Sinh vật nhân thực là gì? – Sinh 10 Câu hỏi: Sinh vật nhân thực là gì? Lời giải: Sinh vật nhân thực, còn gọi là sinh vật nhân chuẩn, …

Bạn đang xem: Sinh vật nhân thực là gì? – Sinh 10 Câu hỏi: Sinh vật nhân thực là gì? Lời giải: Sinh vật nhân thực, còn gọi là sinh vật nhân chuẩn, … tại thomo.vn Câu …

Câu hỏi: Sinh vật nhân thực là gì?

Câu trả lời:

Sinh vật nhân chuẩn, còn được gọi là sinh vật nhân thực, sinh vật nhân thực, hoặc sinh vật nhân chuẩn (eukaryotic: Eukaryota hoặc Eukarya) là một sinh vật bao gồm các tế bào phức tạp trong đó vật liệu di truyền được sắp xếp trong một nhân có màng bao bọc. Eukaryote là từ tiếng Latin cho hạt nhân thực sự.

Sinh vật nhân chuẩn bao gồm động vật, thực vật và nấm – hồ hết là đa bào – cũng như các nhóm nhiều chủng loại khác được gọi chung là động vật nguyên sinh (hồ hết là sinh vật đơn bào, bao gồm cả động vật). động vật nguyên sinh và động vật nguyên sinh). Trái lại, các sinh vật khác, chẳng hạn như vi khuẩn, ko có nhân và các cấu trúc tế bào phức tạp khác; Những sinh vật tương tự được gọi là sinh vật nhân sơ hoặc sinh vật nhân sơ. Sinh vật nhân chuẩn có chung xuất xứ và thường được phân loại là một siêu vương quốc hoặc miền.

Những sinh vật này thường lớn hơn 10 lần (về kích thước) so với sinh vật nhân sơ, do đó lớn hơn khoảng 1000 lần về thể tích. Một sự khác lạ quan trọng giữa sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân chuẩn là các tế bào nhân chuẩn có các khoang tế bào được phân chia bởi màng tế bào để thực hiện các hoạt động trao đổi chất riêng lẻ. Trong đó, tiến bộ nhất là sự tạo nên nhân tế bào với hệ thống màng riêng để bảo vệ các phân tử ADN (?) của tế bào. Các tế bào nhân chuẩn thường có cấu trúc chuyên biệt để thực hiện các công dụng nhất mực, được gọi là bào quan.

Hãy cùng trường thomo.vn tìm hiểu đặc điểm của sinh vật nhân thực và sinh sản ở sinh vật nhân thực là gì nhé!

1. Các tính năng bao gồm

Tế bào chất của sinh vật nhân thực thường ko có hạt như ở sinh vật nhân sơ vì hồ hết các ribôxôm của chúng đều được gắn vào mạng lưới nội chất.

Màng tế bào cũng có cấu trúc tương tự màng tế bào nhân sơ nhưng thành phần cấu tạo cụ thể có khác một số điểm nhỏ. Chỉ một số tế bào nhân chuẩn có thành tế bào.

Vật chất di truyền trong tế bào nhân chuẩn thường bao gồm một hoặc một số phân tử DNA mạch thẳng, được cô đặc bởi các protein histone tạo nên cấu trúc thể nhiễm sắc. Tất cả các phân tử DNA được lưu trữ trong nhân tế bào, được bao bọc bởi màng nhân. Một số bào quan nhân chuẩn chứa DNA của riêng mình.

Một số tế bào nhân chuẩn có thể vận chuyển bằng lông mao hoặc roi. Flagella thường có cấu trúc phức tạp hơn prokaryote.

2. Sinh sản ở sinh vật nhân thực

Về hình thức, sinh sản ở sinh vật nhân thực cũng tương tự như sinh sản ở sinh vật nhân sơ (cả hai đều bao gồm sự phân hạch, nảy chồi hoặc tạo nên bào tử), nhưng về thực chất, ngoài sinh sản vô tính như sinh vật nhân sơ, ở chúng còn có sinh sản hữu tính.

2.1. Sinh sản bằng bào tử

– Sinh sản bằng bào tử vô tính: Nấm mucor (bào tử kín), nấm Penicillium (bào tử trần), nấm sợi (bào tử áo),…

– Sinh sản bằng bào tử hữu tính: nấm rơm (bào tử liên kết), nấm sợi (bào tử tiếp hợp),…

2.2. Sinh sản bằng nảy chồi và phân đôi

– Sinh sản bằng nảy chồi: men rượu,…

– Sinh sản bằng phân đôi: men rượu rum, tảo lục, tảo mắt, giun giày…

3. Giải một số bài tập liên quan

Bài 1 (trang 13 SGK Sinh vật học 10): Những vương quốc bao gồm sinh vật nhân chuẩn?

a) Giới Nguyên sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật, giới Động vật.

b) Động vật nguyên sinh, Nấm, Thực vật và Động vật.

c) Động vật nguyên sinh, Nấm, Thực vật và Động vật.

d) Động vật nguyên sinh, Nấm, Động vật nguyên sinh, Động vật

Câu trả lời:

Câu trả lời là ko

Bài 2 (trang 13 SGK Sinh vật học 10): Nêu đặc điểm chính của giới Nhân sơ, giới Động vật nguyên sinh, giới Nấm.

Câu trả lời:

Các tính năng chính của giới tính:

* Giới nhân sơ: (là vi khuẩn)

+ Là những sinh vật nhân sơ cực nhỏ, có kích thước chủ yếu từ 1-5 m

+ Môi trường sống: nhiều chủng loại (trong đất, trong nước, trong ko khí, trong quần thể sinh vật)

+ Hình thức sống: nhiều chủng loại (hoại sinh, kí sinh, tự dưỡng,…)

* Giới nguyên sinh: gồm 3 thành phần

Tảo: sinh vật nhân thực, đơn bào hoặc đa bào, quang tự dưỡng, sống ở nước.

+ Thể nhầy: sinh vật nhân thực, thân thể tồn tại 2 pha (đơn bào giống amip và hợp bào là khối nguyên sinh chất nhầy có nhiều nhân), dị dưỡng, hoại sinh.

Động vật nguyên sinh: sinh vật nhân chuẩn, dị dưỡng hoặc tự dưỡng.

* Về Nấm:

+ Là sinh vật nhân thực

+ Đơn bào hoặc đa bào, cấu tạo dạng sợi

Đa số tế bào chứa kitin, ko có lục lạp

Sinh sản vô tính (bằng bào tử) hoặc hữu tính

+ Dị dưỡng: kí sinh, cộng sinh, hoại sinh

Bài 3 (trang 13 SGK Sinh vật học 10): Sự khác lạ cơ bản giữa vương quốc thực vật và vương quốc động vật là gì?

a) Giới thực vật gồm sinh vật tự dưỡng, giới động vật gồm sinh vật dị dưỡng

b) Giới Thực vật gồm những sinh vật cố định, cảm thụ chậm; Vương quốc Động vật bao gồm những sinh vật có khả năng xúc tiếp nhanh và có khả năng vận chuyển.

c) Giới Thực vật gồm 4 ngành chính nhưng giới Động vật gồm 7 ngành chính.

d) Cả a và b.

Câu trả lời:

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lớp 10 , Sinh vật học 10

Xem thêm chi tiết về Sinh vật nhân thực là gì? – Sinh 10
Câu hỏi: Sinh vật nhân thực là gì? Lời giải: Sinh vật nhân thực, còn gọi là sinh vật nhân chuẩn, …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận