mặt trăng giữ cho Mặt trăng chuyển động quanh Trái đất.

Lực quyến rũ giữa Mặt trời và các hành tinh giữ cho các hành tinh chuyển động quanh Mặt trời.

II. QUY LUẬT ĐỘNG LỰC VÀ LỰC LƯỢNG PHỔ BIẾN

1. Luật

Lực hút giữa hai hạt bất kỳ tỉ lệ thuận với tích khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

2. Hệ thống

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 11. Lực hấp dẫn.  Định luật vạn vật hấp dẫn |  Vật lý 10

G là hằng số quyến rũ, bằng Lý thuyết Vật lý 10: Bài 11. Lực hấp dẫn.  Định luật vạn vật hấp dẫn |  Vật lý 10

Công thức có thể vận dụng cho các nhân vật thông thường trong hai trường hợp:

– Khoảng cách giữa hai vật rất lớn so với kích thước của chúng;

– Các vật thể đồng chất và có hình dạng cầu. Lúc đó r là khoảng cách giữa hai tâm và trọng lực nằm trên đường nối hai tâm và tác dụng lên hai tâm đó.

III. Lực quyến rũ và trường hợp lạ mắt của lực quyến rũ

Trọng lực của một vật là lực hút giữa Trái đất và vật.

Trọng tâm của vật là điểm đặt trọng tâm của vật.

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 11. Lực hấp dẫn.  Định luật vạn vật hấp dẫn |  Vật lý 10

* Nếu nhân vật ở gần mặt đất (h

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 11. Lực hấp dẫn.  Định luật vạn vật hấp dẫn |  Vật lý 10

Bảng trị giá của g theo độ cao ở 45 vĩ độo.

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 11. Lực hấp dẫn.  Định luật vạn vật hấp dẫn |  Vật lý 10

xem thêm Vật lý 10: Bài 11. Lực quyến rũ. Định luật chuyển động và vạn vật quyến rũ

Đăng bởi: Trường thomo.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Xem thêm chi tiết về Lý thuyết Vật lý 10 Bài 11. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận