So sánh quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi Câu hỏi: So sánh quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi Trả lời: * Giống nhau : Từ một tế bào …

Bạn đang xem: So sánh quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi Câu hỏi: So sánh quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi Trả lời: * Giống nhau : Từ một …

Câu hỏi: So sánh sự tạo nên hạt phấn và túi phôi

Câu trả lời:

* Giống nhau:

Từ tế bào mẹ lưỡng bội (2n) qua giảm phân tạo thành 4 giao tử đơn bội (n). Các bào tử đơn bội tiếp tục nguyên phân để tạo nên giao tử: giao tử đực (phấn hoa) và giao tử cái (túi phôi).

* Sự khác lạ :

Quá trình tạo nên hạt phấn: cả 4 giao tử đực đều thực hiện 2 lần nguyên phân để tạo nên hạt phấn (giao tử đực).

– Quá trình tạo nên phôi nang: trong 4 bào tử đơn bội (bào tử cái) thì 3 bào tử mất tích, chỉ có 1 đại bào tử ở trên cùng sống sót và thực hiện 3 lần nguyên phân để tạo nên phôi nang. giao tử cái).

Quá trình tạo nên hạt phấn và túi phôi nằm trong quá trình sinh sản hữu tính của thực vật, hãy cùng tìm hiểu cụ thể qua bài viết dưới đây.

I. KHÁI NIỆM VỀ SINH SẢN TỔNG HỢP Ở THỰC VẬT

– Là hình thức sinh sản trong đó giao tử đực và giao tử cái liên kết với nhau tạo thành hợp tử trở thành thân thể mới.

Đặc điểm của sinh sản hữu tính:

Có quá trình tạo nên và thống nhất của giao tử đực và cái.

Có sự trao đổi và tái tổ hợp của hai bộ gen.

Luôn gắn liền với quá trình giảm phân để tạo giao tử.

Ưu điểm của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính:

+ Tăng khả năng thích ứng của thế hệ sau với môi trường sống luôn thay đổi.

+ Tạo sự nhiều chủng loại về nguồn gen, hỗ trợ nguồn vật liệu phong phú cho lựa chọn tự nhiên và tiến hóa.

II. Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa

1. Cấu tạo của hoa

– Gồm cuống hoa, đế hoa, đài hoa, tràng hoa, nhị và nhụy hoa.

So sánh sự hình thành hạt phấn và túi phôi (ảnh 2)

2. Quá trình tạo nên hạt phấn và túi phôi

a) Sự tạo nên hạt phấn

Tế bào mẹ (2n) trong bao phấn giảm phân để tạo thành 4 tế bào con (n) (bào tử đực). Các tế bào con tiếp tục thực hiện nguyên phân để tạo nên hạt phấn (giao tử đực).

Mỗi hạt phấn gồm 2 ô:

Tế bào con là tế bào sinh sản

Tế bào lớn là tế bào ống phấn

b) Sự tạo nên túi phôi

– Tế bào mẹ (2n) trong bầu nhụy giảm phân tạo thành 4 tế bào con (đại bào tử đơn bội), sau đó 3 tế bào mất tích chỉ còn 1 đại bào tử. Đại bào tử tiếp tục trải qua quá trình nguyên phân để tạo thành túi phôi hoặc thể giao tử (gồm 7 tế bào với 8 nhân).

3. Thụ phấn và thụ tinh

a) Thụ phấn

– Là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị tới đầu nhụy, sau đó hạt phấn nảy mầm trên đầu nhụy.

Có hai hình thức thụ phấn: tự thụ phấn và thụ phấn chéo.

Thực vật hạt kín được thụ phấn nhờ gió hoặc côn trùng.

b) Thụ tinh

– Sự liên kết giữa nhân của giao tử đực với nhân của tế bào trứng trong túi phôi để tạo thành hợp tử (2n) mở đầu phôi của một cá thể mới.

– Sự thụ tinh diễn ra lúc ống phấn tăng trưởng xuyên qua các kiểu, đi vào túi phôi và giải phóng 2 nhân (2 giao tử), 1 nhân liên kết với tế bào trứng tạo thành hợp tử (2n), nhân còn lại liên kết với thể lưỡng bội (2n) ) nhân ở trung tâm tạo thành nhân tam bội (3n) trở thành nội nhũ hỗ trợ chất dinh dưỡng cho phôi tăng trưởng sau này. Do đó quá trình thụ tinh được gọi là thụ tinh kép, thụ tinh kép chỉ xảy ra ở thực vật hạt kín.

4. Quá trình tạo nên hạt và quả

a) Sự tạo nên hạt

– Noãn đã thụ tinh (chứa hợp tử và tế bào tam bội) trở thành hạt. Hợp tử trở thành phôi. Các tế bào tam bội phân chia để tạo thành một khối đa bào giàu chất dinh dưỡng được gọi là nội nhũ (phôi).

Có hai loại hạt: hạt có nội nhũ (hạt có một lá mầm) và hạt ko có nội nhũ (hạt có hai lá mầm).

b) Sự tạo nên quả

– Quả do bầu nhụy dày lên và chuyển đổi thành. Quả được tạo nên nhưng mà ko có sự thụ tinh của noãn được gọi là quả đơn tính.

Quá trình chín của quả bao gồm các chuyển đổi sinh lý, sinh hóa làm cho quả chín mềm, có màu sắc và hương vị lôi cuốn, thuận tiện cho quá trình phát tán hạt.

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về So sánh quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi
Câu hỏi: So sánh quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi Trả lời: * Giống nhau : Từ một tế bào …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận