Lý thuyết Vật lý 10 Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng Lý thuyết Vật lý 10 Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng I. ĐỘNG LƯỢNG 1. Xung lượng…

Bạn đang xem: Lý thuyết Vật lý 10 Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng Lý thuyết Vật lý 10 Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng I. ĐỘNG …

Lý thuyết Vật Lí 10 Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

I. CHUYỂN ĐỘNG

1. Động lượng của lực

Lúc một lực hành động trên một nhân vật trong một khoảng thời kì t sau đó tích lũy Lý thuyết Vật Lí 10: Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng | vật lý 10 t được khái niệm là xung lượng của lực Lý thuyết Vật Lí 10: Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng | vật lý 10 thời đoạn = Stage t (với giả thiết Lý thuyết Vật Lí 10: Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng | vật lý 10 ko đổi trong suốt thời kì tác dụng t).

Đơn vị của động lượng là niutơn giây (kí hiệu Ns).

2. Động lượng

Lý thuyết Vật Lí 10: Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng | vật lý 10

Động lượng của một vật khối lượng mm đang chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời Lý thuyết Vật Lí 10: Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng | vật lý 10 là đại lượng được xác định bởi công thức:

Lý thuyết Vật Lí 10: Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng | vật lý 10

Động lượng là một vectơ cùng hướng với véc tơ vận tốc tức thời của vật. Đơn vị của động lượng là kilôgam mét trên giây (ký hiệu kg.m/s).

Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời kì nhất mực bằng xung lượng của tổng các lực tác dụng lên vật trong vòng thời kì đó.

II. Định luật bảo toàn động lượng

1. Hệ thống riêng biệt

Một hệ gồm nhiều vật được gọi là cô lập lúc ko có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì các lực thăng bằng. Trong một hệ thống cô lập, chỉ có các lực lượng nội bộ tương tác giữa các thân thể. Các nội lực này theo định luật III Newton trực đối nhau.

2. Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập

Lý thuyết Vật Lí 10: Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng | vật lý 10

Động lượng của hệ cô lập là đại lượng bảo toàn.

Lý thuyết Vật Lí 10: Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng | vật lý 10

3. Tác động mềm

Lý thuyết Vật Lí 10: Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng | vật lý 10

Va chạm của hai vật m1, m2 gọi là va chạm mềm.

4. Chuyển động phản lực

Lý thuyết Vật Lí 10: Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng | vật lý 10

Nếu coi tên lửa là một hệ cô lập (trong ko gian, cách xa các thiên thể) thì động lượng của hệ được bảo toàn:

Lý thuyết Vật Lí 10: Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng | vật lý 10

Tương tự, tàu vũ trụ, tên lửa… có thể bay trong ko gian vũ trụ, bất kể môi trường bên ngoài là ko khí hay chân ko.

xem thêm Vật Lý 10: Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm chi tiết về Lý thuyết Vật lý 10 Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng
Lý thuyết Vật lý 10 Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng I. ĐỘNG LƯỢNG 1. Xung lượng…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận