Lý thuyết Vật lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện thăng bằng của chất điểm

Bạn đang xem: Lý thuyết Vật lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm tại thomo.vn Lý thuyết Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và …

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích điều kiện thăng bằng lực của vật chất

TÔI QUYỀN LỰC. CÂN BẰNG QUYỀN LỰC

Trước tiên. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác sinh ra gia tốc của vật hoặc độ biến dạng của vật.

2. Lực thăng bằng là lực lúc tác dụng đồng thời vào một vật thì ko gây ra gia tốc cho vật.

3. Đường mang véc tơ lực là giá của lực. Hai lực thăng bằng là hai lực tác dụng vào một vật có cùng khối lượng, cùng độ lớn, ngược chiều nhau.

4. Đơn vị của lục địa là Newton (N).

II. TRIỆU CHỨNG

1. Thử nghiệm

2. Khái niệm

Hợp lực là sự thay thế các lực tác dụng đồng thời lên cùng một vật bằng một lực có cùng tác dụng với các lực đó.

Lực thay thế này được gọi là hợp lực.

3. Quy tắc hình bình hành

Nếu hai lực đồng quy để tạo thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo vẽ từ điểm đồng quy biểu thị kết quả của chúng.

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của hạt |  Vật lý 10

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của hạt |  Vật lý 10

III. ĐIỀU KIỆN CÔNG BẰNG CỦA ĐIỂM

Để một hạt đứng ở trạng thái thăng bằng thì lực thuần tác dụng lên nó phải bằng 0.

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của hạt |  Vật lý 10

IV. PHÂN TÍCH LỰC LƯỢNG

Lý thuyết Vật Lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện cân bằng của hạt |  Vật lý 10

Phép phân tích lực là sự thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực cùng tác dụng với lực.

Việc phân một lực thành hai thành phần đồng quy phải tuân theo quy tắc hình bình hành.

Chỉ lúc biết một lực tác dụng theo một phương cụ thể trong đó có hai phương thì mới phân tích được lực theo hai phương đó.

xem thêm Giải bài tập Vật Lí 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực và điều kiện thăng bằng của vật chất

Đăng bởi: Trường thomo.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Xem thêm chi tiết về Lý thuyết Vật lý 10 Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận