Nghi tiết cúng thí thực tại nhà năm 2023

Bạn đang xem: Nghi thức cúng thí thực tại nhà năm 2022 tại thomo.vn Từ thiện thực sự là đối với ngạ quỷ, trình bày lòng thương xót, thực hành từ thiện, và mang lại …

Từ thiện thực sự là đối với ngạ quỷ, trình bày lòng thương xót, thực hành từ thiện, và mang lại công đức này, ko chỉ cho bản thân, nhưng mà còn cho gia đình mọi người, và tất cả chúng sinh. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết: Hướng dẫn cách sẵn sàng mâm cỗ cúng rằm tháng 7, cúng cô hồn mâm cỗ được san sẻ, sắp xếp mâm cúng sạch sẽ và khá đầy đủ trước. Vào mùa Wulan, các bậc thầy của thiền phái Zhulin đã tụng kinh.

Hãy trả lại Tam bảo cho Trời, Trời, Trời để họ thừa hưởng cúng dường và được giải thoát cảnh lành càng sớm càng tốt (Hình minh họa – nguồn: Internet)

lễ hiến tế

3 hit trở lại

HƯƠNG CẦU NGUYỆN (Phí Cầu Nguyện)

Hương thơm của toàn cầu, hương thơm của hòa bình, hương thơm của trí tuệ.
Hương thơm của sự giải thoát, sự giải thoát của tri thức.
Mây sáng bao phủ Pháp giới,
Hãy cúng dường Tam Bảo của Mười Phương.
Nam Mô Bồ tát dâng hương. (nhẩm 3 lần)

Hôm nay là … lúc …. con nguyện cầu Địa Tạng Phật và Bồ tát phù trợ cho các vong linh về đây nghe pháp, nghe lương thực, quy y tam bảo, nương tựa thần thông. Ba người bảo vệ tiếp tục cứu họ, để các vị thần, ma, ma sớm được siêu sinh, thoát khỏi vòng trầm cảm và mê muội, và được tái sinh ở một tổ quốc hòa bình và hạnh phúc. Nguyện cầu Tam bảo luôn ở mười phương, Long thần nhân hậu từ bi tới cầu xin gia hộ. ( 3 lần)

Nước pháp

Pháp sâu xa ko là gì khác ngoài điều này,
Trăm nghìn kiếp khó gặp.
Hiện giờ tôi nghe thấy sự vâng lời,
Để biết ý nghĩa thực sự của Chúa.
Cúng dường Phật, Bồ tát tại Đại hội Bát Nhã. (3 lần)

trí thông minh trí thông minh

Lúc Quán Thế Âm Bồ tát tu sâu Bát nhã Ba la mật, lúc thấy được tánh ko của năm uẩn, Ngài được giải thoát khỏi mọi khổ đau và xiềng xích. Này cảnh sát trưởng! Ko khác lạ về hình dạng, ko có sự khác lạ về hình dạng. Hình thức là trống ko, trống ko là hình thức. Cảm giác, suy nghĩ, hành động và ý thức cũng là tương tự.
Này cảnh sát trưởng! Tất cả các pháp đều là hư vô, ko sinh cũng ko diệt, ko thanh cũng ko thuần, ko thêm cũng ko trừ. Vì vậy, trong phương diện “trống ko”, ko có sắc, thọ, tưởng, hành, thức; ko có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; ko có sắc, thanh, vị, gội; ko có thị giác, cho tới ko có ý thức. giới; Ko có vô minh, ko có hoàn thành của vô minh; cho tới ko có già và chết, và ko có già và chết; ko có thống khổ, ko có tu tập, ko có ngơi nghỉ, ko có tuyến đường; ko có trí tuệ, ko có thành tựu.

Vì các vị Bồ tát ko có chỗ nào để nương tựa, được y phục trong Bát nhã ba la mật, tâm ko trở ngại. Bởi vì ko có trở ngại, ko sợ hãi, tự do khỏi ám ảnh, mục tiêu cuối cùng của Niết bàn. Chư Phật trong tam giới cũng nương vào Bát nhã Ba la mật để đạt được sự viên mãn tối thượng và quả vị tỉnh ngộ.

Bạn phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa là thần chú lớn lao, thần chú lớn lao, thần chú vô thượng, thần chú tối thượng, thần chú có thể cắt đứt mọi khổ đau, có đúng tương tự hay ko. Vì vậy, anh ta nói với thần chú prajnaparamita:
“Chân lý cơ bản, Nguyên tắc của công đức, Bản hạnh liệt sĩ, Thiên thần tiết hạnh và Bồ tát của Baha.” (Tụng 3 lần)

phụ đề

1- Này Ý thức Phật giáo
Tôi đang bố thí cho bạn hiện thời
Thức ăn này khắp mười phương
Những ý thức Phật giáo cùng chung hưởng.
Cầu mong tổ chức từ thiện này được ban phước
cho tất cả
Môn đồ và ý thức
Tất cả đều là Phật tử đầy đủ.

2- Này các vong linh chúng sinh!
Tôi đang bố thí cho bạn hiện thời
Thức ăn này khắp mười phương
Tất cả chúng sinh cùng tận hưởng.
Cầu mong tổ chức từ thiện này được ban phước
cho tất cả
Môn đồ và ý thức
Tất cả đều là Phật tử đầy đủ.

3- này các cô
Tôi đang bố thí cho bạn hiện thời
Thức ăn này khắp mười phương
Tâm hồn san sẻ như nhau.
Cầu mong tổ chức từ thiện này được ban phước
cho tất cả
môn đệ và ma
Tất cả đều là Phật tử đầy đủ.

* Namor tát, tát, tát, chỉ cần đánh căn cứ, gửi ra ngoài, gửi ra ngoài. (3 lần)

* nam mô tô roo da nam da da nam da da nam da da nam da nam da da nam da da nam da nam da da nam tô trong tô dậu, tô rô ở dậu, ta bà ha. ( 3 lần)

* Mục tiêu gây án là làm thịt cô ta. (3 lần)

* Nghìn Ngang, Tầm Ba hòa cùng sắc hồng của nắng. (3 lần)

sám hối

Ý thức phật giáo
Vốn tạo ra nhiều khát vọng nghề nghiệp.
Tất cả chỉ vì lòng tham
Tâm trí phát sinh từ thân thể.
Hôm nay, tất cả chúng ta đều cầu xin sự tha thứ.
Nam Mô Bồ tát phát nguyện sám hối. (3 lần)

ý thức tốt
Vốn tạo ra nhiều khát vọng nghề nghiệp.
Tất cả chỉ vì lòng tham
Tâm trí phát sinh từ thân thể.
Hôm nay, tất cả chúng ta đều cầu xin sự tha thứ.
Nam Mô Bồ tát phát nguyện sám hối. (3 lần)

tinh linh
Vốn tạo ra nhiều khát vọng nghề nghiệp.
Tất cả chỉ vì lòng tham
Tâm trí phát sinh từ thân thể.
Hôm nay, tất cả chúng ta đều cầu xin sự tha thứ.
Nam Mô Bồ tát phát nguyện sám hối. (3 lần)

* – Ý thức phật tử quy y đức phật.
– Ý thức Phật tử quy y Phật pháp.
– Ý thức Phật tử quy y Tăng.

* – Tất cả chúng sanh đều quy y Phật.
– Chúng sinh quy y Phật pháp.
– Chúng sinh quy y Tăng.

* – Ma quy y Phật.
– Con ma xin quy y Phật pháp.
– Ma quy y Tăng.

* – Ý thức Phật tử quy y Đức Phật, đấng có trí tuệ xuất sắc.
– Ý thức Phật giáo là một cách quy y Phật pháp và thoát khỏi những dục vọng.
– Ý thức Phật tử quy y Tăng, hành giả giải thoát.

* – Tất cả chúng sinh đều quy y Đức Phật, đấng có trí tuệ viên mãn.
– Trục đường để tất cả chúng sanh quy y Chánh pháp và thoát khỏi dục vọng.
– Tất cả chúng sinh đều quy y Tăng, hành giả giải thoát.

* – Vong hồn quy y Đức Phật, đấng có trí tuệ xuất sắc.
– Là cách để tâm hồn quy y Phật pháp và thoát khỏi những dục vọng.
– Độc thân quy y Tăng, hành giả giải thoát.

* – Quy y các vị thần Phật của Đức Phật, và thề ko bao giờ quy y các thần, thần, quỷ, hoặc thú vật.
– Các vị thần Phật giáo đã cải sang Pháp và thề ko bao giờ chuyển sang ngoại đạo.
– Quy y các Bổn tôn Phật giáo của Tăng đoàn, và thề ko bao giờ quy y các thầy hay bạn ác.

* – Tất cả chúng sinh quy y Phật thề ko bao giờ quy y thần, quỷ, thú vật.
– Chúng sinh chuyển theo đạo Phật, thề ko bao giờ chuyển sang ngoại đạo.
– Chúng sinh quy y Tăng phát nguyện ko bao giờ quy y thầy hay bạn ác.

* – Một vong linh lẻ loi đã quy y Phật và thề ko bao giờ quy y thần, thần, quỷ, hoặc thú vật.
– Một vong linh lẻ loi đã chuyển đổi sang Phật pháp và thề ko bao giờ chuyển đổi sang ngoại đạo.
– Những vong linh cô độc quy y Tăng và thề ko bao giờ quy y thầy ác, bạn ác.

* – Phật tử quy y Phật, lìa địa ngục.
– Các vong linh Phật tử quy y Phật pháp và thoát khỏi kiếp ngạ quỷ.
– Các vong linh Phật tử quy y Tăng rồi thoát kiếp súc sinh.

* – Chúng sinh quy y Phật, thoát khỏi địa ngục.
– Chúng sinh quy y Phật pháp thì thoát khỏi ngạ quỷ.
– Chúng sinh quy y Tăng rồi trừ súc sinh.

* – Hồn ma quy y Phật và ra khỏi địa ngục.
– Yêu ma quy y Phật pháp thì thoát khỏi ngạ quỷ.
– Yêu tinh quy y trong Tăng đoàn, và sau đó được tái sinh từ động vật.

Người phụ nữ TÚ HOÀNG VƯƠNG

Vô số chúng sinh nguyện cứu
Những rối rắm vô tận thề sẽ tắt
Phật pháp là vô bờ và nguyện học.
Lời thề vô thượng của Phật giáo.
Tất cả chúng sinh sẵn sàng cứu tất cả chúng sinh
Tự làm phiền mình thề sẽ hoàn thành
Phật giáo tự tánh phát nguyện học.
Phật nguyện tự tánh.

trở về

Đạt được công đức vô lượng
Thắng lợi vô hạn trong cùng một hướng
Cầu mong tất cả chúng sinh
thể vào vòng không có con.
Cầu mong ba trở ngại xóa bỏ mọi phiền muộn
Cầu mong trí tuệ của bạn tỏa sáng
Cầu mong mọi tội trạng và trở ngại đều được xóa bỏ
Thực hành Bồ tát đạo mỗi ngày.
Tôi kỳ vọng sẽ mang lại công đức của việc thực hành này
Zen lan tỏa khắp mọi nơi
Tất cả chúng ta đều là cùng một loài
Đồng được đăng quang là Đấng Khai Sáng Tối Cao.

Dịch vụ phụ nữ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện tất cả chư thiên, chư thiên, ma chướng nhờ sức Tam bảo nhưng mà thức tỉnh, lìa nơi tối tăm, có lòng từ bi, lìa khỏi tuyến đường khổ đau. Hãy tin kính Tam Bảo và được sanh về Cõi Cực Lạc.
Nguyện cầu mưa chánh pháp rửa sạch chúng sinh, bốn phương đồng hành vui vẻ, an lạc tự tại ko một mảy may suy nghĩ.
Một lần nữa kính mong dân tộc Việt Nam trở về cội nguồn phát minh bản địa, mong tam nghiệp mau tan, tổ quốc bình yên, toàn cầu bình yên, vạn vật hữu tình. . Tất cả chúng sinh sẽ thành Phật.

tất cả mong muốn: Chúc phúc cho tất cả đạo hạnh, Phật pháp hưng thịnh, ba cõi diệt vong.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

ba thành công

Quy y Phật, cầu cho tất cả chúng sinh hiểu Đạo, phát tâm vô thượng. (1 tuần)
Hãy quy y Phật Pháp, nguyện cầu cho tất cả chúng sinh hiểu biết về Ba Ngôi báu, và có trí tuệ như đại dương. (1 tuần)
Hãy quy y Tăng, nguyện cầu tất cả chúng sanh, quản lý quần chúng, ko sợ hãi. (1 tuần)

tham khảo:

Sự thực: Tòa án Xây dựng Niềm tin – San sớt Sự thực

Xem thêm chi tiết về Nghi thức cúng thí thực tại nhà năm 2022

Source: thomo
Categories: Phong thủy

Qua bài viết này chúng tôi hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Xem chi tiết

Viết một bình luận