Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản tuyên ngôn độc lập (hay nhất)

Bạn đang xem: Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản tuyên ngôn độc lập (hay nhất) tại thomo.vn Tuyển chọn những bài văn hay Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản tuyên ngôn …

Tuyển chọn những bài văn hay Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản tuyên ngôn độc lập. Với những bài văn mẫu hay nhất dưới đây, các em sẽ có thêm nhiều tài liệu hữu ích phục vụ cho việc học môn văn. Cùng tham khảo nhé! 

Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản tuyên ngôn độc lập

Mục lục

Giới thiệu chung:

– Hồ Chí Minh (1890 – 1969) là một tác gia lớn của nền văn học dân tộc Việt Nam.

Người viết thành công trên nhiều thể loại văn chính luận, truyện ký, thơ ca và ở thể loại nào cũng có những tác phẩm xuất sắc mẫu mực.

– “Tuyên ngôn độc lập” viết năm 1945, tại số nhà 48 phố Hàng Ngang, ngay sau lúc người từ chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội. Bản Tuyên ngôn đã được đọc sáng ngày 02/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước toàn thể quốc dân đồng bào để khẳng định với quốc tế và nhân dân trong nước thắng lợi của Cách mệnh tháng Tám, tuyên bố nền độc lập, chủ quyền của nước ta và khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

– Tác phẩm trình bày nghệ thuật lập luận vô cùng chặt chẽ, sắc sảo của Người, xứng đáng là áng văn chính luận mẫu mực của thời đại.

2. Phân tích:

Để đạt được những mục tiêu đặt ra trong bản Tuyên ngôn, Hồ Chí Minh đã xây dựng cấu trúc bản Tuyên ngôn với các vấn đề lớn là:

– Cơ sở pháp lí của bản Tuyên ngôn: quyền đồng đẳng, quyền sống, quyền tự do của con người, của dân tộc.

– Cơ sở thực tiễn: là bản án chung thẩm kết tội chủ nghĩa Thực dân Pháp; khẳng định vai trò chính trị của nhân dân ViệtNam và mặt trận Việt Minh.

– Cuối cùng là lời tuyên bố độc lập: khẳng định nền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, quyết tâm giữ vững nền độc lập tự do đấy.

a/ Lập luận chứng minh cho cơ sở pháp lý của bản Tuyên ngôn:

– Hồ Chí Minh đã đưa ra những cơ sở pháp lý cho bản Tuyên ngôn của nước Việt Nam:

+ Lời văn trong Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền đồng đẳng…”

+ Lời văn trong Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mệnh Pháp: “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi và phải xoành xoạch được tự do và đồng đẳng về quyền lợi”

– Hai lời trích dẫn nhấn mạnh vấn đề nhân quyền, vấn đề quyền cá nhân- đó là những chân lý lớn của nhân loại, ko người nào có thể không thừa nhận được. Hơn nữa đây là lời tuyên ngôn của chính hai nước lớn cho nên lời trích có hiệu quả cao: chặn lại mưu mô tái chiếm nước ta của đối phương bằng cách dùng “gậy ông đập lưng ông”, bọn Thực dân và Đế quốc ko thể vi phạm, ko thể phản bội lời thề của tổ tiên họ, đồng thời cũng khẳng định tư thế đầy tự hào của dân tộc lúc đặt ba cuộc Cách mệnh, ba bản Tuyên ngôn ngang hàng nhau.

– Từ việc trích tuyên ngôn của nước Mĩ, Bác đã dùng phương pháp suy luận trực tiếp “suy rộng ra” để khẳng định dân tộc Việt Nam có quyền hưởng tự do, đồng đẳng như tất cả mọi dân tộc khác. Sau lời khẳng định đó, Người trích dẫn thêm bản tuyên ngôn của Pháp để nhấn mạnh, khẳng định dân tộc Việt Nam có đủ tư cách hưởng độc lập, tự do, đồng đẳng. Từ những luận cứ như thế sẽ dẫn tới kết luận thế tất “Đó là những lẽ phải ko người nào chối cãi được”.

=> Đoạn mở đầu lập luận chặt chẽ, trình bày tính chất khôn khéo, kiên quyết và đầy thông minh.

b/ Lập luận chứng minh cho cơ sở thực tiễn của bản Tuyên ngôn:

Hồ Chí Minh đã lập luận không thừa nhận những luận điệu “khai hóa”, “bảo hộ” Việt Nam của bọn thực dân Pháp:

– Để không thừa nhận luận điệu Pháp có công khai hóa nước ViệtNam, Bác dùng những dẫn chứng trên hai phương diện: chính trị và kinh tế

+ Pháp rêu rao “khai hóa tự do” cho Việt Nam nhưng “lập ra nhà tù nhiều hơn trường học”

+ Pháp rêu rao “khai hóa đồng đẳng” cho Việt Nam nhưng“lập ra ba cơ chế không giống nhau ở Bắc, Trung, Nam để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta kết đoàn”.

+ Pháp rêu rao “khai hóa nhân ái” cho Việt Nam nhưng“chúng thi hành những pháp luật man rợ”.

– Để không thừa nhận luận điệu Pháp có công bảo hộ, Tuyên ngôn dùng sự thực lịch sử để thuyết phục:

+ “Năm 1940, Nhật tới Đông Dương, thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật”.

+ Năm 1945, Nhật hất cẳng Pháp “Bọn thực dân Pháp hoặc là bỏ chạy, hoặc là đầu hàng”

+ Khẳng định “Trong 5 năm Pháp đã bán nước ta hai lần cho Nhật”.

– Để không thừa nhận luận điệu Pháp ủng hộ Đồng minh, Bác đưa ra sự so sánh bằng sự thực lịch sử:

+ Pháp hai lần bán nước ta cho Nhật.

+ Việt Minh kêu gọi Pháp liên minh chống Nhật thì Pháp lại“thẳng tay khủng bố Việt Minh”.

– Những lập luận về lập trường chính nghĩa của nhân dân ta:

+ Nhân dân ta đã đứng về phe Đồng Minh chống Phát xít.

+ Nhân dân ta đã làm nên cuộc cách mệnh dân tộc dân chủ: tiền phong chống Nhật, giành lấy quốc gia từ tay Nhật, để lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa “Pháp chạy. Nhật hàng. Vua Bảo Đại thoái vị”.

+ Quyền độc lập của dân tộc Việt Nam thích hợp với nguyên tắc dân chủ, đồng đẳng của Đồng Minh ở hội nghị Tê- hê- răng và Cựu Kim Sơn.

=> Đoạn này, với sự lập luận chặt chẽ, logic theo quan hệ nhân quả, dẫn chứng xác thực và đầy sức thuyết phục để làm nổi trội cở sở thực tiễn của bản Tuyên ngôn.

c/ Lời tuyên ngôn:

– Khẳng định “Nước Việt Nam có quyền” và “Sự thực đã trở thành một nước độc lập”. Đây là lời khẳng định và là lời tuyên bố công khai.

– Bộc bạch quyết tâm “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả ý thức và lực lượng, tính mệnh và của nả để giữ vững quyền tự do, độc lập đấy”, trình bày quyết tâm, kêu gọi đồng bào cả nước chung sức giữ gìn độc lập, tự do vừa giành được.

=> Lời tuyên ngôn với những lời lẽ thuyết phục dựa trên cơ sở pháp lý và thực tiễn của bản Tuyên ngôn.

3/ Thẩm định:

– Tóm lại, “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh ko những là văn kiện lịch sử vô giá nhưng mà còn là một áng văn chính luận mẫu mực, tiếp nối những áng thiên cổ hùng văn trong quá khứ. Lịch sử Việt Nam từ 1945 tới nay chính là sự phát huy cao độ ý thức độc lập, tự do đã được khẳng định từ trong bản Tuyên ngôn đấy.

– Với những phẩm chất tiêu biểu của áng văn chính luận nêu trên, “Tuyên ngôn độc lập” là bản án sắt đá chống bạo tàn, có trị giá nhân đạo, nhân văn thâm thúy lúc nói đến tới quyền con người, quyền dân tộc, đấu tranh vì quyền con người, quyền dân tộc.

Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 1

     Trong những trang sử thi hào hùng của dân tộc ta có những mốc son chói lọi được ghi lại bằng những bản tuyên ngôn lịch sử. Thời nhà Trần với “Nam Quốc Sơn Hà” của Lý Thường Kiệt, nhà Lê với “Bình Ngô Đại Cáo” của Nguyễn Trãi và một lần nữa, lịch sử được gọi tên trong “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh. Ba bản tuyên ngôn này được coi là những áng thiên cổ hùng văn của dân tộc. Và vượt lên trên điều đó, chúng ta thấy được sức mạnh và tính thuyết phục mãnh liệt hơn cả của nghệ thuật lập luận làm cho Tuyên ngôn độc lập trở thành một bài văn chính luận mẫu mực.

     Nói tới văn chính luận là chúng ta nói tới một thể cổ văn thường được sử dụng trong những hoàn cảnh lịch sử trang trọng như ở bài chiếu, biểu, hịch, cáo, tuyên ngôn. Đây là thể văn có tổ chức chặt chẽ, kết cấu khúc triết và trị giá cơ bản của nó là tính thuyết phục. Tất cả những điều đó trình bày ở cách lập luận rõ ràng, chặt chẽ, ở các lí lẽ sắc bén và những chứng cứ xác thực ko thể chối cãi. Tất cả những phẩm chất này được trình bày trọn vẹn trong Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh.

     Ko chỉ là một văn kiện có ý nghĩa lịch sử lớn lao, Tuyên ngôn độc lập còn đạt tới tính mẫu mực của văn bản chính luận bởi những ý kiến nhưng mà Người đưa ra có sức thuyết phục rất mạnh mẽ, thậm chí còn buộc người đọc, người nghe phải chấp nhận nhưng mà ko thể chối cãi được. Ở văn bản này, Bác đã sử dụng ba luận điểm chính: Cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn, cơ sở thực tiễn với thực chất phi nghĩa của thực dân Pháp và sự trưởng thành của cách mệnh Việt Nam và phần tuyên ngôn: chủ quyền thế tất của dân tộc Việt Nam. Ở mỗi luận điểm, Người lại sử dụng những phép tắc rất sắc bén, sắt đá, những dẫn chứng cụ thể, cho nên những ý kiến của Người dễ được chấp nhận. Chúng ta xét văn bản này cả trên kết cấu của một bài văn chính luận và kết cấu của một văn bản văn học thì Tuyên ngôn độc lập đều đạt tới sự hoàn chỉnh và mẫu mực.

     Xét trong một bài văn chính luận, cơ sở thực tiễn là luận điểm quan trọng nhất, đưa ra nguyên tắc, nguyên tắc chung buộc người đọc, người nghe thừa nhận hoặc tuân theo luận điểm nhưng mà người viết muốn nói ra. Nó cũng là tiền đề để tạo nên tính thuyết phục của một bài văn chính luận. Lúc viết văn bản này, Bác hướng tới dân tộc, con người Việt Nam và nhân dân toàn cầu. Nhưng toàn cầu ở đây ko phải là một khái niệm chung chung, trừu tượng nhưng mà chính là người Pháp và người Mỹ, vì các thế lực này đang có mưu đồ trở lại xâm lược Việt Nam. Đặc trưng sau chiến tranh toàn cầu thứ hai, chiến trường Đông Dương thuộc quyền giải giáp vũ khí của cả Anh, Pháp, Mĩ. Tuy nhiên, lúc này tranh chấp giữa Anh, Pháp, Mỹ với Liên Xô cứng cáp sẽ đi tới sự thỏa hiệp để thực dân Pháp có điều kiện thuận tiện nhất vào Đông Dương. Đồng thời Pháp lại tuyên bố với toàn cầu rằng chúng có công khai hóa Đông Dương nên việc trở lại Đông Dương là thế tất lịch sử. Trước hoàn cảnh khó khăn này đã đặt ra thử thách cho Hồ Chí Minh lúc viết Tuyên ngôn độc lập. Bản tuyên ngôn ko những phải tuyên bố được độc lập cho dân tộc nhưng mà còn phải không thừa nhận được luận điệu sai trái của Pháp, tranh thủ sự nhất trí của nhân loại tiến bộ. Tất cả các yêu cầu trên đều được khắc phục trong phần cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn.

     Ở phần này, Hồ Chí Minh đã rất kiên quyết, khôn khéo sắc sảo. Để thuyết phục người nghe, Người ko những đưa ra ý kiến của tư nhân mình nhưng mà sử dụng những tiền đề lịch sử. Đó là bản Tuyên ngôn độc lập của Mĩ (1776) và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp (1791). Vì ý kiến tư nhân đưa ra dù có đúng mực, xác thực đều tạo ra hai hiệu ứng hoặc nhất trí hoặc phản đối, còn việc sử dụng những tiền đề lịch sử thì buộc mọi người phải thừa nhận, nghe theo. Lúc này, Pháp và Mỹ là hai quân thù dọa nạt tới nền độc lập của nước nhà nhưng ko vì thế nhưng mà Hồ Chí Minh chối bỏ tinh hoa lịch sử.

     Người vẫn trân trọng những thành tựu nhưng mà ông cha người Pháp, người Mỹ để lại. Điều đó trình bày một tư tưởng lớn, Bác ko đứng trên lập trường tư nhân nhưng mà đứng trên lập trường nhân loại.

     Việc sử dụng tuyên ngôn của Pháp, Mĩ để tuyên bố cho nền độc lập của nước ta, Bác đã tranh thủ sự ủng hộ của toàn cầu đối với các cường quốc lớn, đồng thời cũng kín đáo trình bày sự ngang hàng của nền độc lập các nước, sánh ngang với Cách mệnh tháng Tám của chúng ta với Cách mệnh Dân chủ Tư sản của Pháp (1789) và cuộc giải phóng thuộc địa của Mĩ (1776). Nó gợi chúng ta nhớ lại niềm tự hào nhưng mà Nguyễn Trãi nói trong Bình Ngô Đại Cáo lúc so sánh sự ngang hàng của Đại Việt với phong kiến phương Bắc:

“Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương”

     Đó là sự thực lịch sử bởi vì Cách mệnh tháng Tám của chúng ta đã đồng thời khắc phục những nhiệm vụ nhưng mà cách mệnh của Pháp và Mỹ từng làm được. Cùng một lúc, chúng ta đánh đổ cả ba thế lực: thực dân, phát xít và phong kiến, cho nên bản tuyên ngôn của chúng ta vừa là bản tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

     Ko những thế, bản tuyên ngôn còn trình bày sự kiên quyết của Hồ Chí Minh. Đối với Pháp, Mĩ chúng đang có dã tâm trở lại xâm lược nước ta, Người đã rất kiên quyết lúc nhắc nhở chúng lúc Người mượn bản tuyên ngôn của ông cha người Pháp, Mĩ. Đó là nghệ thuật quân sự “gậy ông đập lưng ông”. Vì ông cha người Pháp, Mĩ đã từng tuyên bố về nhân quyền và dân quyền trong bản tuyên ngôn của họ, nếu như chúng có ý định trở lại xâm lược Việt Nam tức là chúng đã làm vấy bẩn lên tinh hoa nhưng mà ông cha để lại trong lịch sử.

     Ở luận điểm một, Người đưa ra những tiền đề pháp lý của bản tuyên ngôn thì tới luận điểm thứ hai, Bác đã đưa ra những dẫn chứng cụ thể, xác thực. Khác với phần cơ sở pháp lý đưa ra những tiền đề lý luận thì cơ sở thực tiễn lại sử dụng những dẫn chứng, luận điểm, luận cứ để chứng minh cho trị giá thuyết phục của lập luận đã được đưa ra ở phần cơ sở pháp lý. Xét theo yêu cầu của hoàn cảnh lịch sử, lúc này Pháp là quân thù số một và nguy hiểm nhất cho nên, trong phần cơ sở thực tiễn, chủ yếu Bác hội thoại với người Pháp, vạch trần thực chất xâm lược và luận điểm xảo trá của chúng. Người khẳng định Pháp ko những ko có công khai hóa nhưng mà chúng còn mang thực chất của kẻ xâm lược, phi nghĩa, tàn bạo lúc ở Đông Dương. Pháp đã lợi dụng lá cờ tự do, đồng đẳng, nhân ái để cướp nước ta. Chúng thống trị, xâm lược một cách toàn diện quốc gia ta ở cả ba phương diện: chính trị, kinh tế và văn hóa. Từ những dẫn chứng cụ thể nhưng mà Bác đưa ra, ta đã thấy thực dân Pháp đã bộc lộ thực chất giả dối, mị dân của mình. Khai hóa chẳng qua chỉ là chiêu bài để chúng dễ bề xâm lược nước ta.

     Với tất cả ý kiến của mình, Hồ Chí Minh đã khẳng định người Pháp ko còn quyền bảo hộ ở Đông Dương. Cho nên những luận điểm nhưng mà chúng tuyên bố chỉ hòng mở đường để quay lại Đông Dương. Mặc dù, Pháp có những hành động vô cùng man rợ nhưng chúng ta lại giữ thái độ khoan hồng lúc hỗ trợ cho người Pháp, bảo vệ tính mệnh và của nả cho họ. Trong trận đấu chống phát xít, ta đứng về phe đồng minh. Từ đó, Người yêu cầu toàn cầu phải nhất trí, ủng hộ cuộc cách mệnh giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Đó ko phải là cơ sở lý thuyết được tặng thưởng nhưng mà phải đánh đổi bằng sự hy sinh, xương máu. Vì những phép tắc trên, việc tuyên bố tự do, độc lập là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Toàn thể phần cơ sở thực tiễn được chứng minh bằng sự thực lịch sử cho nên kèm với mỗi dẫn chứng, mỗi sự kiện, Hồ Chí Minh thường dùng những cụm từ sự thực, hoặc sự thực là để tăng thêm sức thuyết phục cho lập luận của Người.

     Luận điểm thứ ba là phần có ý nghĩa, trị giá lớn lao hơn hết, là phần tuyên ngôn của bản tuyên ngôn, là kết quả thế tất của cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn nhưng mà Hồ Chí Minh đưa ra. Bác đã rất thận trọng, khôn khéo và kiên quyết để đi tới khẳng định quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Hồ Chí Minh tuyên bố thoát ly quan hệ với nước Pháp, xóa bỏ mọi đặc quyền, đặc lợi của Pháp trên đất Đông Dương, đồng thời mở ra một trục đường mới cho dân tộc ta. Bác cũng tuyên bố với người Pháp dân tộc ta kiên quyết chống lại mọi mưu mô xâm lược của chúng. Bác rất khôn khéo lúc tin tưởng và yêu cầu toàn cầu phải xác nhận quyền tự do, độc lập của quốc gia ta. Người tuyên bố và khẳng định quyết tâm, ý chí của cả dân tộc Việt Nam.

     Từ những trị giá trên, chúng ta nhận thức thâm thúy ý nghĩa lớn lao của bản Tuyên ngôn độc lập trên phương diện lịch sử, văn hóa cũng như chính trị và hơn hết là sự khẳng định chủ quyền dân tộc. Từ cách lập luận vô cùng sắc sảo, thuyết phục, rõ ràng của Người, Tuyên ngôn độc lập xứng đáng là một áng văn chính luận mẫu mực, vô tiền khoáng hậu.

Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 2

     Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà cách mệnh yêu nước, là một người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, Người cũng để lại cho nhân dân ta một sự nghiệp văn học lớn lao về tầm vóc; phong phú, nhiều chủng loại về thể loại và rực rỡ về phong cách thông minh. Ở mỗi thể loại văn học, từ văn chính luận, truyện, kí tới thơ ca Hồ Chí Minh đều tạo được những nét sở thích riêng, lạ mắt và thu hút. Nhắc tới văn chính luận, người ta ko thể ko nhắc tới “Tuyên ngôn Độc lập” – tác phẩm tiêu biểu cho nghệ thuật lập luận của Hồ Chí Minh.

     “Tuyên ngôn Độc lập” ra đời trong một hoàn cảnh vô cùng đặc trưng. Sau Đại chiến lần thứ hai (1939 – 1945), thắng lợi thuộc về phe Đồng minh. Bọn thực dân và đế quốc mưu mô xâu xé Việt Nam, nhưng chúng nấp dưới danh nghĩa quân đội Đồng minh vào tước vũ khí của quân đội Nhật. Để dọn đường cho trục đường tái chiếm Đông Dương thì thực dân Pháp đã đưa ra một luận điệu hết sức xảo trá rất dễ gạt gẫm công luận quốc tế: Pháp có công khai hóa Đông Dương, Đông Dương là đất bảo hộ của Pháp bị Nhật chiếm. Hiện thời Nhật đã đầu hàng Đồng minh thì đương nhiên Pháp phải lấy lại Đông Dương, phải trở lại Đông Dương để thay thế Nhật. Trước tình hình tương tự, trên toàn quốc, nhân dân ta vùng dậy giành chính quyền. Ngày 26 tháng 8 năm1945, Hồ Chí Minh rời chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội. Tại ngôi nhà 48 – Hàng Ngang, Người đã soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tại quảng trường Ba Đình, trước hàng chục vạn đồng bào, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

     Một bài toàn được đặt ra ở đây, đó làm thế nào để có thể viết được một tác phẩm thuyết phục tất cả mọi người. Trong lúc đó, phạm vi tác động rộng, nhân vật tiếp thu không giống nhau (nhân dân Việt Nam – một bộ phận là trí thức, còn lại 90% là người dân lao động nghèo, mù chữ) cho tới vấn đề trọng đại, nhiều tiết mục lớn cần nói đến và làm sáng rõ. Đấy vậy nhưng mà, Tuyên ngôn độc lập đã phục vụ đầy đủ tất cả yêu cầu đó một cách xuất sắc bằng nghệ thuật lập luận bậc thầy của Hồ Chí Minh.

     Điểm trước tiên ta phải kể tới đó là bố cục và hệ thống lập luận chặt chẽ, xác đáng của bản Tuyên ngôn. Bản Tuyên ngôn được chia làm ba phần, có kết cấu vô cùng chặt chẽ, từ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn đi tới tuyên bố về quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam.

     Phần đầu (từ đầu tới đó là những lẽ phải ko người nào chối cãi được), tác giả đã nêu ra cơ sở pháp lý của Tuyên ngôn Độc lập. Ngay từ những dòng trước tiên, Hồ Chí Minh nêu lên những chân lý vĩnh cửu về quyền tự do của dân tộc, quyền sống của mỗi con người đã được thừa nhận qua nhiều thời kỳ lịch sử ở ngay chính những quốc gia nhưng mà bấy giờ chính quyền của họ đang đi trái lại nguyên tắc đó. Bác đã dẫn lời hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của Mỹ và của Pháp, chứa đựng những tư tưởng lớn, đã được thừa nhận của nhân loại, để làm cơ sở pháp lý cho bản tuyên ngôn của Việt Nam. Cách lập luận của tác giả vừa khôn khéo vừa kiên quyết. Việc sử dụng hiệu quả thủ pháp “gậy ông đập lưng ông tương tự” đã tạo nên những hiệu quả của việc trích dẫn. Thứ nhất, nó tạo ra một vị thế ngang hàng của ba bản Tuyên ngôn, của ba quốc gia, ba cuộc cách mệnh. Tiếp đó, việc trích dẫn tạo nên cơ sở pháp lý rất vững vàng, làm tiền đề cho việc khẳng định quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, nó cũng trình bày nghệ thuật lập luận vừa khôn khéo vừa kiên quyết của tác giả Hồ Chí Minh trong văn chính luận.

     Kết thúc phần đầu chuyển sang phần hai, tác giả sử dụng liên từ “Thế nhưng mà” như để báo trước những hành động Pháp được dẫn ra tiếp theo sẽ trái hẳn lẽ phải và nhân đạo, chứng tỏ rằng chúng đã phản bội chính ngay những điều được nêu lên trong các bản Tuyên ngôn của chúng. Ở phần thứ hai này, tác giả đã sử dụng chủ yếu thao tác lập luận không thừa nhận cùng những lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắt đá, chứng cứ hùng hồn để không thừa nhận luận điệu trộm cướp và xảo trá của thực dân Pháp. Thêm vào đó, bản Tuyên ngôn cũng đã trở thành một bản cáo trạng sắt đá về tội ác của bè lũ thực dân cướp nước. Điệp từ “chúng” được lặp đi, lặp lại nhiều lần: “Chúng thi hành những pháp luật man rợ”, “Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học”… tạo nên điệp khúc nhức nhối. Không những thế, chủ tịch Hồ Chí Minh còn sử dụng các động từ mạnh như thẳng tay chém làm thịt, tắm các cuộc khởi nghĩa trong bể máu, bóc lột nhân dân tới tận xương tủy. Bằng việc sử dụng cách diễn tả hình tượng này, tác giả đã lột trần được sự man rợ, tàn bạo của bọn thực dân, vừa diễn tả được nỗi đau thê thảm của nhân dân ta, những người dân vô tội đang quằn quại trong “vòng tử địa” (Đường Kách Mệnh).

     Ngay từ phần mở đầu đoạn thứ ba, tác giả đã sử dụng cụm từ: bởi vậy cho nên, đã tạo nên sự liên kết giữa phần kết với phần trên, trình bày mối quan hệ nguyên nhân – kết quả. Tuyên ngôn độc lập khép lại với lời tuyên bố khẳng định quyền tự do, độc lập cùng với quyết tâm chống giặc, giữ vững nền tự do, độc lập đấy của đồng bào Việt Nam: “Nước Việt Nam có quyền thừa hưởng tự do, độc lập và sự thực đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem ý thức và lực lượng, tính mệnh và của nả để giữ vững quyền tự do, độc lập đấy”. Rõ ràng, Tuyên ngôn độc lập là một chỉnh thể thống nhất, với các yếu tố quan hệ hết sức chặt chẽ với nhau. Cách lập luận của tác giả là dùng lời lẽ của đối phương để không thừa nhận đối phương và luôn có sự liên kết giữa lý luận và thực tiễn.

     Làm nên nghệ thuật lập luận bậc thầy, ko chỉ bố cục chặt chẽ nhưng mà văn phong của bản “Tuyên ngôn Độc lập” cũng sắt đá, sắc sảo nhưng mà vẫn trong sáng, giản dị. Từ ngữ được sử dụng một cách xác thực tới “nghiệt ngã”. Lúc tuyên bố xóa bỏ quan hệ với thực dân Pháp, tác giả viết “xóa bỏ hiệp ước nhưng mà Pháp đã ký về Việt Nam” chứ ko phải là kí với Việt Nam. Kí “về” chứ ko phải kí “với” bởi lẽ “về” là mang tính chất áp đặt, ép buộc, còn “với” làng mang tính chất hữu nghị hòa bình, có lợi cho cả đôi bên. Hơn nữa, tác giả lại viết “tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với thực dân Pháp” chứ ko phải với toàn thể người Pháp bởi lẽ dân người dân Pháp cũng là người yêu chuộng hòa bình, họ cũng phản đối chiến tranh phi nghĩa. Tương tự, có thể thấy, từ ngữ được dùng xác thực từng từ, từng chữ một. Lời văn trong sáng nhưng mà ko làm mất đi tính hiện đại, uyển chuyển.

     Tóm lại, Tuyên ngôn Độc lập đã trình bày một tư duy nhạy bén, tầm văn hóa sâu rộng và trên hết là tình thần yêu dân, yêu nước nồng nàn của chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã rất thành công trong việc nghệ thuật lập luận – một trong những yếu tố quan trọng làm nên phong cách Hồ Chí Minh.

Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 3

     Nếu như người dân Mỹ tự hào vì có bản Tuyên ngôn độc lập được lưu truyền suốt bao nhiêu thế kỷ thì người Việt Nam chúng ta có quyền tự hào về những bài tuyên ngôn độc lập sắt đá qua các thời kỳ lịch sử huy hoàng của dân tộc. Thời Trần có “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt, áng văn hùng hồn trong “Đại cáo Bình Ngô” của Nguyễn trãi dưới thời Lê. Thì một lần nữa lịch sử gọi tên bản “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh. Đây là những áng thiên cổ hùng văn của dân tộc. Kế bên trị giá lịch sử thì nó còn vượt lên trên hết mang trị giá văn học nghệ thuật lớn lao, trở thành những bản văn chính luận mẫu mực.

     Bản Tuyên ngôn độc lập được Hồ Chí Minh soạn thảo vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, đây có thể coi là một áng thiên cổ hùng văn trình bày chủ quyền sự trọn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam trong những thăng trầm lịch sử chống đế quốc.

     Văn chính luận thường được sử dụng trong những hoàn cảnh lịch sử cần sự trang trọng, tôn nghiêm như bài chiếu, biểu, cáo, tuyên ngôn. Những dạng văn này thường có kết cấu chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục, tiếng nói sắc bén, chứng cứ xác thực khiến người nghe ko thể chối cãi. Và những điều này đã trình bày trọn vẹn trong bản Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Trong bản “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh, nó ko chỉ mang tầm vóc ý nghĩa lịch sử lớn lao nhưng mà hơn hết là nó đạt tới độ mẫu mực của một chính luận tuyệt vời. Từng ý kiến, phép tắc Người đưa ra có tính thuyết phục cao, thậm chí nó buộc người đọc phải chấp nhận nhưng mà ko thể chối cãi. Người đưa ra ba luận điểm vô cùng sắc bén: cơ sở Pháp lý của bản tuyên ngôn, cơ sở thực tiễn và thực chất phi nghĩa của thực dân pháp cùng sự vững mạnh ko ngừng của cách mệnh Việt Nam, chủ quyền thế tất của dân tộc Việt Nam. Ở mỗi luận điểm người lại đưa ra những lý luận sắt đá, chứng cứ xác thực, khiến người nghe hoàn toàn tiếp thu một cách dễ dàng. Có thể nói xét về kết cấu của tác phẩm chính luận hay một văn bản thông thường thì Tuyên ngôn độc lập đều đạt chuẩn mực.

     Phần đầu của bản tuyên ngôn Bác đưa ra cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn. Người đưa ra chân lý vĩnh cửu về quyền tự do dân tộc, quyền sống của mỗi con người. Điều đó được thừa nhận trong hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của Pháp và Mỹ. Đây là hai bản tuyên ngôn được xác nhận vì chứa đựng những tư tưởng lớn. Bằng cách trích dẫn khôn khéo này Hồ Chí Minh đã ngầm khẳng định sự ngang hàng của ba bản tuyên ngôn độc lập, ba quốc gia và ba cuộc cách mệnh. ngoài ra thủ pháp “gậy ông đập lưng ông” này còn góp phần làm cơ sở pháp lý cho tuyên ngôn độc lập của Việt Nam. Nó trình bày nghệ thuật lập luận khôn khéo, kiên quyết và sắc bén của tác giả Hồ Chí Minh.

     Chuyển sang phần hai của bản Tuyên ngôn chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng những câu văn ngôn từ sắt đá để diễn tả sự khốn nạn đốn mạt của quân trộm cướp. Những điệp từ “thế nhưng mà” được lặp đi lặp lại nhiều lần càng nhấn mạnh tội ác, sự phi nhân tính đi lại với những tuyên ngôn nhân quyền nhưng mà chúng đưa ra trước đó. Điệp từ “chúng” được lặp lại nhiều lần như một sự ám chỉ sự tàn nhẫn bất nghĩa cũng như nỗi đau nhưng mà thực dân Pháp gây ra cho dân tộc mình. Ngoài ra ở phần này tác giả còn sử dụng nhiều động từ mạnh như “chém”, “làm thịt”, “tắm cuộc khởi nghĩa trong bể máu”… Đây như những chứng cứ biết nói lột tả sự xảo trá, tàn bạo tới man rợ của đế quốc thực dân nó đẩy những người dân khốn cùng của ta quằn quại trong vòng tử địa.

     Tới phần thứ ba và cũng là phần kết của bản Tuyên ngôn. Tác giả dùng cụm từ “thế cho nên”. Như một lời khẳng định những hành động tiếp theo như một sự tiếp nối cho nguyên nhân – kết quả ở trên. Tuyên ngôn khẳng định độc lập chủ quyền của dân tộc Việt Nam. Đó là điều nhưng mà bất kỳ người nào ko có quyền chối cãi và không thừa nhận. Nó trình bày được một bố cục chặt chẽ, kết cấu rõ ràng. Trình bày sự sắt đá và quyết tâm cao độ để giành độc lập.

     Có thể nói bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945 được coi là một áng thiên cổ hùng văn. Nó xóa bỏ đi dư tàn của cơ chế thực dân mở ra một kỉ nguyên mới cho con người dân tộc Việt Nam. Bằng lý luận chặt chẽ, dẫn chứng xác thực ngôn từ chân thực tới mức nghiệt ngã Hồ Chí Minh xứng đáng là một bậc thầy của chính luận. Áng văn của Người sẽ mãi mãi là một bản mẫu hoàn chỉnh để con cháu nghìn đời noi theo.

Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 4

     Hồ Chí Minh là một nhà cách mệnh, nhà tư tưởng lớn lao của dân tộc Việt Nam “một vĩ nhân được UNESCO phong danh hiệu “Người hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá lớn”. Ko những thế Hồ Chí Minh còn để lại cho chúng ta một gia tài văn học vô cùng quý báu. Ở mỗi thể loại văn học, từ văn chính luận, truyện, kí tới thơ ca Hồ Chí Minh đều tạo được những nét sở thích riêng, lạ mắt và thu hút. Nhắc tới văn chính luận, người ta ko thể ko nhắc tới “Tuyên ngôn Độc lập” – tác phẩm tiêu biểu cho nghệ thuật lập luận của Hồ Chí Minh.

     Trong hoàn cảnh nhân dân ta đã giành lại được chính quyền ở Hà Nội. Ngày 26 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Cách mệnh Việt Bắc về tới Hà Nội. Và người đã soạn thảo bản “Tuyên ngôn độc lập” tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang. Ngày 02 tháng 9 năm1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước hàng chục vạn đồng bào, Người thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”. Tác phẩm trình bày nghệ thuật lập luận vô cùng chặt chẽ, sắc sảo của Người, xứng đáng là áng văn chính luận mẫu mực của thời đại.

     Bản Tuyên ngôn có kết cấu vô cùng chặt chẽ, dựa vào những cơ sở pháp lý cho tới những cơ sở thực tiễn để đi tới tuyên bố về quyền tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam.

     Ngay từ phần mở đầu, để khẳng định cơ sở pháp lý và tính chính nghĩa của bản Tuyên ngôn, người đã nêu lên những chân lý vĩnh cửu về quyền tự do của dân tộc, quyền sống của mỗi con người đã được thừa nhận qua nhiều thời kỳ lịch sử ở ngay chính những quốc gia nhưng mà bấy giờ chính quyền của họ đang đi trái lại nguyên tắc đó, gây ra lầm than cho biết bao số phận con người ở Việt Nam. Bác đã trích dẫn hai bản tuyên ngôn độc lập của Pháp và Mỹ. Tuyên ngôn độc lập của Mỹ ( 1976) viết : “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền đồng đẳng. Tạo hóa đã cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được. Trong những quyền đấy, có quyền được sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Còn trong tuyên ngôn của Pháp viết: “Người ta sinh ra tự do đồng đẳng về quyền lợi và phải luôn tự do đồng đẳng về quyền lợi”. Đây là những lẽ phải chân chính nhưng mà ko người nào có thể phủ thu được. Đây là những bản Tuyên ngôn độc lập đã được các nước trên toàn cầu xác nhận, đây cũng là những nước giơ cao ngọn cờ về đồng đẳng, về quyền con người.Vậy nhưng mà họ đã đi trái lại với chính những tuyên ngôn của mình. Và Bác đã chỉ ra được điều đó. Bằng chính sự khôn khéo của mình Bác đã sử dụng chính những lời văn của quân thù để chống lại quân thù. Ko những vậy thông qua việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn của hai cường quốc Pháp và Mỹ lúc bấy giờ, Bác đã tạo ra một vị thế ngang hàng của bản tuyên ngôn nước Việt Nam với hai nước lớn kia, trình bày rằng quyền đồng đẳng tự do của con người là như nhau, ko người nào là hơn người nào. Từ đó đưa ra cơ sở pháp lý vững vàng làm tiền đề cho việc khẳng định quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.

     Ở phần thứ hai, tác giả đã sử dụng chủ yếu thao tác lập luận không thừa nhận cùng những lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắt đá, chứng cứ hùng hồn để không thừa nhận luận điệu “khai hóa”, “bảo hộ”của thực dân Pháp trên hai phương diện: chính trị và kinh tế. “Về chính trị… Chúng lập ba cơ chế không giống nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta kết đoàn. Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém làm thịt những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược. Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta tới xương tủy, làm cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp ko ruộng đất, hầm mỏ, vật liệu”. Hàng loạt những tội ác của thực dân Pháp được Bác đưa ra theo lối văn tường thuật tạo nên điệp khúc đầy nhức nhối và phẫn nộ. Bằng việc sử dụng cách diễn tả hình tượng này, tác giả đã lột trần được sự man rợ, tàn bạo của bọn thực dân, vừa diễn tả được nỗi đau thê thảm của nhân dân ta, những người dân vô tội đang quằn quại trong “vòng tử địa” (Đường Kách Mệnh).Ko chỉ ngừng lại ở đó, Bác còn đưa ra những dẫn chứng lịch sử để không thừa nhận giọng điệu sai trai, gian xảo của Pháp rằng chúng đã có công “bảo hộ” nước ta. Để không thừa nhận luận điệu Pháp có công bảo hộ, Tuyên ngôn dùng sự thực lịch sử để thuyết phục: “Năm 1940, Nhật tới Đông Dương, thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật”. Năm 1945, Nhật hất cẳng Pháp “Bọn thực dân Pháp hoặc là bỏ chạy, hoặc là đầu hàng”. Khẳng định “Trong năm năm Pháp đã bán nước ta hai lần cho Nhật”.

     Và cuối cùng, sau những lập luận sắt đá kết tội thực dân Pháp, Bác đã đưa ra lời khẳng định và cũng là lời tuyên bố công khai. “Nước Việt Nam có quyền thừa hưởng tự do, độc lập và sự thực đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem ý thức và lực lượng, tính mệnh và của nả để giữ vững quyền tự do, độc lập đấy”. Câu nói định quyền tự do, độc lập cùng với quyết tâm chống giặc, giữ vững nền tự do, độc lập đấy của đồng bào Việt Nam ta. Lời tuyên ngôn với những lời lẽ sắt đá dựa trên cơ sở pháp lý và thực tiễn của bản Tuyên ngôn đã thuyết phục được lòng người lòng dân cũng như toàn thể toàn cầu về độc lập tự do của nước Việt Nam ta.

     “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh ko những là văn kiện lịch sử vô giá nhưng mà còn là một áng văn chính luận mẫu mực, tiếp nối những áng thiên cổ hùng văn trong quá khứ. Lịch sử Việt Nam từ 1945 tới nay chính là sự phát huy cao độ ý thức độc lập, tự do đã được khẳng định từ trong bản Tuyên ngôn đấy.Với những phẩm chất tiêu biểu của áng văn chính luận nêu trên, “Tuyên ngôn độc lập” là bản án sắt đá chống bạo tàn, có trị giá nhân đạo, nhân văn thâm thúy của Hồ Chí Minh. Người đã rất thành công trong việc nghệ thuật lập luận – một trong những yếu tố quan trọng làm nên phong cách Hồ Chí Minh.

Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 5

     Ko chỉ là một lãnh tụ, một nhà quân sự, chính trị xuất sắc trong lịch sử dân tộc, Hồ Chí Minh còn là nhà văn lớn với nhiều tác phẩm xuất sắc. Nhớ tới những trang viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế bên những vần thơ “thép” chúng ta ko thể nào quên “những áng văn chính luận mẫu mực” của Người. Và có thể nói, tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập” là một trong số những tác phẩm chính luận như thế. Đọc “Tuyên ngôn độc lập” người đọc sẽ thấy được nghệ thuật lập luận xuất sắc của Hồ Chí Minh.

     Trước hết, nghệ thuật lập luận trong “Tuyên ngôn độc lập” được trình bày ở bố cục, cấu trúc lập luận logic và chặt chẽ. Đoạn mở đầu tác phẩm, tác giả Hồ Chí Minh đã nêu lên cơ sở pháp lý, làm tiền đề vững chắc cho toàn thể bản tuyên ngôn. Và nếu như phần đầu tác giả nêu lên cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn thì trong phần tiếp theo, tác giả đã nêu lên cơ sở thực tiễn, đó chính là việc vạch trần những tội ác man rợ của giặc và cuộc đấu tranh chính nghĩa, bảo vệ quốc gia của dân tộc ta. Để rồi, trên cơ sở pháp lý và thực tiễn đã nêu, phần cuối của tác phẩm chính là lời tuyên bố độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và trình bày ý chí, lòng quyết tâm bảo vệ nền độc lập đấy. Tương tự, bản tuyên ngôn có một bố cục chặt chẽ và hợp lý với ba vấn đề nổi trội, ba vấn đề đấy có mối quan hệ mật thiết với nhau tạo nên tính thống nhất trong toàn thể bản tuyên ngôn.

     Đồng thời, nghệ thuật lập luận của bản tuyên ngôn còn được trình bày ở cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắt đá, chứng cứ xác thực trong cách tác giả triển khai, làm rõ từng vấn đề. Trước hết, trong phần mở đầu tác phẩm, để nêu lên cơ sở pháp lý cho bản tuyên ngôn, tác giả đã trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mỹ – hai bản tuyên ngôn đề cao quyền tự do, đồng đẳng của con người. Nhưng điều thông minh của Người chính là từ quyền con người đấy để suy ra quyền dân tộc, với cụm từ “suy rộng ra”. Có thể nói, đây chính là sự suy luận rất logic và chặt chẽ của Hồ Chí Minh bởi lẽ nếu nhân loại thừa nhận quyền tự do, đồng đẳng của tư nhân thì tất yêu phải thừa nhận quyền của dân tộc. Đồng thời, ở đây, chính việc trích dẫn này cũng đã tạo tiền đề cho bản tuyên ngôn của dân tộc Việt Nam có sức thuyết phục hơn bởi cả hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mỹ đều đã được nhân loại thừa nhận. Thêm vào đó, trong phần nêu cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn tác giả đưa ra những lí lẽ sắt đá, hùng hồn cùng những chứng cứ xác thực. Liên kết giữa phần một và phần hai của bản tuyên ngôn tác giả đã sử dụng quan hệ từ “thế nhưng mà”. Với việc sử dụng quan hệ từ này đã hé mở ra một sự đối lập giữa lí lẽ và hành động của thực dân Pháp – những hành động phi nhân đạo, trái với chính nghĩa. Tác giả đã vạch trần những tội ác của thực dân Pháp trên quốc gia ta. Với nghệ thuật liệt kê cùng lối nói giàu hình ảnh, tác giả Hồ Chí Minh đã vạch rõ tội ác của thực dân Pháp trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị tới kinh tế, xã hội và chính sách bảo hộ của thực dân Pháp. Đồng thời, để nhấn mạnh những tội ác của Pháp tác giả còn sử dụng nghệ thuật điệp ngữ với việc lặp lại nhiều lần từ “chúng” và sử dụng hàng loạt động từ mạnh như “thẳng tay chém làm thịt”, “tắm các cuộc khởi nghĩa trong bể máu”, “bóc lột nhân dân tới tận xương tủy” lúc liệt kê những tội ác phi nhân đạo, trái với chính nghĩa của Pháp. Đồng thời, tác giả còn làm bật lên thực tiễn về cách mệnh Việt Nam – đó là một cuộc cách mệnh chính nghĩa và hoàn toàn nhân đạo. Đặc trưng, trên cơ sở pháp lý và thực tiễn đã nêu, đoạn cuối tác phẩm đã nêu lên lời tuyên bố độc lập như một lẽ tự nhiên, thế tất và có nhẽ bởi vậy nên ngay từ đầu đoạn kết thúc bản tuyên ngôn, tác giả đã sử dụng cụm từ “bởi vậy cho nên” để trình bày mối quan hệ nguyên nhân – kết quả với những cơ sở tiền đề đã được nêu lên từ trước đó. Bản tuyên ngôn khép lại với lời tuyên bố độc lập dõng dạc, sắt đá và hùng hồn trước toàn thể nhân dân trong và ngoài nước. Đồng thời qua đó đã trình bày rõ thái độ, ý chí, lòng quyết tâm bảo vệ, giữ vững nền độc lập, thống nhất đấy.

     Thêm vào đó, nghệ thuật lập luận của tác phẩm còn được trình bày qua việc sử dụng tiếng nói ngắn gọn, súc tích, chặt chẽ. Trong tác phẩm, tác giả đã sử dụng với một tần suất cao các từ liên kết như “lời bất hủ đấy”, “đó nhưng mà”, “thế là”, “tuy vậy”, “bởi vậy cho nên”, “vì những phép tắc trên”… Những từ ngữ đấy đã góp phần tạo nên sự liên kết chặt chẽ giữa các câu, các đoạn và tạo nên tính logic cao trong toàn thể tác phẩm. Đồng thời, hệ thống từ ngữ trong tác phẩm cũng được tác giả sử dụng xác thực cao độ, điều đó trình bày qua việc sử dụng các từ ngữ như “xóa bỏ hiệp ước nhưng mà Pháp đã ký về Việt Nam”, “tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với thực dân Pháp”…

     Tóm lại, “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh ko chỉ là một văn kiện lịch sử trọng đại của quốc gia nhưng mà nó còn là một “áng văn chính luận mẫu mực” với nghệ thuật lập luận sắc sảo, chặt chẽ và giàu sức thuyết phục.

Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 6

     Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ tài giỏi, kiệt xuất của dân tộc Việt Nam đồng thời cũng là cây bút lớn của văn học nước nhà. Người để lại nhiều tác phẩm nhiều chủng loại thể loại gồm: truyện, ký, thơ ca, văn chính luận. Trong số đó, ko thể ko nhắc tới“Tuyên ngôn độc lập” – một áng văn chính luận mẫu mực, tác phẩm tiêu biểu cho nghệ thuật lập luận tài tình không tiền khoáng hậu của phong cách Hồ Chí Minh

     Văn chính luận là một thể cổ văn thường được sử dụng trong những hoàn cảnh lịch sử trang trọng như trong các bài chiếu, biểu, hịch, cáo, tuyên ngôn. Đó là thể văn có tổ chức chặt chẽ, kết cấu khúc triết và trị giá cơ bản của nó là tính thuyết phục, trình bày qua cách lập luận rõ ràng, chặt chẽ, lí lẽ sắc bén và chứng cứ xác thực ko thể chối cãi. Tất cả những phẩm chất này được trình bày trọn vẹn trong “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh.

     Ra đời trong hoàn cảnh đặc trưng, “Tuyên ngôn Độc lập” ko chỉ là văn kiện có ý nghĩa lịch sử lớn lao nhưng mà còn đạt tới tính mẫu mực của văn bản chính luận.

     Trước hết, nó được trình bày ở ý kiến có sức thuyết phục rất mạnh mẽ, thậm chí ko thể chối cãi nhưng mà Hồ Chí Minh đã đưa ra. Trong văn bản, Bác đã sử dụng ba luận điểm chính: Cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn, cơ sở thực tiễn với thực chất phi nghĩa của thực dân Pháp cùng sự trưởng thành của cách mệnh Việt Nam và phần tuyên ngôn chủ quyền thế tất của dân tộc Việt Nam. Mỗi luận điểm, Người lại sử dụng những phép tắc rất sắc bén, sắt đá, những dẫn chứng cụ thể.

     Mở đầu, Người nêu lên cơ sở pháp lý và chính nghĩa của bản Tuyên Ngôn bằng cách trích dẫn hai bản tuyên ngôn độc lập của Pháp và Mỹ: “Tất Cả mọi người sinh ra đều có quyền đồng đẳng. Tạo hóa đã cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được. Trong những quyền đấy, có quyền được sống, quyền sung sướng và quyền tự do” (Tuyên ngôn độc lập của Mĩ 1776) và: “Người ta sinh ra tự do đồng đẳng về quyền lợi và phải luôn tự do đồng đẳng về quyền lợi”. Đó là những lẽ phải ko người nào có thể chối cãi được(Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp 1791).

     Với lời lẽ sắc bén, sắt đá, nghệ thuật “Gậy ông đập lưng ông” Người đã xác lập cơ sở pháp lý của bản Tuyên Ngôn, nêu cao chính nghĩa, khẳng định tư thế đầy tự hào của một dân tộc độc lập và có quyền hưởng tự do và độc lập. Từ đó đi tới một lập luận thông minh: Suy rộng ra điều đó có tức là: “Tất cả các dân tộc trên toàn cầu đều sinh ra đồng đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Đồng thời trình bày thái độ kiên quyết đối với Pháp, Mỹ lúc chúng đang có dã tâm trở lại xâm lược nước ta và đưa ra cơ sở để vạch tội trong phần tiếp theo. Đúng như Chế Lan Viên nhận định “Cách lập luận của Hồ Chí Minh về phía ta giống như một trái táo còn về phía quân thù nó giống như một trái lựu đạn nhét vào cổ họng chúng. Nuốt ko vô nhưng mà khạc cũng ko ra”

     Luận điểm thứ hai, Người đã đưa ra những dẫn chứng cụ thể, xác thực. Người khẳng định Pháp ko những ko có công khai hóa nhưng mà chúng còn mang thực chất của kẻ xâm lược, phi nghĩa, tàn bạo lúc ở Đông Dương. Pháp đã lợi dụng lá cờ tự do, đồng đẳng, nhân ái để cướp nước ta. Chúng thống trị, xâm lược một cách toàn diện quốc gia ta ở cả ba phương diện: chính trị, kinh tế và văn hóa.

     Về chính trị: “Chúng tuyệt đối ko cho nhân dân ta một tí tự do dân chủ nào… “Chúng thi hành những pháp luật man rợ. Chúng ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta kết đoàn. Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém làm thịt những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu. Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân. Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược”. Chưa hết, về mặt kinh tế: “Chúng bóc lột dân ta tới tận xương tủy, làm cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều. Chúng cướp ko ruộng đất, hầm mỏ, vật liệu. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là nông dân và dân buôn, trở thành bần hàn. Chúng ko cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột người lao động ta một cách vô cùng tàn nhẫn. Trong năm năm chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật”.

     Trong phần này, Người đã sử dụng thao tác lập luận không thừa nhận cùng những lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắt đá, chứng cứ hùng hồn để không thừa nhận luận điệu trộm cướp xảo trá của thực dân Pháp. Bản Tuyên ngôn cũng trở thành bản cáo trạng sắt đá về tội ác của bè lũ thực dân cướp nước. Điệp từ “chúng” được lặp đi, lặp lại nhiều lần tạo nên điệp khúc nhức nhối liên kết với các động từ mạnh như “thẳng tay chém làm thịt, tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong bể máu, bóc lột nhân dân tới tận xương tủy” vừa lột trần được sự man rợ, tàn bạo của bọn thực dân vừa diễn tả được nỗi đau thê thảm của nhân dân ta, những người dân vô tội đang quằn quại trong “vòng tử địa”.

     Ý nghĩa và có trị giá lớn lao hơn hết là phần tuyên ngôn của bản tuyên ngôn. Đó là kết quả thế tất của cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn nhưng mà Hồ Chí Minh đưa ra. Bác đã rất thận trọng, khôn khéo và kiên quyết để đi tới khẳng định quyền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Người tuyên bố thoát ly quan hệ với nước Pháp, dân tộc ta kiên quyết chống lại mọi mưu mô xâm lược của chúng, xóa bỏ mọi đặc quyền, đặc lợi của Pháp trên đất Đông Dương, đồng thời mở ra một trục đường mới cho dân tộc ta. Lời tuyên bố trình bày lí lẽ sắt đá vững vàng của Người về quyền dân tộc đồng thời trình bày khát vọng tự do của cả dân tộc. Điều đó trình bày qua giọng văn hào hùng mãnh liệt: “Nước Việt Nam có quyền thừa hưởng tự do độc lập và thực sự đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả ý thức và lực lượng, tính mệnh và của nả để giữ vững quyền tự do và độc lập đấy”

     Trong phong cách nghệ thuật lập luận bậc thầy ở “Tuyên ngôn Độc lập” ko chỉ có bố cục chặt chẽ nhưng mà còn là văn phong sắt đá, sắc sảo nhưng mà trong sáng, giản dị. Từ ngữ được sử dụng một cách xác thực. Lúc tuyên bố xóa bỏ quan hệ với thực dân Pháp, Bác viết “xóa bỏ hiệp ước nhưng mà Pháp đã ký về Việt Nam” chứ ko phải là kí với Việt Nam. Kí “về” chứ ko phải kí “với” bảo vệ là mang tính chất áp đặt, ép buộc, còn “với” làng mang tính chất hữu nghị hòa bình, có lợi cho cả đôi bên. Ngoài ra, Bác còn viết “tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với thực dân Pháp” chứ ko phải với toàn thể người Pháp bởi lẽ dân người dân Pháp cũng là người yêu chuộng hòa bình, họ cũng phản đối chiến tranh phi nghĩa. Lời văn trong sáng nhưng mà ko làm mất đi tính hiện đại, uyển chuyển lại tạo được sức thuyết phục vô cùng mạnh mẽ.

     Có thể nói với cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắt đá, chứng cứ xác thực, giàu sức thuyết phục, tiếng nói vừa xác thực vừa gợi cảm, giọng văn linh hoạt, đa giọng điệu lúc mãnh liệt hùng hồn, lúc nghiêm trang tha thiết “Tuyên ngôn Độc lập” của Bác đã trở thành một áng văn chính luận mẫu mực nổi tiếng. Tiếp nối truyền thống của “Nam quốc sơn hà” và “Bình Ngô đại cáo”, “Tuyên ngôn Độc lập” ko những đánh một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cầm bút của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng mà còn trong cả lịch sử dân tộc Việt Nam. Qua đó, ta càng tự hào về độc lập, tự do nhưng mà dân tộc ta phải đánh đổi bằng xương máu của bao thế hệ, của bao người hùng liệt sĩ.

Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản tuyên ngôn độc lập – Bài mẫu 7

     Chủ tịch Hồ Chí Minh ko chỉ được biết tới với vai trò là một nhà lãnh đạo kiệt xuất. Nhưng còn là một nhà văn, thi sĩ với nhiều tác phẩm có trị giá. Trong đó, bản “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh được coi là “áng văn chính luận mẫu mực” nhất của mọi thời đại.

     Trước hết, nghệ thuật lập luận của bản tuyên ngôn độc lập được trình bày qua việc Bác đã xây dựng được một cấu trúc lập luận logic, chặt chẽ với ba luận điểm chính: cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và lời tuyên bố độc lập. Ở phần cơ sở thực tiễn, Người đã trích dẫn hai bản tuyên ngôn độc lập của Pháp và Mỹ để khẳng định những quyền con người, quyền dân tộc (quyền đồng đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc…) của dân tộc Việt Nam. Sau đó, tới cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn, Bác đã vạch trần tội ác của thực dân Pháp cùng với công cuộc đấu tranh của nhân dân ta và khẳng định ý thức nhân đạo của Việt Minh – hay của chính dân tộc Việt Nam và tranh thủ sự ủng hộ của các nước Đồng minh. Cuối cùng là lời tuyên bố độc lập, khẳng định trước toàn cầu về nền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, bộc bạch ý chí giữ vững nền độc lập đấy.

     Cụ thể là lúc xác định cơ sở pháp lý cho bản tuyên ngôn độc lập, Người đã trích dẫn hai bản tuyên ngôn: Tuyên ngôn của Mỹ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791 để khẳng định quyền những quyền con người, quyền dân tộc của dân tộc Việt Nam. Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ năm 1776 khẳng định “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được; trong những quyền đấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”; Còn Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mệnh Pháp năm 1791: “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi; và phải xoành xoạch được tự do và đồng đẳng về quyền lợi”. Đây là hai bản tuyên ngôn được quốc tế xác nhận, vì vậy nhưng mà ko người nào có quyền không thừa nhận những quyền lợi trên của con người. Đồng thời, Người cũng sử dụng một thủ pháp vô cùng lạ mắt “gậy ông đập lưng ông” nhằm đánh vào quân thù xâm lược lúc hành động của chúng đã làm vấy bẩn lên ngọn cờ nhân đạo và chính nghĩa nhưng mà tổ tiên họ đã phải tranh đấu mới có được. Việc đặt hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mỹ – hai cường quốc lớn trên toàn cầu ngang hàng với bản tuyên ngôn của Việt Nam cho thấy được lòng tự trọng, tự hào dân tộc. Cuối cùng, Bác chính dẫn nhưng trích dẫn một cách thông minh, trình bày ở chữ “suy rộng ra..” để khẳng định quyền tự do của mỗi con người. Cách lập luận ở đây đầy khôn khéo và thông minh.

     Tiếp tới, Bác đưa ra những cơ sở thực tiễn với phép tắc, dẫn chứng vô cùng xác đáng. Pháp luôn kể công khai hóa và bảo hộ dân tộc Việt Nam, thì nhân danh người dân Việt Nam, Hồ Chí Minh đã không thừa nhận điều đó. Trong tám mươi năm thống trị nước ta chúng đã gây ra bao tội ác tày trời làm khổ đau người Việt Nam. Bác đã đưa ra những dẫn chứng cụ thể, phong phú được sàng lọc từ những sự thực ko thể chối cãi được. Pháp bóc lột nhân dân ta trong mọi mặt đời sống từ kinh tế, văn hóa – giáo dục tới mọi từng lớp nhân dân. Trong hai năm, chúng bán nước ta hai lần cho Nhật, trong lúc Việt Minh cứu tạo điều kiện cho nhiều người Pháp thì chúng lại nhẫn tâm làm thịt chết số đông tù chính trị của ta. Tương tự, Bác khẳng định lại đó ko phải là công nhưng mà là tội. Việc sử dụng những hình so sánh, ẩn dụ liên kết với lối điệp cấu trúc “chúng…” đã góp phần ko nhỏ vào việc chỉ ra những tội ác của quân thù. Đồng thời, Người cũng biểu dương ý thức đấu tranh của nhân dân ta: đồng thời phá bỏ ba xiềng xích lớn là thực dân Pháp, phát xít Nhật và cơ chế phong kiến. Từ đó, khẳng định rằng quyền được tự do, độc lập của Việt Nam thích hợp với nguyên tắc dân tộc đồng đẳng tại hội nghị Tê-hê-răng và Cựu Kim Sơn để kêu gọi các nước Đồng minh cùng với tập thể quốc tế xác nhận điều đó.

     Cuối cùng là lời tuyên bố độc lập mang dáng vẻ của “bài thơ thần” lúc xưa Lý Thường Kiệt đã từng cảnh báo quân thù:

“Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

Như đẳng hành khan thủ bại hư”

(Nam quốc sơn hà)

     Người đã khẳng định: Độc lập tự do vừa là quyền lợi, vừa là chân lý bất khả xâm phạm, yêu cầu quốc tế phải thừa nhận: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do độc lập”. Bác khích lệ khích lệ ý thức nhân dân: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả ý thức và lực lượng, tính mệnh và của nả để giữ vững quyền tự do, độc lập đấy”. Giọng điệu hùng biện của Lý Thường Kiệt lúc xưa đã được Bác vận dụng thông minh đoạn cuối của bản “Tuyên ngôn độc lập”.

     Tương tự, “Tuyên ngôn độc lập” chính là một áng văn chính luận xuất sắc. Ko chỉ có trị giá về nội dung nhưng mà còn về cả nghệ thuật lập luận.

Trên đây là các bài văn mẫu Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản tuyên ngôn độc lập do thomo.vn sưu tầm và tổng hợp được, mong rằng với nội dung tham khảo này thì các em sẽ có thể hoàn thiện bài văn của mình tốt nhất!

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

Xem thêm chi tiết về Phân tích nghệ thuật lập luận trong bản tuyên ngôn độc lập

(hay nhất)

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận