Soạn Bài 1 trang 26 sgk Lịch Sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) Bài 1 trang 26 sgk Lịch Sử 11 …

Bạn đang xem: Soạn Bài 1 trang 26 sgk Lịch Sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) Bài 1 trang 26 sgk Lịch Sử …

Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20)

Bài 1 trang 26 SGK Lịch sử 11

Nêu những nét chính về tình hình các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

Câu trả lời

Đông Nam Á là khu vực có vị trí địa lý thuận tiện và tầm quan trọng chiến lược. Đây cũng là nơi có nguồn tài nguyên tự nhiên vô cùng phong phú và dồi dào. Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, các nước Đông Nam Á rơi vào tình trạng khủng hoảng, cơ chế phong kiến ​​suy yếu. Nhân thời cơ này, các nước thực dân phương Tây đã mở rộng và hoàn thành xâm lược Đông Nam Á.

– Tại Indonesia, từ thế kỷ 15 – 16, thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hà Lan đã dần chiếm lĩnh thị trường. Tới giữa thế kỷ 19, Hà Lan thiết lập quyền thống trị trên quốc gia này.

– Philippin từng là thị trường của Tây Ban Nha, nhưng tới năm 1898 sau trận đấu tranh với Tây Ban Nha, đế quốc Mỹ xâm chiếm Philippin và biến quần đảo này thành thuộc địa.

– Miến Điện (Myanmar) và Mã Lai (Malaysia và Singapore) trở thành thuộc địa của Thực Dân Anh.

– Tới cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp đã hoàn thành xâm lược Việt Nam, Lào, Campuchia và sẵn sàng thực hiện chính sách khai thác thuộc địa và bóc lột.

– Tất cả các nước Đông Nam Á đều trở thành thuộc địa, chỉ có Xiêm La với chính sách mềm mỏng, khôn khéo của Rama V nên giữ được độc lập tương đối về chính trị.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch sử 11: Bài 4. Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20)

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lịch sử lớp 11 , Lịch sử 11

Xem thêm chi tiết về Soạn Bài 1 trang 26 sgk Lịch Sử 11
Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) Bài 1 trang 26 sgk Lịch Sử 11 …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận