Phân tử ADN liên kết với protein mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu gọi là Câu hỏi: Phân tử ADN liên kết với protein mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu gọi l…

Bạn đang xem: Phân tử ADN liên kết với protein mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu gọi là Câu hỏi: Phân tử ADN liên kết với protein mà chủ yếu …

Câu hỏi: Phân tử ADN liên kết với protein, chủ yếu là histone, để tạo thành một cấu trúc cụ thể gọi là .

A. Thể nhiễm sắc

B. Axit nuclêic

C. Tướng quân

D. Nhân con

Câu trả lời:

Đáp án đúng: A – Thể nhiễm sắc

Giảng giải:

Phân tử DNA liên kết với protein, chủ yếu là histone, để tạo thành một cấu trúc cụ thể được gọi là thể nhiễm sắc, là cấu trúc quy định sự tạo nên các protein chứa bộ gen chính của sinh vật. Thể nhiễm sắc được tạo thành từ chất nhiễm sắc bao gồm DNA và protein (chủ yếu là Histones). Phân tử DNA liên kết với quả cầu protein để tạo thành nucleotide, đơn vị cấu trúc dọc cơ bản của thể nhiễm sắc.

Tri thức sâu rộng:

1. Thể nhiễm sắc là gì?

Thể nhiễm sắc là cấu trúc quy định sự tạo nên các protein chứa bộ gen chính của sinh vật. Thể nhiễm sắc có vai trò trong tính di truyền tồn tại ở cả sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ.

Vật chất di truyền – thể nhiễm sắc

Thông qua thể nhiễm sắc, các nhà khoa học có thể hiểu các quá trình di truyền, rối loạn di truyền, tăng trưởng tư nhân và phát sinh loài.

2. Cấu trúc của thể nhiễm sắc

Ở các sinh vật không giống nhau, thể nhiễm sắc có cấu trúc không giống nhau như:

  • Virus ko có thể nhiễm sắc, vật chất di truyền của chúng chỉ là các phân tử DNA hoặc RNA.
  • Ở sinh vật nhân sơ (chẳng hạn như vi khuẩn), thể nhiễm sắc chỉ là một phân tử vòng tròn duy nhất của DNA trần gọi là DNA thể nhiễm sắc (DNA thể nhiễm sắc) để phân biệt với plasmid cũng là DNA vòng. Đối với các sinh vật có nhân, thể nhiễm sắc có cấu trúc phức tạp.
  • Ở sinh vật nhân thực, thể nhiễm sắc có nhiều dạng không giống nhau và có cấu trúc rất phức tạp, nhưng về cơ bản đều có những đặc điểm chung.

Ở tế bào thực vật và động vật, mỗi thể nhiễm sắc sau lúc nhân đôi có 2 thể nhiễm sắc. Mỗi crômatit có một sợi DNA, một nửa là vật liệu thuở đầu và nửa còn lại là vật liệu mới từ môi trường tế bào. Các cromatit này xoắn tới trị giá cực đại nên có hình dạng và kích thước đặc trưng giống nhau. Mỗi thể nhiễm sắc có 2 thể nhiễm sắc dính nhau ở tâm động ở eo thứ nhất.

Một số thể nhiễm sắc còn có eo thứ hai, nơi tổng hợp ARN. RNA khởi đầu quá trình tạo ra một hạt nhân con gái. Trong quá trình giảm phân, các thể nhiễm sắc ngừng hoạt động và hạt nhân con gái mất tích. Lúc kết thúc quá trình phân chia tế bào, các thể nhiễm sắc hoạt động trở lại và các nhân sinh sản.

Thể nhiễm sắc của các loài có hình dạng không giống nhau: hình hạt, hình chữ V, hình que, hình móc câu.

Thể nhiễm sắc được tạo thành từ chất nhiễm sắc bao gồm DNA và protein (chủ yếu là Histones). Phân tử DNA liên kết với quả cầu protein để tạo thành nucleotide, đơn vị cấu trúc dọc cơ bản của thể nhiễm sắc.

Mỗi nucleotide gồm 8 phân tử protein histone tạo thành một hình cầu dẹt được bao bọc bởi 7/4 vòng xoắn DNA với khoảng 146 cặp nucleotide. Nucleosome được kết nối bởi các đoạn DNA và protein histone. Mỗi đoạn ADN có khoảng 15-100 cặp nuclêôtit. Sợi nhiễm sắc cơ bản rộng 11 nm và là sự liên kết của DNA và protein histone. Sau đó, chuỗi xoắn thứ cấp được quấn thành sợi nhiễm sắc có chiều rộng 30 nm.

Phân tử DNA liên kết với protein, chủ yếu là histone, để tạo thành một cấu trúc cụ thể được gọi là (Hình 2).

Sợi nhiễm sắc tiếp tục xoắn thành một siêu xoắn có chiều rộng 300 nm. Sợi siêu xoắn tiếp tục xoắn để tạo thành cromat có chiều rộng 700 nm. Nhờ cấu trúc cuộn xoắn tương tự, thể nhiễm sắc ngắn hơn khoảng 15000 tới 20000 lần so với chiều dài của phân tử ADN.

3. Đặc điểm của bộ thể nhiễm sắc

Bộ thể nhiễm sắc được gọi là số lượng thể nhiễm sắc có trong tế bào của một loài. Mỗi loài sinh vật không giống nhau sẽ có số lượng bộ thể nhiễm sắc không giống nhau và hình dạng không giống nhau. Bộ thể nhiễm sắc lưỡng bội chứa các cặp thể nhiễm sắc tương đồng.

Phân tử DNA liên kết với protein, chủ yếu là histone, để tạo thành một cấu trúc cụ thể được gọi là (Hình 3).
Bộ thể nhiễm sắc

Bộ thể nhiễm sắc đơn bội là bộ thể nhiễm sắc chỉ chứa một thể nhiễm sắc của mỗi cặp tương đồng. Trình độ tiến hóa của một loài ko bị tác động bởi số lượng thể nhiễm sắc.

=> Với những kiến ​​thức trên, trường thomo.vn tin chắc rằng bạn đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi “Phân tử DNA liên kết với protein, chủ yếu là histone, tạo ra một cấu trúc cụ thể được gọi là?”. Câu trả lời đúng cho câu hỏi này là thể nhiễm sắc.

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh vật học lớp 12 , Sinh vật học 12

Xem thêm chi tiết về Phân tử ADN liên kết với protein mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu gọi là
Câu hỏi: Phân tử ADN liên kết với protein mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc đặc hiệu gọi l…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận