Soạn Bài 1 trang 94 SGK Sinh 11

Bạn đang xem: Soạn Bài 1 trang 94 SGK Sinh 11 tại thomo.vn Bài 22. Ôn tập chương 1 Bài 1 (trang 94 SGK Văn lớp 11) Mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật …

Bài 22. Ôn tập chương 1

Bài 1 (trang 94 SGK Văn lớp 11)

Mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật

– Hình 22.1 cho thấy một số quá trình xảy ra trong cây. Chỉ định quá trình nào xảy ra trong cấu trúc cụ thể nào và ở đâu.

– Dựa vào hình 22.1, viết câu trả lời của em vào các dòng a – e bên dưới.

một) ________

b) ________

c) ________

d) ________

e) ________

Câu trả lời:

a) CO22 Khuếch tán vào lá qua khí khổng

b) Quá trình quang hợp.

c) Dòng đường từ lá xuống rễ qua các mạch rây ở thân phân phối chất dinh dưỡng cho các cơ quan và tích luỹ chất hữu cơ.

d) Dòng nước và các ion khoáng từ rễ lên lá theo mạch gỗ

e) Quá trình thoát hơi nước qua lá

Nhìn thấy tất cả Soạn Văn 11: Bài 22. Ôn tập chương 1

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về Soạn Bài 1 trang 94 SGK Sinh 11

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận