Nghi Thức Niệm Phật A Di Đà Hàng Ngày

Bạn đang xem: Nghi Thức Niệm Phật A Di Đà Hàng Ngày tại thomo.vn • tụng kinh phật Hãy niệm Phật A Di Đà và danh hiệu của các vị Phật, Bồ tát mỗi ngày …

tụng kinh phật

Hãy niệm Phật A Di Đà và danh hiệu của các vị Phật, Bồ tát mỗi ngày để tiêu trừ nghiệp chướng và tăng phước lành.

0. Nguyện cầu ở nhà trước lúc nguyện cầu

(Ánh sáng Thiền vô thượng)

 • Nam Mô A Di Đà (3 lần)
 • Miền Tây Nam Bộ Hứa hứa Cực lạc
 • Ba thập kỷ, một nghìn nghìn tỷ, 119.000 từ trong toàn cầu cùng tên, với lòng đại bi và đại bi, hoan nghênh Đức Bổn sư A Di Đà.
 • Nam Mô Long Hoa Bổn Sư Di Lặc Phật.
 • Đức Phật Nanwu Dongfang đã làm thịt tai của Phật Dianshou Yakushi.
 • Nanwu Dongfanghai Tất cả chư Phật và Bồ tát, mười hai vị thuốc tế thần tướng, tám vị Hộ Pháp Kim Cương Vương, và các vị Tiên hiền Rồng và Trời, tất cả đều trình bày những công đức và phẩm hạnh to lớn.
 • Nam Mô Đại Bi, Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn, Quảng Nam, Tình Gia Đình, Quán Thế Âm Bồ tát.
 • Sự tốt lành của cô gái rồng Thi Gia trình bày hồn nước, năm vị thần Phượng Long, thổ địa, chở che, bảo vệ.

Giáng sinh vui vẻ

 • Kính lễ Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo, Trời đất, Nhạc nước, Vô lượng hồn, Phật thánh vô bờ, Từ bi

Môn đệ của tôi là ………… Pháp danh …………, hôm nay là ngày ………… tháng ………… năm ………….
Thành tâm nguyện cầu đèn nước hoa đăng, thành tâm cúng dường, niệm chú, lễ Phật, sám hối, tụng kinh.
Nguyện cầu: Tất cả chư Phật hiện lòng thương xót trời đất cứu lành, cứu người đời, công chứng cát tường hóa giải hung tinh, phù trợ độ mệnh, gia đình khỏe mạnh vạn sự như ý. .An tâm, cuộc sống thuận tiện
Nguyện cầu: Bình yên bộ phận sinh dục, cứu độ Thất Tổ, siêu thoát Tây Phương Cực Lạc, Cực Lạc — Pháp giới, Lục đạo và Tứ nhân duyên của chúng sinh, và nơi tụ hội của Phật giáo và Đạo giáo,
Hãy cho ông bà, ông bà ngoại, anh chị em ba đời bốn kiếp, được nghe kinh Phật Đại thừa… Để những người đã mất vẫn được lợi ích, an vui.
Cúi đầu nhận lễ với tấm lòng thành kính.

Nam Mô A Di Đà (3 lần) Sau đó tới lễ.

1. Lễ bái phật.

Một.Kinh phật

đứng nắm tay nhau
Vua vô thượng
Tam giới ko gì bằng
Thầy cô giáo giảng dạy trên khắp toàn cầu
Bốn kiểu bố tốt phổ thông
trú ẩn trong một ý tưởng
Ba lần để rửa sạch nghiệp chướng
khen ngợi và khen ngợi
Cuộc sống vĩnh cửu ko kết thúc.

b.tư duy

Lạy Phật, tất cả chúng sinh luôn trống rỗng.
Thông cảm và đừng suy nghĩ lung tung.
Lưới dành cho việc tháo lui.
Các báu vật của Phật chiếu sáng mười phương.
Ở phía trước của thân thể, hình ảnh xuất hiện.
Cúi xuống và thề sẽ cải đạo.

2. Đại tiệc Phật.

 • Từ Bi Kính Lễ: Nam Mô Tài Chuyển Pháp Giới, vị thánh Phật Pháp Tương lai quy y Tam Bảo (một lạy)
 • Trái tim từ bi: Sư phụ Namotaba, hướng dẫn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong tương lai, Phật Di Lặc ra đời. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát. Các công đức phổ độ của Bồ tát. Hộ pháp Bồ tát. Lingshan hội Phật và Bồ tát. (1 lạy)
 • Kính cẩn từ bi: Nanwuxi, Cực lạc, Toàn cầu Đại bi, A Di Đà Phật. Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Chí Bồ tát. Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát. Tĩnh thổ Đại Hải Bồ tát (cúi đầu)

3. Phụ nữ nguyện cầu

Nam Mô A Di Đà

 • Hôm nay là… .tháng… ..năm ở ngôi chùa Phật giáo này. Môn đệ chúng con lạy A Di Đà, Quan Âm Thế Chí. Chuyển hóa chư Phật, chư Bồ tát, chư Thánh, Thánh, Thiên long, Hộ pháp vào Pháp giới. A Di Đà Phật (Thờ ba)
 • Trí tuệ lên đỉnh A Di Đà Phật, xem bình yên, trí tuệ. Tất cả chư Phật mười phương, chư đại Bồ tát, A Di Đà (một lạy).
 • Cầu xin ánh sáng từ bi của Đức Phật chiếu rọi. Đại Bồ tát gia trì. Người bảo vệ rồng. Bởi vì Daozhuang này rất rộng. Môn đệ chúng ta niệm Phật và phát Bồ đề tâm.trọng lượng TIN TƯỞNG-CẦU NGUYỆN-HẠNH, kết thúc thân thể này. Tất cả đều được tái sinh về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà (một lạy).
 • Cầu mong phước lành của chư Phật và chư Bồ tát lan tỏa tới tất cả chúng sinh – Diêm Vương – Cửu Trùng Đài. Tất cả đều được thừa hưởng sức mạnh của Đức Phật. Bảo vệ và hỗ trợ Phật pháp của nhau, khuyến khích nhau, làm việc siêng năng, niệm danh hiệu Phật, và thoát khỏi khổ đau. A Di Đà (1 lạy)

4. Nguyện cầu

Kính lễ A Di Đà Phật.
Ở phương Tây, hòa bình quốc tế.
Xin thề rằng đứa trẻ này sẽ được sinh ra một lần nữa.
Tôi cầu xin Đức tiếp tục nhân hậu.
South Moxie ngây ngất

Toàn cầu đại bi A Di Đà Phật (1 đầu)

5. Phật thủ

Thân của A Di Đà màu vàng tươi
tướng tốt mười
Ánh sáng tỏa ra hình năm ngọn núi
Con mắt của bốn nguồn nước
Đèn Phật có bao nhiêu tỷ?
Hóa thân mười phương của Bồ tát
Bốn mươi tám câu thần chú kỳ vọng sẽ cứu họ
Hoa sen thứ chín bước lên ngôi
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quốc Tế Đại Bi A Di Đà

Nam mô A Di Đà hay A Di Đà (1 buổi – càng nhiều càng tốt)

A Di Đà Phật (vừa niệm Phật vừa nhìn hình)

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (Ba Lần)

Quan âm

Quán Thế Âm Bồ tát (nhìn ảnh của Ngài lúc niệm tín hiệu của Ngài)
Nam Mô Đại Chí Bồ tát (3 lần)

Bồ tát tiềm năng vĩ đại

Đại Bồ tát Shichi (vừa nhìn ảnh vừa đọc ký hiệu của mình)
Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát (Ba Lần)

Phật địa tầng

Địa Tạng Bồ tát (nhìn hình của Ngài lúc niệm bài)
Namojing Daihai Bồ tát Tăng đoàn (3 lần)
* * * *
Các môn sinh đảnh lễ Đức Phật Thích Ca.
A di đà
Phật mười phương
Phật pháp vô thượng.
với Church of the Sages.
Môn đệ trưởng lão.
nghiệp chướng nặng nề,
Tham lam vô độ.
mộng tưởng mộng tưởng,
Hôm nay tạ ơn đức phật.

biết lỗi,

Thành tâm sám hối.
thề sẽ tránh điều ác,
nguyện cầu cho những việc làm tốt
nhìn lên phật
phước lành nhân hậu
Thân thể ko bệnh tật.
Đừng lo.
Thích luyện tập mỗi ngày.
Pháp diệu.
Nhanh chóng thoát khỏi kiếp luân hồi
Trí tuệ sáng suốt.
Trí tuệ rõ ràng.
sức mạnh tự tạo
Đặng cứu các trưởng lão
cha mẹ, bạn hữu.
người thân và họ hàng
cùng với tất cả chúng sinh,
Tất cả đều là Phật tử đầy đủ.

6. Quay lại

Công đức tụng kinh niệm Phật là vô bờ.
Xin gửi lại tất cả các khu vực xa gần
Tất cả chúng sinh trong Pháp giới
Tất cả về Tây Phương A Di Đà
Để phá vỡ ba trở ngại
Cầu mong trí tuệ vô bờ tỏa sáng
Nguyện cầu cho tội tình của các thế hệ
Luôn theo Bồ tát vị tha
Nguyện sanh về cõi Tĩnh thổ của Phật A Di Đà.
Sen chín là của bố mẹ
Hoa Fajue chưa sinh
Có một vị bồ tát, bạn tốt với tôi
Cầu tạo phước đức
Xin cảm ơn tất cả mọi người xa gần
tôi và nhiều chị em không giống nhau
Tất cả đều thành Phật và tới được bờ bến bình yên.

7. Sẵn sàng

Nam Mô A Di Đà
Tôi đã làm bao nhiêu nghiệp xấu trong quá khứ?
Tất cả đều bắt nguồn từ tham, sân, si
Từ thân thể, mồm và tâm trí
tất cả những điều này, xin lỗi

A Di Đà (1 lạy)

*** Xem xét: Thú nhận 3 lần

8. Quay lại

Nam Mô A Di Đà
nguyện cầu cho công đức này
Tĩnh thổ Phật đáng yêu
Tôn sùng Mười Pháp
4 loại ưu đãi lúc đi chùa
Dưới ba nỗi buồn
Nguyện cầu cho độc lập quốc tế
Tất cả chúng sinh đều được giải thoát

A Di Đà (1 lạy)

 • Tất cả chúng sinh đã bị tẩy não bằng cách chôn giấu sự oán hờn của Đại Tai họa đối với Zuozhu, vì một lý do nào đó ko rõ. Dành riêng cho tất cả chúng sinh bị tôi làm thịt hoặc ăn thịt, hoặc để sắm vui, vô tình hay cố ý. Muốn hưởng phước báo, hãy dẹp bỏ sân hận, hộ pháp, vãng sanh Tây Phương, thành Phật. A Di Đà (1 lạy)
 • Dành riêng cho ông bà, cha mẹ, người thân, vô lượng kiếp, dù ở cõi nào cũng sẽ được linh ứng niệm Phật, siêu thoát kiếp nạn. A Di Đà (1 lạy)
 • Dành tặng ông bà, cha mẹ, những người thân yêu đang còn sống, mọi người đã khởi đầu, TIN TƯỞNG-CẦU NGUYỆN-HẠNH, Niệm danh hiệu Phật, cầu vãng sanh Cực Lạc, tất sẽ thành tựu. A Di Đà (1 lạy)
 • Ông bà, cha mẹ, người thân của kiếp trước đều được vãng sanh về cõi Cực lạc. A Di Đà (1 lạy)
 • Tận tình tận lực cho tất cả chúng sinh, bất luận là có mệnh hệ hay ko, cuối cùng họ sẽ được vãng sanh về cõi Cực Lạc. A Di Đà (1 lạy)
 • Dành riêng cho ngày bạn mất. Cầu mong Đức Phật thấy trước được tương lai, biết trước thì giờ thì tâm hồn tỉnh táo, chết chóc ko bị trở lực. A Di Đà (1 lạy)
 • Nguyện xin Phật A Di Đà, Quán Thế Âm Bồ tát và tất cả chư vị Bồ tát đều tường tận, hướng dẫn để họ được vãng sanh vô cùng hạnh phúc. Cầu mong hoa nở, thấy Phật thành đạo chưa ra đời. Cầu cho quả vị vô thượng. Nguyện cho tất cả chúng sinh trong Mười Pháp Giới và Mười Điều Răn được tái sinh về toàn cầu Tây Phương và thành Phật. A Di Đà (1 lạy)

9. Nam Mô A Di Đà

Tất cả đều tốt
Cầu mong tất cả chúng sanh đều thanh tịnh
Cầu mong tất cả chúng sinh được hạnh phúc và từ bi
Cầu mong tất cả chúng sinh được giải thoát

A Di Đà (1 lạy)

rối rắm vô tận
Cửa Pháp Vô Lượng
nguyện cứu độ chúng sinh
Phát nguyện hoàn toàn là một Phật tử
Nam Mô Tây Phương Đại Bi Đại Bi A Di Đà Phật (một)

10. Nguyện cầu

Nam Mô A Di Đà (3 lần)
Cầu gia trì: Đức Phật ko lỗi từ đại chạm màn hình, ánh sáng chiếu xuống hàng tín vật (họ tên…, pháp hiệu…, địa chỉ…), hiện công đức.
Cùng bậc với Phật, môn sinh tụng kinh Đại thừa, kính kinh, lạy Phật, niệm danh hiệu, hồi hướng Tây thiên, nghiêm trang Tĩnh thổ, kính ngưỡng Phật. Bốn loại ân sủng, và ba loại khổ cực. Các môn sinh nguyện cầu cho tự do quốc tế và sự an toàn của tất cả chúng sinh.

Các môn sinh nguyện cầu sức mạnh siêu tự nhiên cho mười hai loại vong linh lẻ loi, vong linh đã khuất, quân địch, vong linh oan trái, nam nữ chết chóc, các vị tử đạo, và các vị tử đạo cho nơi này và thậm chí cả toàn cầu. Phật pháp, mau thoát khỏi vọng tưởng, siêu thoát về Cực Lạc. Nguyện cầu cho sự an toàn của các gia đình tín đồ của chúng tôi, tính từ lúc cuộc chia tay xấu hổ với Cilai, tám kiếp luân hồi tử sinh, gia đình thịnh vượng, ngày càng tăng hạnh phúc, ngày càng tăng tài sản, ngày càng tăng cuộc sống chung, và tiêu trừ mọi nghiệp ác. . Phổ nguyện làm thầy, làm cha, làm mẹ, làm con, thiện nam, tín nữ, hồi hướng, tăng phúc, tăng thọ, tăng phúc, và tất cả chúng sanh trong Pháp giới đều thành Phật vô sự.

11. Ba loại thuốc

 • Quy y Phật, nguyện cầu cho tất cả chúng sinh, nguyện trục đường đúng mực, phát tâm vô lượng. (1 lạy)
 • Quy y Phật pháp, nguyện cho tất cả chúng sinh hiểu kinh, có trí tuệ như biển. (1 lạy)
 • Quy y Tăng, tôi mong muốn tất cả chúng sinh, tất cả chúng sinh, ko có sự sợ hãi. (1 lạy)

Namo Hộ pháp Vida Duntian Bồ tát

Namo Hộ pháp Vida Duntian Bồ tát

Xem thêm chi tiết về Nghi Thức Niệm Phật A Di Đà Hàng Ngày

Source: thomo
Categories: Phong thủy

Viết một bình luận