Phản ứng đặc trưng của ankan Câu hỏi: Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng nào A. Phản ứng cộng B. Phản ứng tách C. Phản ứ…

Bạn đang xem: Phản ứng đặc trưng của ankan Câu hỏi: Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng nào A. Phản ứng cộng B. Phản ứng tách C. Phản ứ… tại thomo.vn Câu hỏi: Phản ứng …

Câu hỏi: Phản ứng đặc trưng của ankan là gì?

A. Phản ứng cộng

B. Phản ứng tách

C. thuộc loại phản ứng nào?

D. Phản ứng cháy

Câu trả lời

Trả lời: C Những loại phản ứng?

Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng thế

Giảng giải

Trong ankan chỉ có liên kết CC và CH. Đều là liên kết σ bền nên ankan tương đối trơ về mặt hóa học: Ở nhiệt độ thường, chúng ko phản ứng với axit, bazơ và các chất oxi hóa mạnh (như KMnO).4).

– Dưới tác dụng của ánh sáng, xúc tác và nhiệt, ankan tham gia phản ứng thế, phản ứng tách và phản ứng oxi hóa. Tuy nhiên, phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng thế

Cùng với nhau thomo.vn Tìm hiểu về ankan, phản ứng đặc trưng của ankan và cách giải bài tập về phản ứng thế của ankan:

Ankan là những hiđrocacbon mạch hở chỉ chứa liên kết CC và CH.

Công thức chung của ankan là C.Nh2n+2.

Ankan đơn giản nhất có công thức là metan: ON4.

Dãy đồng phân mạch ko phân nhánh của ankan được gọi là parafin. Trong trường hợp phân nhánh, nó được gọi là isoparaffin.

Phản ứng đặc trưng của ankan

Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng thế vì phân tử ankan chỉ chứa liên kết đơn.

Nh2n+2 + xX2 → CŨNh2n+2 xXx + xHX

– Lúc chiếu sáng hoặc đun nóng hỗn hợp khí metan và clo sẽ xảy ra phản ứng thế nguyên tử hiđro bằng clo:

[CHUẨN NHẤT]    Phản ứng đặc trưng của ankan (Hình 2)

– Các đồng phân của metan cũng tham gia phản ứng thế như nhau và tạo thành hỗn hợp với thành phần phần trăm không giống nhau.

Ankan phản ứng với clo

CHỈ CÓ3-CHỈ CÓ2-CHỈ CÓ3 + Cl2 → CHỈ3– CHỈ CÓ2-CHỈ CÓ2Cl + HCl (43%) và CHỈ3-CHCl-ON3 + HCl (57%)

Ankan phản ứng với nước brom

CHỈ CÓ3-CHỈ CÓ2-CHỈ CÓ3 + Anh2 → CHỈ3– CHỈ CÓ2– CHỈ CÓ2Br + HBr (3%) và CHỈ3-CHBr-CHỈ3 +HBr (97%)

– Về nguyên tắc, các nguyên tử H trong phân tử ankan có thể thay thế từ 1 tới hết.

– Khả năng phản ứng giảm dần theo trật tự F2 > Cl2 > Anh2 > tôi2.

– Thông thường ta ít gặp phản ứng của flo vì flo phản ứng quá mạnh và hay xảy ra phản ứng khử:

Nh2n+2 + (n+1)F2 → NC + (2n+2)HF

còn iod phản ứng quá yếu nên hầu như ko thấy. Với clo phản ứng cần điều kiện nhẹ còn brom cần đun nóng.

– Với nguyên tử H liên kết với các nguyên tử C không giống nhau thì khả năng tham gia phản ứng thế không giống nhau: H liên kết với C bậc 3 > C bậc 2 > C trước và thành phầm chính là thành phầm thế X trong H của C bậc cao hơn (C có ít H). Lượng thành phầm tạo thành tỉ lệ thuận với tích số nguyên tử H tương đương và khả năng phản ứng tương đối của C bậc độ lớn.

Phản ứng thế xảy ra theo cơ chế gốc tự do – dây chuyền gồm 3 thời kỳ:

+ Mở màn phản ứng:

X2 → 2X.

Tăng trưởng mạch:

KÍCH THƯỚC X +Nh2n+2 → CŨNh2n+1 + HX

Nh2n+1 +X2 → CŨNh2n+1X + X.

+ Tắt mạch:

2X → X2

KÍCH THƯỚC X +Nh2n+1 → CŨNh2n+1X

Nh2n+1 + CŨNh2n+1 → CŨ2nh4n+2

– Do cơ chế phản ứng tương tự nên lúc metan tác dụng với clo nhẹ thường tạo ra thành phầm gồm etan.

– Trong các đề thi chúng ta thường gặp câu hỏi về số thành phầm 1 phản ứng thế, số gốc ankyl nhưng các đồng phân tạo ra chính là số đương lượng loại H của mỗi ankan.

Phương pháp giải phản ứng thế của ankan

– Bước 1: Viết phương trình phản ứng của ankan với Cl2 hoặc Br2. Nếu đề bài ko cho biết thành phầm là monohalogen, dihalogen, v.v. thì ta phải viết phản ứng ở dạng tổng quát:

CnH2n+2+ xBr2→ as, thành CnH2n+2-xBr x + xHBr

– Bước 2: Tính khối lượng mol của thành phầm thế hoặc khối lượng mol trung bình của hỗn hợp thành phầm để tìm số nguyên tử cacbon trong ankan hoặc mối quan hệ giữa số cacbon với số nguyên tử clo, brom trong thành phầm thế, từ đó xác định Tìm số nguyên tử cacbon, số nguyên tử clo, brom trong thành phầm thế. Viết công thức cấu tạo của ankan ban sơ và công thức cấu tạo của các thành phầm thế.

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 11 , Hóa học 11

Xem thêm chi tiết về Phản ứng đặc trưng của ankan
Câu hỏi: Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng nào A. Phản ứng cộng B. Phản ứng tách C. Phản ứ…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận