Lý thuyết Vật lý 10 Tổng kết chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Bạn đang xem: Lý thuyết Vật lý 10 Tổng kết chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể tại thomo.vn Lý thuyết Vật lý 10 Tóm tắt chương VII. Kim loại và chất …

Lý thuyết Vật lý 10 Tóm tắt chương VII. Kim loại và chất lỏng. Chuyển đổi

I. Chất rắn kết tinh VÀ chất rắn vô định hình

II. SỰ KHÁC BIỆT VỀ CƠ HỌC VÀ SỰ MỞ RỘNG NHIỆT (CHIẾN LƯỢC NHIỆT) CỦA BAN RẮN

III. DƯỢC LỰC HỌC BỀ MẶT CỦA CÁC BỀ MẶT

Lý thuyết Vật lý 10: Tóm tắt chương VII.  Kim loại và chất lỏng.  Sự thích nghi |  Vật lý 10

xem thêm Giải bài tập Vật lý 10: Tổng kết chương VII. Kim loại và chất lỏng. Chuyển đổi

Đăng bởi: Trường thomo.vn

Phân mục: Lớp 10, Vật lý 10

Xem thêm chi tiết về Lý thuyết Vật lý 10 Tổng kết chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Tác giả

Viết một bình luận