Soạn Bài 1 trang 166 SGK Sinh 11 Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 1 (trang 166 SGK Sinh 11) Thụ phấn là gì, có mấy loại th…

Bạn đang xem: Soạn Bài 1 trang 166 SGK Sinh 11 Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 1 (trang 166 SGK Sinh 11) Thụ phấn là gì, có mấy loại th… …

Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 1 (trang 166 SGK Ngữ văn lớp 11)

Thụ phấn là gì, có mấy kiểu thụ phấn?

Câu trả lời:

Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị tới đầu nhụy. hạt nảy mầm trên đầu nhụy (sgk tr164)

Có hai hình thức thụ phấn: tự thụ phấn và thụ phấn chéo

Nhìn thấy tất cả Soạn 11: Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về Soạn Bài 1 trang 166 SGK Sinh 11
Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 1 (trang 166 SGK Sinh 11) Thụ phấn là gì, có mấy loại th…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận