Soạn Bài 1 trang 154 SGK Sinh 11 Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật Bài 1 (trang 154 SGK Sinh …

Bạn đang xem: Soạn Bài 1 trang 154 SGK Sinh 11 Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật Bài 1 (trang 154 SGK Sinh … tại …

Bài 38. Các yếu tố tác động tới sinh trưởng và tăng trưởng ở động vật

Bài 1 (trang 154 SGK Văn lớp 11)

Kể tên các hooc môn tác động tới sinh trưởng và tăng trưởng của động vật có xương sống.

Câu trả lời:

Các hoocmon tác động tới sinh trưởng và tăng trưởng của động vật có xương sống là: Hoocmon sinh trưởng, Thyroxin, Testosterone, Estrogen.

Nhìn thấy tất cả Soạn 11: Bài 38. Các yếu tố tác động tới sinh trưởng và tăng trưởng ở động vật

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về Soạn Bài 1 trang 154 SGK Sinh 11
Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật Bài 1 (trang 154 SGK Sinh …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận