Lý thuyết Vật lý 10 Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định Lý thuyết Vật lý 10 Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn qua…

Bạn đang xem: Lý thuyết Vật lý 10 Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định Lý thuyết Vật lý 10 Bài 21. …

Lý thuyết Vật Lí 10 Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

I. CHUYỂN ĐỘNG RIÊNG CỦA VẬT RẮN

1. Khái niệm

Chuyển động tịnh tiến của vật rắn là chuyển động trong đó đường nối hai điểm bất kỳ của vật luôn song song với chính nó.

2. Gia tốc của vật tịnh tiến

Gia tốc của chuyển động tịnh tiến được xác định bởi định luật II Newton:

Bên trong Lý thuyết Vật Lí 10: Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn.  Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định |  vật lý 10là hợp lực tác dụng lên vật, mm là khối lượng.

II. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

1. Đặc điểm của chuyển động quay. Vận tốc góc

Lúc một vật rắn xoay quanh một trục cố định thì mọi điểm của vật quay được một góc như nhau trong cùng một khoảng thời kì. Nói cách khác, mọi điểm của vật đều có cùng vận tốc góc ωgọi là vận tốc góc của vật.

Một vật quay đều tại =const. Vật quay nhanh dần thì ω tăng dần. Lúc một vật chuyển động chậm lại, ω cắt bớt.

2. Tác dụng của momen lực lên một vật xoay quanh một trục

Lý thuyết Vật Lí 10: Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn.  Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định |  vật lý 10

Momen lực tác dụng lên vật xoay quanh một trục cố định làm vận tốc góc của vật thay đổi.

3. Độ quán tính lúc quay

Mọi vật xoay quanh một trục đều có quán tính. Quán tính của vật càng lớn thì vật càng khó thay đổi vận tốc góc và trái lại.

Độ quán tính của một vật xoay quanh một trục phụ thuộc vào khối lượng của vật và sự phân bố của khối lượng đó đối với trục quay.

xem thêm Giải bài tập Vật Lý 10: Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Lý thuyết Vật lý 10 Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
Lý thuyết Vật lý 10 Bài 21. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn qua…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận