Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì?

Bạn đang xem: Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? tại thomo.vn Câu hỏi: Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? Câu trả lời: Phương pháp khối lượng mol trung bình: …

Câu hỏi: Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì?

Câu trả lời:

Phương pháp khối lượng mol trung bình:

1. Cho các chất khí (hỗn hợp 2 khí)

– Khối lượng trung bình của 1 lít hỗn hợp khí ở dtc:

– Khối lượng trung bình của 1 mol hỗn hợp khí ở dtc:

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 2)

Hoặc:

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 3)

Нhoặc:

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 4)

Hoặc: Hoa KỳLao = dhh / khí x . Mx

2. Đối với chất rắn, chất lỏng

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 5)

Tính chất 1: MTB của hh phụ thuộc vào thành phần về lượng các thành phần trong hỗn hợp.

Tính chất 2: MTB của hh luôn nằm trong vòng khối lượng mol của thành phần nhỏ nhất và lớn nhất.

Mmin

Tính chất 3: Hỗn hợp 2 chất A, B có MA

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 6)

Giả sử A hoặc B có% = 100% và kia có% = 0 hoặc trái lại.

Ghi chú:

– Với bài toán trộn 2 chất A, B (chưa biết số mol) với nhau 1 hoặc cả 2 chất X, Y (đã biết số mol). Để biết sau phản ứng hết A, B hoặc X, Y. Có thể cho rằng hỗn hợp A và B chỉ chứa một chất A hoặc B.

– Với MA

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 7)

Vậy nếu X, Y tác dụng với A còn dư thì X, Y tác dụng hết với hỗn hợp A, B

Với MA

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 8)

Tương tự, nếu X, Y tác dụng ko hết với B thì ko vừa đủ với hỗn hợp A, B. Tức là sau phản ứng hết X, Y và còn dư A, B.

Cùng trường thomo.vn làm số bài tập vận dụng nhé!

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 9)

1. Phương pháp giải bài toán tính khối lượng mol trung bình.

Giả sử hỗn hợp các nguyên tố ATrước nhất,MỘT2,MỘT3… có khối lượng mol tương ứng là M.Trước nhấtHoa Kỳ2Hoa Kỳ3… có số mol mỗi nguyên tố tuần tự là aTrước nhấtmột2một3… Hoặc chúng ta có phần trăm số mol của mỗi nguyên tố xTrước nhấtx2x3….

Chúng ta sẽ tính khối lượng mol trung bình () theo công thức:

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (Hình 10)

* Phạm vi sử dụng

+ Bài toán có nhiều hỗn hợp có tính chất hóa học giống nhau.

Thay vì viết nhiều phương trình hóa học cho nhiều chất, ta gọi công thức trung bình và viết phương trình đại diện

+ Bài toán xác định thành phần%

+ Bài toán xác định nguyên tố, công thức phân tử

Chú ý:

– Một số bài tập thường có sự liên kết giữa phương pháp trung bình cộng và phương pháp đường chéo để rút ngắn thời kì tính toán.

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (Hình 11)

– Nếu các chất trong hỗn hợp có số mol bằng nhau thì trung bình bằng nhau và trái lại.

2. Bài tập có lời giải

Bài tập 1: Cho 8,96 lít hỗn hợp hai anken lội qua dung dịch brom dư, thấy khối lượng là

khối lượng bình tăng 16,8 gam. Công thức phân tử của hai anken là gì? (biết rằng số

nguyên tử cacbon trong mỗi anken ko quá 4 và thể tích khí ở dtc)

A. CŨ2H4 và C4Hsố 8 IN ĐẬM4Hsố 8 và C5Hmười

LẠNH3H6 và C4Hsố 8 DA, C đều đúng.

Câu trả lời đúng: D. A, C đều đúng.

Giảng giải:

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (Hình 12)

Vì cho hỗn hợp qua dung dịch brom dư nên:

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (Hình 13)

Bài tập 2: Một hỗn hợp X gồm Hiđro và Oxi (ko xảy ra phản ứng) có tỉ khối hơi so với ko khí là 0,3276 lần.

a) Tính khối lượng mol trung bình của hỗn hợp

b) Tính thành phần phần trăm theo số mol của mỗi khí trong hỗn hợp bằng hai cách (chỉ cần một cách là được).

Câu trả lời:

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 14)

Bài tập 3: Hoà tan 4 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại M hoá trị II trong dung dịch HCl thu được 2,24 lít H.2 (dktc). Xác định tên kim loại M, biết rằng lúc hòa tan 2,4 gam M trong 500ml dung dịch HCl 1M, dung dịch thu được chuyển sang màu đỏ tím.

Câu trả lời:

Cho Fe và M phản ứng với HC1 thu được muối của kim loại hoá trị II.

Gọi A là kim loại trung gian của Fe và M.

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (Hình 15)

Với bài toán này, nếu giải bằng phương pháp thông thường, học trò sẽ gọi

xy, M là số mol của Fe, M và khối lượng mol của M và dựa vào đề bài hãy lập

được hệ phương trình sau: 56x + yM = 4

x + y = 0,1

y 9,6

Bài tập 4: Cho 11 gam hỗn hợp 2 ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng hết với natri thu được 3,36 lít khí hiđro ở dtc.

Công thức phân tử của hai rượu là.

A. CHỈ3OH và C3H7OH B. C2H5OH và C3H7OH

C. CHỈ3OH và C2H5OH D. C3H7OH và C4H9OH

Câu trả lời đúng: C. CHỈ3OH và C2H5OH

Giảng giải:

Vì đề bài cho 2 ancol liên tục trong dãy đồng đẳng nên việc chọn phương pháp tính khối lượng mol trung bình dễ hơn lập hệ phương trình, Gọi M là khối lượng mol trung bình ta có:

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (Hình 16)

:

Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì? (ảnh 17)

Rượu nào có khối lượng mol phân tử thấp nhất là ON3OH có M = 30

Từ (1) và (2) => rượu đầu CHỈ là3OH và rượu bậc hai phải là C2H5OH

=> Câu trả lời đúng là C

Đăng bởi: Trường thomo.vn

Phân mục: Lớp 12, Hóa 12

Xem thêm chi tiết về Phương pháp khối lượng mol trung bình là gì?

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Qua bài viết này chúng tôi hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ về Ngày đăng

Viết một bình luận