1

 1. Phân biệt 3 từ: “double”, “twice”, “two-fold
 • Double

“Double” vừa là tính từ, vừa là động từ nên chúng ta có thể sử dụng double theo hai cách sau đây:

Sử dụng như một tính từ

Khi sử dụng “double” như một tính từ, bạn viết theo 1 trong 2 cách sau:

Time + experience/witness/ see/ suffer/ reveal/ show …+ Article + Adjective (to describe the degree/ speed of change) + Noun (to describe change) + in “what”

Ví dụ: The period between 2005 and 2009 witnessed a double increase in the number of jobless people from 600 to 1200 people.

“There” (to introduce the subject) + be+ Article + Adjective (to describe the degree/speed of change) + Noun (to describe change) + in “what”

Ví dụ: There was a double increase in the number of jobless people from 600 to 1200 people between 2005 and 2009.

Sử dụng như một động từ

Subject + Verb (to describe change) + Adverb (to describe the degree/ the speed of change).

Ví dụ: The number of unemployed people doubled between 2005 and 2009.

 • Twice as…as/compared to, three times as…as/compared to

Cách sử dụng twice hoặc three times… đã quen thuộc hơn với các bạn vì đây chính là cách sử dụng so sánh gấp bao nhiêu lần của tính từ hoặc danh từ. Các bạn có thể viết theo 1 trong hai cách sau:

Đặt danh từ so sánh ở giữa câu

Đối tượng so sánh ở đây là người thất nghiệp. Khi đặt đối tượng so sánh ở giữa câu, bạn phải tạo ra chủ ngữ giả “there + be” để làm chủ ngữ cho câu.

Ví dụ: There were twice as many unemployed people in 2009 as in 2005.

Xem thêm  Hết pin tiếng anh là gì

Đặt danh từ so sánh đứng đầu câu

Tuy nhiên, khi bạn đặt đối tượng so sánh là lượng người thất nghiệp lên đầu câu thì bạn phải tạo ra động từ tương ứng để miêu tả nó. Động từ ở đây là “be unemployed”.

Ví dụ: Twice as many people were unemployed in 2009 as in 2005.

Với đối tượng so sánh là danh từ đếm được, bạn dùng “many” như trên, nhưng nếu nó là danh từ không đếm được, bạn cần dùng từ “much”.

Ví dụ: Twice as much rice was exported in 2009 as 2005

 • Twofold, threefold

Twofold, threefold, ..vừa là tính từ vừa là trạng từ nên sẽ có hai cách dùng tương ứng như sau:

Sử dụng như một tính từ

Khi sử dụng như một tính từ, từ “twofold, threefold” sẽ đứng trước danh từ.

Ví dụ: There was a twofold increase in the number of unemployed people between 2005 and 2009.

Sử dụng như một trạng từ

Khi sử dụng như một trạng từ, từ twofold, threefold” sẽ đứng sau động từ trong cấu trúc sau:

Subject + Verb (to describe change) + Adverb (to describe the degree/ the speed of change).

Ví dụ: The number of unemployed people increased twofold between 2005 and 2009.

 1. Phân biệt các từ chỉ sự không thay đổi “no change”

– Level out at = remain unchanged, remain stable, remain steady, remain constant.

Từ này thường được dùng giữa giai đoạn

– Bottom out at = đạt đến điểm thấp nhất rồi sau đó không đổi trong 1 giai đoạn

– Level off at = là xu hướng không đổi nhưng ở cuối giai đoạn

Xem thêm  Chính quy tiếng anh là gì

Các bạn có thể nhìn vào hình ảnh dưới đây, sẽ cực kì dễ hiểu cho các bạn nhé.

1

 1. Phân biệt các từ miêu tả điểm cao nhất và thấp nhất

Khi miêu tả điểm cao nhất của biểu đồ, bạn thường nghĩ đến “peak”, “the highest/lowest point”? Các từ này đi với giới từ nào và viết thành câu hoàn chỉnh như thế nào, đọc tiếp nhé!

 • Peak

“Peak” được sử dụng để miêu tả điểm cao nhất trong biểu đồ được cho. Do đó, trong một biểu đồ chỉ có duy nhất 1 điểm có thể dùng từ “peak” này – đó là điểm cao nhất của biểu đồ. “peak” vừa là danh từ vừa là động từ, cách sử dụng của chúng như sau:

Sử dụng “peak” là một danh từ

Khi “peak” là một danh từ, bạn sử dụng cấu trúc “to reach a peak of ………”

Ví dụ: The number of jobless people reached a peak of 1500 people in 2013.

Sử dụng “peak” là một động từ

Khi “peak” được sử dụng là một động từ, bạn cần phải đi kèm với giới từ “at” để có cụm “to peak at………”

Ví dụ: The number of jobless people peaked at 1500 people in 2013.

 • The highest point

Chúng ta sử dụng “the highest point” để mô tả các giá trị cao nhất của từng đường còn lại trong biểu đồ. Với mỗi đường, các bạn sẽ tìm thấy 1 điểm mà được gọi là “the highest point” của nó. Khi miêu tả, bạn dùng cụm “To reach/hit the/its highest point of…”

Xem thêm  In term of nghĩa là gì

Ví dụ: The number of the unemployed reached its highest point of 1500 people in 2013

 • The lowest point

Ngược lại với “the highest point”, cụm từ “the lowest point” dùng để miêu tả điểm thấp nhất trên biểu đồ. Chúng ta có duy nhất cụm “hit its/the lowest point of”, bạn không được dùng từ “reach” với cụm này nhé.

Ví dụ: The number of people without job hit the lowest point of 200 people in the year 1999.

 1. Fall và reduce có hoàn toàn giống nhau?

(Chia sẻ của trang besttaichinh.com)

Bạn có nghĩ 2 từ fall và reduce là hoàn toàn giống nhau?

– something falls (e.g. the price fell)

– somebody reduces something (e.g. the company reduced the price)

Bạn sẽ dùng từ “fall” để miêu tả sự thay đổi của số liệu trong writing task 1

Ví dụ: In 2008, the number of customers fell. (verb, past) There was a sharp fall in Internet usage. (noun)

Nhưng hai từ ‘reduce’ and ‘reduction’ lại thường được sử dụng trong Writing task 2 với ý nghĩa ai/cái gì làm giảm cái gì.

 • Họ và tên:*
 • Email:*
 • SĐT:*
 • Địa chỉ nhận hàng:*
 • Chọn phương thức thanh toán và nhận quà tương ứng:*
  • Internet Banking – Nhận Account qua email – Giảm còn 999.000VNĐ (3 slot)
  • Thanh toán MOMO – Nhận Account qua email – Giảm còn 999.000VNĐ (2 slot)
  • COD – Thanh toán và nhận code tận nơi (Free Ship)

  Ghi rõ email hoặc sdt vào mục nội dung thanh toán (nếu có)

Ví dụ: We need to reduce the amount of pollution from exhaust fumes. (verb) Recycling leads to a reduction in waste. (noun)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây