So sánh sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp I. Sinh trưởng của thực vật là gì – Sinh trưởng của thực vật là sự tăng lên về kích thước, …

Bạn đang xem: So sánh sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp I. Sinh trưởng của thực vật là gì – Sinh trưởng của thực vật là sự tăng lên về kích thước, …

I. Sinh trưởng của thực vật là gì?

Sinh trưởng của thực vật là sự tăng lên về kích thước, khối lượng, thể tích của tế bào, mô, cơ quan trong thân thể thực vật.

Ví dụ: Số lượng lá trên cây tăng lên, rễ dài ra, kích thước cánh hoa tăng lên…

II. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

1. Mô phân sinh

Mô phân sinh là một nhóm các tế bào chưa phân hóa duy trì khả năng nguyên phân.

Lúc đã qua thời đoạn non trẻ, sự tăng trưởng của thực vật đa bào bị hạn chế ở mô phân sinh.

– Mô phân sinh gồm: mô phân sinh đỉnh, mô phân sinh bên và mô phân sinh kẽ.

+ Mô phân sinh đỉnh: nằm ở đỉnh của thân và rễ, có tác dụng tạo nên quá trình sinh trưởng sơ cấp của cây, làm tăng chiều dài của thân và rễ. Mô phân sinh đỉnh có ở cả cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

+ Mô phân sinh bên: phân bố theo hình trụ và hướng ra ngoài thân, có tác dụng tạo sinh trưởng thứ cấp làm tăng bề dày (đường kính) thân. Mô phân sinh bên chỉ có ở cây hai lá mầm.

+ Mô phân sinh kẽ: nằm ở các mắt của vỏ thân, có tác dụng tăng sinh trưởng chiều dài lóng (hoặc các vị trí khác với đỉnh thân). Mô phân sinh lóng chỉ có ở cây một lá mầm.

phân loại

Tìm thấy trong nhóm thực vật

vị trí phân phối

Hàm số

Mô phân sinh đỉnh – 1 lá mầm
– 2 lá mầm
– Chồi ngọn
– Nụ nách
– Đầu rễ
– Giúp thân và rễ tăng chiều dài
mô phân sinh bên – 2 lá mầm – Trong thân và rễ – Giúp thân và rễ tăng đường kính
mô phân sinh lóng – 1 lá mầm – Đôi mắt của thân thể – Giúp tăng chiều dài thân thể

2. Sinh trưởng sơ cấp

Xảy ra ở cây 1 và 2 lá mầm.

Sinh trưởng sơ cấp là sự sinh trưởng về chiều dài của thân và rễ do hoạt động của các mô phân sinh ngọn của thân và rễ.

3. Sinh trưởng thứ cấp

Xảy ra chủ yếu ở cây hai lá mầm.

Sinh trưởng thứ cấp là sinh trưởng theo đường kính của thân, làm tăng chiều rộng (độ dày) của thân và rễ do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh bên. Hai mô phân sinh bên gồm chất nền mạch máu và chất nền vỏ não.

Sinh trưởng thứ cấp tồn tại ở những cây lâu năm và tạo thành những thân gỗ lớn có nhiều vòng và một lớp bần bên ngoài gọi là vỏ cây.

So sánh sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp (ảnh 3)

– Cấu tạo thân cây:

Lớp vỏ xung quanh thân thể.

+ Phần gỗ: Lõi gỗ màu sẫm (lưới) nằm ở trung tâm thân cây, gồm các lớp tế bào mạch gỗ thứ sinh già, vận chuyển nước và muối khoáng. Dát gỗ màu sáng, nằm cạnh gỗ lõi gồm các mạch gỗ thứ sinh non, vận chuyển nước và muối khoáng là chủ yếu.

– Vòng gỗ hằng năm: do có mạch gỗ nên nhiều mạch gỗ xếp thành vòng đồng tâm có độ dày mỏng không giống nhau.

So sánh sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp (ảnh 4)

4. Các yếu tố tác động tới tăng trưởng

a) Các yếu tố bên trong

– Đặc điểm di truyền, các thời kỳ sinh trưởng của giống, cây trồng.

– Hoocmon thực vật.

b) Các yếu tố bên ngoài

Nhiệt độ: tác động trực tiếp tới quá trình sinh trưởng của cây trồng. Nhiệt độ thích hợp cho sự tăng trưởng của các loại cây nhiệt đới là 25-35 độ C.

Hàm lượng nước: là nguồn vật liệu cho quá trình quang hợp và các hoạt động trao đổi chất khác của cây trồng. Tùy theo đặc điểm sinh lý của từng loại cây nhưng mà yêu cầu về nước không giống nhau.

– Ánh sáng: tác động tới quá trình quang hợp và tích lũy các chất trong cây. Ánh sáng tác động tới sự tăng trưởng của thân và sự phân hóa của nụ hoa.

Oxy: Cần thiết cho sự tăng trưởng của thực vật. Nếu nồng độ oxy giảm xuống dưới 5%, sự tăng trưởng bị ức chế.

Dinh dưỡng khoáng: Cây trồng cần cung ứng đủ các nguyên tố đa lượng và vi lượng thiết yếu, nếu thiếu các nguyên tố này quá trình sinh trưởng sẽ bị kìm hãm, cây sinh trưởng chậm, năng suất giảm.

So sánh tăng trưởng sơ cấp và thứ cấp

Như nhau:

Sinh trưởng ở thực vật là quá trình tăng kích thước (chiều dài, bề mặt, thể tích) của thân thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.

Sự khác lạ:

sinh trưởng sơ cấp sinh trưởng thứ cấp
Ý tưởng Sinh trưởng sơ cấp là sự sinh trưởng về chiều dài của thân và rễ do hoạt động của mô phân sinh ngọn Sinh trưởng thứ cấp là quá trình sinh trưởng ở thực vật do sự phân chia của các mô phân sinh bên làm cho thân và rễ của cây tăng trưởng theo chiều ngang (làm cho cây lớn hơn).
Đặc trưng

Xảy ra ở đỉnh thân, ngọn chồi, đầu rễ và mắt ở cây một lá mầm

– Tăng chiều dài thân và rễ

– Do hoạt động của mô phân sinh ngọn và mô phân sinh lóng (ở cây một lá mầm) tạo ra.

Sinh trưởng thứ cấp chỉ xảy ra ở cây hai lá mầm.

– Sinh trưởng thứ cấp tạo ra lõi gỗ, dác gỗ và vỏ cây

…. ….

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về So sánh sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp
I. Sinh trưởng của thực vật là gì – Sinh trưởng của thực vật là sự tăng lên về kích thước, …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận