Soạn Bài 1 trang 36 sgk Lịch Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) Bài 1 trang 36 sgk Lịch Sử 11 Hãy phân t…

Bạn đang xem: Soạn Bài 1 trang 36 sgk Lịch Sử 11 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) Bài 1 trang 36 sgk Lịch Sử 11 Hãy phân t… tại …

Bài 6: Chiến tranh toàn cầu thứ nhất (1914-1918)

Bài 1 trang 36 SGK Lịch Sử 11

Hãy phân tích tính chất của trận đánh tranh toàn cầu thứ nhất.

Câu trả lời

Chiến tranh toàn cầu thứ nhất là một trận đánh tranh đế quốc vô nghĩa. Vì chiến tranh xảy ra với mục tiêu xâm lược, tranh giành thuộc địa, cướp đoạt lãnh thổ. Sau lúc chiến tranh kết thúc để lại hậu quả vô cùng nặng nề (13,6 triệu người chết và khoảng 20 triệu người bị tàn phế; chi phí cho trận đánh khoảng 85 tỷ USD; nhiều thành thị, làng mạc, đường sá, cầu cống, nhà máy bị phá hủy).

Nhìn thấy tất cả Soạn văn 11: Bài 6. Chiến tranh toàn cầu thứ nhất (1914 – 1918)

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lịch sử lớp 11 , Lịch sử 11

Xem thêm chi tiết về Soạn Bài 1 trang 36 sgk Lịch Sử 11
Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) Bài 1 trang 36 sgk Lịch Sử 11 Hãy phân t…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận