Phân tích trị giá lịch sử và trị giá văn học của bản Tuyên ngôn Độc lập (hay nhất)

Bạn đang xem: Phân tích giá trị lịch sử và giá trị văn chương của bản Tuyên ngôn Độc lập (hay nhất) tại thomo.vn Tuyển chọn những bài văn hay Phân tích trị giá lịch …

Tuyển chọn những bài văn hay Phân tích trị giá lịch sử và trị giá văn học của bản Tuyên ngôn Độc lập. Với những bài văn mẫu hay nhất dưới đây, các em sẽ có thêm nhiều tài liệu hữu ích phục vụ cho việc học môn văn. Cùng tham khảo nhé! 

Phân tích trị giá lịch sử và trị giá văn học của bản Tuyên ngôn Độc lập – Bài mẫu 1

1. Giới thiệu hoàn cảnh ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập, nêu hai trị giá cơ bản của bản Tuyên ngôn, đó là trị giá lịch sử và trị giá văn học.

    Ngày 19/8/1945, chính quyền ở Hà Nội đã về tay nhân dân. Ngày 26/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu cách mệnh Việt Bắc về tới Hà Nội. Tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, Hồ Chí Minh đã soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập. Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình – Hà Nội, Người thay mặt chính phủ lâm thời Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đọc bản Tuyên ngôn độc lập trước hàng chục vạn đồng bào. Bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh vừa có ý nghĩa Lịch sử vô cùng to lớn, vừa có trị giá văn học cao.

2. Trị giá lịch sử

– Về mặt lịch sử, bản Tuyên ngôn Độc lập đã mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: kỉ nguyên của độc lập, tự do, đánh đổ cơ chế phong kiến hàng mấy mươi thế kỉ, đánh đổ ách đô hộ của thực dân Pháp hơn tám mươi năm, khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

– Bản Tuyên ngôn đã trình bày một cách hùng hồn khát vọng, ý chí và sức mạnh Việt Nam.

– Bán Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh còn là sự khẳng định tuyên bố với toàn cầu rằng nước Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, ko người nào có quyền xâm phạm được.

– So với bản Tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất (Nam quốc sơn hà – Lí Thường Kiệt) và bản Tuyên ngôn Độc lập lần thứ hai (Bình Ngô đại cao – Nguyễn Trãi) thì bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh đã vươn lên một tầm cao mới, vượt hơn ở tầm vóc hướng ra toàn cầu trên ý thức dân chủ, tự do có liên kết với truyền thống yêu nước và tư tưởng nhân đạo của dân tộc.

3. Trị giá văn học

– Về mặt văn học, bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh rất ngắn gọn, chưa tới một nghìn chữ nhưng vô cùng chặt chẽ và cô đọng.

– Bản Tuyên ngôn chia làm ba phần rõ rệt, mỗi phần một ý, liên hệ chặt chẽ với nhau. Trong phần một, Hồ Chí Minh đã nêu lên những chân lí về nhân quyền và dân quyền để làm cơ sở pháp lí cho bản Tuyên ngôn. Trong phần này Bác đã nêu lên hai bản Tuyên ngôn, đó là bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Mĩ năm 1776 và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mệnh Pháp năm 1791 để khẳng định quyền thiêng liêng của mỗi con người: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ quyền ko người nào có thể xâm phạm được, trong những quyền đó, có quyền được sống, quyền tự do và quyền được mưu cầu hạnh phúc” (Tuyên ngôn độc lập của nước Mĩ, 1776), “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi và phải luôn được tự do và đồng đẳng về quyền lợi” (Tuyên ngôn Nhân quyền và dân quyền của Cách mệnh Pháp, 1791)

– Việc dẫn hai bản tuyên ngôn này, Bác đã đặt bản Tuyên ngôn Độc lập của ta ngang hàng với các bản Tuyên ngôn của các nước lớn như Pháp và Mĩ. Từ đó khẳng định quyền thiêng liêng của mỗi con người, Bác đã nâng lên thành quyền thiêng liêng của mỗi dân tộc: “suy rộng ra, câu đó có tức là: tất cả các dân tộc trên toàn cầu đều sinh ra đồng đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.

– Phần thứ nhất đã làm nền cho phần thứ hai của bản Tuyên ngôn. Nếu trong phần thứ nhất Bác khẳng định quyền thiêng liêng của mỗi con người, của mỗi dân tộc là quyền được sống, được tự do, được độc lập và mưu cầu hạnh phúc thì trong phần thứ hai của bản Tuyên ngôn, Bác đã vạch rõ tội ác của thực dân Pháp đã gây ra cho tổ quốc ta, nhân dân ta. Hành động của chúng thật man di, vô nhân đạo, đi trái lại ý thức của bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mệnh Pháp, vạch rõ thực chất gian xảo của bọn thực dân Pháp. Trong phần này Bác lại nêu rõ ý thức nhân đạo, yêu độc lập lự do và ý thức quyết tâm giành và bảo vệ độc lập của dân tộc ta. Tới phần thứ ba (phần cuối) Bác lại nói về kết quả của ý thức yêu nước, yêu độc lập tự do của dân tộc ta và tuyên bố trịnh trọng với toàn cầu rằng “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập và thực sự đã trở thành một nước tự do độc lập”.

=> Tương tự, ta thấy bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh có một kết câu, bố cục khá chặt chẽ. Hơn nữa, lời lẽ của bản Tuyên ngôn khá hùng hồn, nhịp độ câu văn khá dồn dập, sắc cạnh. Có những câu văn thật ngắn gọn nhưng lại diễn tả một ý nghĩa vô cùng phong phú như câu “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị”. Câu văn chỉ có chín từ thôi nhưng lại diễn tả được bao biến động của thời khắc lịch sử lúc bấy giờ.

– Trong bản Tuyên ngôn độc lập này Bác đã sử dụng rất thành công các giải pháp tu từ: điệp từ, điệp ngữ…. như Bác sử dụng khá lạ mắt điệp từ “sự thực”. Điệp từ này được Bác nhắc đi nhắc lại nhiều lần để cho mọi người thấy rõ chân lí phải đi từ sự thực. Sự thực là điều chứng minh rõ cho chân lí. Và từ đó Bác đã vạch trần cái luận điệu “bảo hộ Đông Dương”, “khai hóa văn minh” của thực dân Pháp; đồng thời cũng để khẳng định lòng yêu độc lập tự do, ý thức quyết tâm đấu tranh để giành và giữ vững nền độc lập tự do của dân tộc. Cách dùng điệp từ này còn làm cho bản Tuyên ngôn mang tính thuyết phục cao. Tuy nhiên, Bác còn sử dụng rất thành công phép liệt kê để vạch rõ tội ác của quân địch đã gieo rắc cho nhân dân ta, tổ quốc ta trên nhiều lĩnh vực từ chính trị tới văn hóa, kinh tế…

– Trong bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác còn dùng phép tăng cấp: “…tuyên bố thoát li hẳn quan hệ với thực dân Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước nhưng mà Pháp đã kí về nước Việt Nam, xóa bỏ tất củ mọi đặc quyền của Pháp trên tổ quốc Việt Nam”. Với phép tăng cấp này, Bác đã trình bày cao độ ý thức độc lập tự chủ của cả dân tộc.

=> Qua những điều trình diễn trên, ta thấy rõ Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh có một trị giá văn học lớn.

4. Nói chung lại trị giá lịch sử và trị giá văn học của bản Tuyên ngôn độc lập

    Tóm lại, bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh vừa có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn vừa có trị giá văn học cao. Bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh là kết quả của bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu tính mệnh đã hi sinh của những người con quả cảm của Việt Năm trong nhà tù, trong trại tập trung, trong những hải đảo xa xôi, trên máy chém, trên chiến trường. Bản “Tuyên ngôn độc lập” là kết quả của bao nhiêu hi vọng, gắng sức và tin tưởng của hơn hai mươi triệu nhân dân Việt Nam (Trần Dân Tiên – Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chí Minh).

Phân tích trị giá lịch sử và trị giá văn học của bản Tuyên ngôn Độc lập – Bài mẫu 2

    Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà cách mệnh lỗi lạc, một nhà chính trị kiệt xuất và là một nhà văn tài giỏi. Bác ra đi để lại cho nền văn học nước nhà những tác phẩm lớn lao và giàu trị giá. Và có nhẽ, ngày 2/9/1945 đã được ghi vào dấu mốc chói lọi trong lịch sử dân tộc, ko người nào ko thể quên được hình ảnh vị Cha già mến yêu dõng dạc đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Hàng vạn đồng bào khắp cả nước lắng tai những lời thiêng liêng đó trong phút chốc huy hoàng của Tổ quốc thân yêu. Bản Tuyên ngôn độc lập ra đời mang trị giá lịch sử và trị giá văn học vô cùng to lớn.

    Về mặt lịch sử, tác phẩm là bản án tố cáo gang thép tội ác của thực dân Pháp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá,… và sự tàn bạo của phát xít Nhật đã gây ra cho tổ quốc ta. Tái tạo lại sự thực lịch sử đau thương nhưng mà hàng triệu người dân phải gánh chịu trước những mưu mô ươn hèn, luận điệu xảo quyệt của chính chúng. Vạch trần tính tiểu nhân, phản bội của chính quyền thực dân lúc quỳ gối đầu hàng dâng nước ta cho Nhật, buộc ta phải chịu đồng thời hai tầng xiềng xích, khiến bao người khốn đốn, khổ cực. Tác giả cũng đã vạch ra kết quả về cục diện chính trị mới: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ cơ chế quân chủ mấy mươi thế kỷ nhưng mà lập nên cơ chế Dân chủ Cộng hòa.”

    Bác cũng khẳng định phần thắng thuộc về ta, phe chính nghĩa, từ trong nô lệ, gông xiềng, dân ta đứng lên đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc: “Dân ta lại đánh đổ cơ chế quân chủ mấy mươi thế kỷ nhưng mà lập cơ chế Dân chủ Cộng hòa”. Bản tuyên ngôn cũng tuyên bố xóa bỏ quan hệ của chúng ta với thực dân, vô hiệu các hiệp nghị đã kí với Pháp trước đó, hủy bỏ mọi đặc quyền của chúng tại Việt Nam. Nó có ý nghĩa trong việc khẳng định sự tự do, ko phụ thuộc của ta vào bất kì điều gì liên quan tới Pháp. Là tiếng nói tự hào trước truyền thống yêu nước, quật cường của dân tộc ta trải qua hàng nghìn năm lịch sử. Là lời khẳng định thiêng liêng, lời tuyên thệ quyết tâm giữ gìn nền độc lập cho dân tộc bằng tất cả sức lực, tính mệnh và của nả: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập”, “và sự thực đã thành một nước tự do, độc lập”. Bản tuyên ngôn độc lập mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc trong tiến trình giải tăng trưởng của lịch sử: Kỉ nguyên của độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội. Tuyên bố kết thúc cơ chế phong kiến hàng nghìn năm, khẳng định quyền tự chủ, quyền đồng đẳng của nước ta trên trường quốc tế, mở ra một trang sử mới đầy hào hùng cho dân tộc.

    Ko chỉ mang trị giá lịch sử, Tuyên ngôn độc lập còn mang trị giá văn học to lớn, cho thấy tài năng bậc thầy trong ngòi bút chính luận của Hồ Chí Minh. Đó là một áng văn chính luận mẫu mực nhất, thuyết phục và có sức quyến rũ nhất. Bằng lời lẽ ngắn gọn, súc tích, chứng cứ được nung đúc từ thực tiễn khách quan, lí lẽ sắc bén, gang thép, bản tuyên ngôn đã tố cáo rõ tội ác thực dân “trời ko dung, đất ko tha” của thực dân. Lời văn vừa sống động, gây xúc động lòng người, khơi gợi sự đồng cảm trong lòng người đọc, người nghe. Sử dụng nghệ thuật “gậy đập lưng ông” đã giáng đòn nặng nề vào phe thực dân. Bằng sự am tường sâu rộng và trái tim thiết tha với dân tộc tiếng nói điêu luyện, Bác đã dành trọn cả trái tim và tâm hồn mình vào từng lời, từng chữ của bản tuyên ngôn. Chính những điều đó đã trình bày được tư tưởng lớn lao và tư cách cao đẹp trong tâm hồn vị Cha già mến yêu của nhân dân.

Phân tích trị giá lịch sử và trị giá văn học của bản Tuyên ngôn Độc lập – Bài mẫu 3

    Một áng văn nổi tiếng của Nguyễn Ái Quốc – Bác Hồ – vị cha già mến yêu của dân tộc Việt Nam chính là bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tác phẩm này vừa có trị giá lịch sử, vừa có trị giá văn học thâm thúy.

    Bản tuyên ngôn có trị giá lịch sử to lớn bởi trước hết nó là một văn kiện lịch sử quan trọng. Nó là lời tuyên bố xóa bỏ cơ chế thực dân phong kiến, là sự khẳng định quyền tự chủ và vị thế đồng đẳng của dân tộc ta trên toàn toàn cầu, là mốc son lịch sử mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do trên tổ quốc ta. Văn kiện lịch sử này ko chỉ được đọc trước quốc dân, đồng bào, nhưng mà còn để thông báo với toàn cầu, đặc thù là những lực lượng thù địch và thời cơ quốc tế đang mang dã tâm muốn nô dịch nước ta thêm lần nữa. Thời kỳ nhưng mà chúng ta xóa bỏ được những xiềng xích của bọn thực dân phát xít phong kiến, đưa nước ta sang một trang sử mới, một thời kỳ mới. Thời kỳ chính quyền thuộc về tay nhân dân. Đó chẳng phải là một sự kiện trọng đại mang tính lịch sử hay sao? Chính vì là một văn kiện có tầm quan trọng trong một hoàn cảnh đặc thù như thế nhưng mà bản Tuyên ngôn độc lập đã trở thành áng văn bất hủ và mang tính lịch sử tới thế.

    Vậy còn tính văn học? Bản Tuyên ngôn độc lập được giám định là một áng văn chính luận rực rỡ,ngắn gọn, súc tích, đầy sức thuyết phục. Với việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn của hai cường quốc Mỹ và Pháp đã giáng đòn cao thâm, gậy ông đập lưng ông về phía chúng. Tất cả những từ ngữ, cách chuyển đoạn cùng với nghệ thuật rực rỡ của bản Tuyên ngôn đều cho thấy điều đó. Việc lặp cấu trúc cú pháp, sử dụng phương pháp liệt kê cùng lời lẽ gang thép đã tố cáo mạnh mẽ tội ác của bọn thực dân. Lời lẽ của Người còn có khả năng tác động mạnh mẽ tới người đọc người nghe. Người có thế khiến người đọc người nghe dấy lên lòng căm thù chỉ bằng lời văn của mình. Chính phong cách viết văn chính luận của Bác đã để lại nhiều bài học cho thế hệ cầm bút sau này. Bởi vậy nhưng mà tác phẩm càng có trị giá văn học hơn.

    Bản Tuyên ngôn độc lập còn là áng văn tâm huyết tràn đầy lòng yêu nước của Người. Người viết bản Tuyên ngôn nhưng mà ko chỉ viết bằng lí trí nhưng mà còn bằng cả trái tim mình. Bác đã để lại nhiều bài học văn học cho nhiều thế hệ cầm bút Việt Nam. Lúc cầm bút phải xuất phát từ mục tiêu, nhân vật tiếp thu để quyết định nội dung hình thức để tác phẩm thâm thúy về tư tưởng, thiết thực về nội dung và phong phú nhiều chủng loại về hình thức.

    Tóm lại, với “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh, tác phẩm là một áng văn bất hủ, là một văn kiện lịch sử trọng đại, một áng văn chính luận mẫu mực, trình bày một tư tưởng lớn, tình cảm lớn, quyết tâm lớn.

Tương tự thomo.vn đã trình diễn xong bài văn mẫu Phân tích trị giá lịch sử và trị giá văn học của bản Tuyên ngôn Độc lập. Kỳ vọng sẽ giúp ích các em trong quá trình làm bài và ôn luyện cùng tác phẩm. Chúc các em học tốt môn Văn!

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

Xem thêm chi tiết về Phân tích giá trị lịch sử và giá trị văn chương của bản Tuyên ngôn Độc lập

(hay nhất)

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Mời các bạn xem thêm danh sách tổng hợp Nguồn

Viết một bình luận