Lý thuyết Vật lý 11 Bài 26. Khúc xạ ánh sáng

Bạn đang xem: Lý thuyết Vật lý 11 Bài 26. Khúc xạ ánh sáng tại thomo.vn Lý thuyết Vật Lí 11 Bài 26. Hiện tượng khúc xạ ánh sángMục lục1 Lý thuyết Vật Lí 11 …

Lý thuyết Vật Lí 11 Bài 26. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

I. Khúc xạ ánh sáng

1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng bị lệch (gãy) lúc truyền theo một góc qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt không giống nhau.

2. Định luật khúc xạ ánh sáng

– Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới (tạo bởi tia tới và pháp tuyến) và nằm bên kia pháp tuyến của tia tới.

– Đối với hai môi trường trong suốt cho trước, tỉ số sin của góc tới (sini) và sin của góc khúc xạ (tội trạng) luôn ko đổi:

Lý thuyết Vật Lý 11: Bài 26. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng |  Giải Vật Lý 11

II. Chiết suất của môi trường

1. Chiết suất nghịch đảo

Điểm số ko thay đổi Lý thuyết Vật Lý 11: Bài 26. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng |  Giải Vật Lý 11 trong hiện tượng khúc xạ gọi là chiết suất tỉ đối N21 của môi trường (2) (chứa tia khúc xạ) đối với môi trường (1) (chứa tia tới): Lý thuyết Vật Lý 11: Bài 26. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng |  Giải Vật Lý 11 .

– Nếu N21 > 1 sau đó r < tôi: Tia khúc xạ bị lệch về gần pháp tuyến. Ta nói môi trường (2) đặc hơn môi trường (1) về mặt quang học.

– Nếu N21 < 1 sau đó r > tôi: Tia khúc xạ bị lệch xa hơn so với pháp tuyến. Môi trường (2) kém chiết quang hơn (1).

2. Chiết suất tuyệt đối

Chiết suất tuyệt đối (gọi tắt là chiết suất) của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với chân ko.

Mọi môi trường trong suốt đều có chiết suất tuyệt đối lớn hơn 1.

Ta được phương trình Lý thuyết Vật Lý 11: Bài 26. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng |  Giải Vật Lý 11

trong đó: N2 là chiết suất (tuyệt đối) của môi trường (2); NTrước tiên là chiết suất (tuyệt đối) của môi trường (1).

Công thức của định luật khúc xạ có thể được viết dưới dạng đối xứng: NTrước tiênsini = n2tội trạng.

III. Sự đảo ngược của truyền ánh sáng

Ánh sáng đi theo bất kỳ hướng nào nó đi theo cùng một hướng.

Từ đây suy ra: Lý thuyết Vật Lý 11: Bài 26. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng |  Giải Vật Lý 11 .

xem thêm Giải bài tập Vật lý 11: Bài 26. Khúc xạ ánh sáng

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

Xem thêm chi tiết về Lý thuyết Vật lý 11 Bài 26. Khúc xạ ánh sáng

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận