Năng lượng của ATP tích lũy ở Câu hỏi: Năng lượng của ATP tích lũy ở A.  2 liên kết phôtphat gần phân tử đường B.  cả 3 nhóm ph…

Bạn đang xem: Năng lượng của ATP tích lũy ở Câu hỏi: Năng lượng của ATP tích lũy ở A.  2 liên kết phôtphat gần phân tử đường B.  cả 3 nhóm ph… tại thomo.vn …

Câu hỏi: Năng lượng của ATP tích lũy ở đâu?

A. 2 liên kết photphat gần phân tử đường

B. cả ba nhóm photphat

C. chỉ có 1 liên kết photphat ngoài cùng

D. 2 liên kết photphat ngoài cùng

Câu trả lời:

Đáp án đúng: DỄ – 2 liên kết photphat ngoài cùng

Giảng giải:

ATP là một chất được tạo thành từ bazơ adenine, đường ribosome và ba nhóm phốt phát. Các liên kết phốt phát thứ hai và thứ ba là kho dự trữ năng lượng và lúc các nhóm phốt phát này bị tách ra, năng lượng sẽ được giải phóng.

Tri thức sâu rộng:

1. Khái niệm ATP

  • ATP là một chất được tạo thành từ bazơ adenine, đường ribosome và ba nhóm phốt phát. Các liên kết phốt phát thứ hai và thứ ba là kho dự trữ năng lượng và lúc các nhóm phốt phát này bị tách ra, năng lượng sẽ được giải phóng.
  • Lúc ATP bị enzym phân giải, nhóm photphat ko bị mất đi nhưng mà sẽ liên kết với chất tác dụng (protein hoạt hóa, protein co cơ…) và lúc hoạt động tác dụng hoàn thành, nhóm photphat sẽ liên kết với ADP thành ATP là được tạo ra bởi năng lượng được tạo ra từ các phản ứng giải phóng năng lượng.
  • ATP là một dạng năng lượng do tế bào sinh ra để sử dụng cho mọi phản ứng của tế bào và được gọi là đồng tiền năng lượng của tế bào.

2. Cấu trúc của ATP

Dựa vào đặc điểm sinh hóa, ATP được xếp vào nhóm nucleoside triphotphat để trình bày cấu trúc gồm 3 phần liên kết với nhau theo trật tự:

  • Adenine: cấu trúc vòng bao gồm C, H và N . nguyên tử
  • Ribose: một phân tử đường với 5 Carbon
  • Cái đuôi với 3 phân tử phốt phát vô cơ (Pi). Liên kết giữa 2 Pi cuối chứa rất nhiều năng lượng. Do đó, việc tách các phần này là chìa khóa để giải phóng năng lượng của ATP.

3. Vai trò của ATP đối với hoạt động của thân thể con người

Chắc hẳn ko ít người đã lầm tưởng rằng chất dinh dưỡng từ thức ăn chính là năng lượng sống nhưng mà chúng ta sử dụng. Trên thực tiễn, sau lúc tiêu hóa thức ăn, thân thể sẽ tích trữ chất dinh dưỡng dưới dạng carbohydrate (tinh bột), chất lớn (fat) hoặc protein (chất đạm). Các chất này được phân giải thành các hợp chất đơn giản hơn là glucôzơ, axit amin, axit lớn và được máu vận chuyển tới các tế bào.

ATP chủ yếu được sản xuất với các tác dụng sau:

Cung ứng năng lượng cho quá trình sinh tổng hợp tế bào.

Cung ứng năng lượng cho quá trình vận chuyển các chất qua màng (vận chuyển tích cực).

Cung ứng năng lượng cho công cơ học: co cơ, vận động.

Năng lượng của ATP tích lũy trong (ảnh 2)

Tuy nhiên, các tế bào ko thể trực tiếp lấy năng lượng từ các chất dinh dưỡng này. Do đó, chúng ta cần các hệ thống năng lượng để giúp xử lý và chuyển đổi chúng thành ATP. Các ATP này sẽ lưu trữ và phân phối năng lượng có thể sử dụng cho các tế bào lúc cần thiết.

Trong tế bào năng lượng ATP được sử dụng vào:

  • Sinh tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào và thân thể.
  • Vận chuyển các chất trong tế bào, qua màng tế bào, v.v.
  • Tạo ra sức việc cho các cơn co thắt cơ bắp.

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Hóa học 10

Xem thêm chi tiết về Năng lượng của ATP tích lũy ở
Câu hỏi: Năng lượng của ATP tích lũy ở A. 2 liên kết phôtphat gần phân tử đường B. cả 3 nhóm ph…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận