Phản ứng este hóa là gì?

Bạn đang xem: Phản ứng este hóa là gì? tại thomo.vn Câu hỏi: Phản ứng este hóa là gì? Câu trả lời: phản ứng este hóa là phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol ở điều …

Câu hỏi: Phản ứng este hóa là gì?

Câu trả lời:

phản ứng este hóa là phản ứng giữa axit cacboxylic và ancol ở điều kiện nhiệt độ, thu được H2VÌ THẾ4 chất xúc tác đặc thù. Ở điều kiện đó xảy ra đồng thời quá trình thủy phân este trong môi trường axit thu được axit và ancol thuở đầu.

Hãy cùng trường thomo.vn tìm hiểu kỹ hơn về phản ứng este hóa nhé.

1. Phản ứng este hóa là gì?

– Phản ứng este hóa là phản ứng giữa axit cacboxylic với ancol ở điều kiện nhiệt độ, có H2SO4 đặc làm xúc tác. Ở điều kiện đó xảy ra đồng thời quá trình thủy phân este trong môi trường axit thu được axit và ancol thuở đầu. Phản ứng este hóa và thủy phân este trong axit là phản ứng thuận nghịch, hiệu suất H phản ứng <100%.

Phương trình tổng quát của phản ứng este hóa là:

Nếu axit cacboxylic và ancol tham gia phản ứng đều đơn chức (chung) thì phản ứng có phương trình sau:

[CHUẨN NHẤT]    Phản ứng este hóa là gì?  (ảnh 2)

[CHUẨN NHẤT]    Phản ứng este hóa là gì?  (ảnh 3)
Thí nghiệm điều chế este trong phòng thí nghiệm.

2. Hiệu suất của phản ứng este hóa, phản ứng thủy phân este và phản ứng xà phòng hóa.

– Phản ứng este hóa là phản ứng giữa axit cacboxylic với ancol ở điều kiện nhiệt độ, có H2SO4 đặc làm xúc tác. Ở điều kiện đó xảy ra đồng thời quá trình thủy phân este trong môi trường axit thu được axit và ancol thuở đầu. Phản ứng este hóa và thủy phân este trong axit là phản ứng thuận nghịch, hiệu suất H phản ứng <100%.

– Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm – xà phòng hóa – là phản ứng một chiều, nhưng phản ứng có thể xảy ra hoàn toàn hoặc ko hoàn toàn. Hiệu suất phản ứng H ≤1. H = 1: phản ứng xảy ra hoàn toàn.

– Xét phản lực: AB

Hiệu suất phản ứng tính theo thành phầm tạo thành B là: HGỠ BỎ% =−1

Trong đó:

tôisptt: Lượng thành phầm lý thuyết: là lượng thành phầm tính từ số mol trong phương trình.

tôinẹp: Lượng thành phầm thực tiễn: là lượng thành phầm đã cho trong bài toán. Lượng của một chất có thể được biểu thị bằng khối lượng hoặc số mol

Nếu tính hiệu suất theo chất phản ứng A thì:

hMột%=−1

Trong đó:

tôictglt: Lượng chất phản ứng theo lý thuyết là lượng được tính từ phương trình.

tôicthtt: Lượng chất tham gia thực tiễn chính là lượng chất đã cho trong bài toán.

– Lúc đề cho thí sinh thuở đầu chứa bao nhiêu % tạp chất => lượng chất thực tiễn = lượng cho trong đề. (100 – % tạp chất)

– Đối với bài toán hao hụt trong quá trình phản ứng/sản xuất, lượng chất phản ứng thực tiễn = lượng chất trong bài toán. (100% – % hao hụt)

– Lúc bài toán cho một quá trình gồm n thời đoạn, mỗi thời đoạn có hiệu suất H1, H2,…,Hn… thì hiệu suất của cả quá trình là H = H1.H2….Hn

Ví dụ 1:

Thực hiện phản ứng este hóa 9,2g glixerol với 60g axit axetic. Cho rằng chỉ có glixerol triaxetat có khối lượng là 17,44g. Tính hiệu suất của phản ứng este hóa:

Câu trả lời:

nglixerol = 0,1 mol

axit axetic = 1 mol

3h5(OH)3 + 3 DUY NHẤT3COOH C3h5(ỐC CHÉM3)3 + 3 GIỜ2Ô

0,1 0,3 0,1

Từ PT: meste= 0,1. 218 = 21,8g

Thực tiễn: meste= 17,44 gam

Hiệu quả:

[CHUẨN NHẤT]    Phản ứng este hóa là gì?  (ảnh 4)

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 12 , Hóa học 12

Xem thêm chi tiết về Phản ứng este hóa là gì?

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận