Soạn Bài 2 trang 26 sgk Lịch Sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) Bài 2 trang 26 sgk Lịch Sử 11 …

Bạn đang xem: Soạn Bài 2 trang 26 sgk Lịch Sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) Bài 2 trang 26 sgk Lịch Sử …

Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20)

Bài 2 trang 26 SGK Lịch sử 11

Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20?

Câu trả lời

– Cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20, các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á diễn ra sôi nổi, phong phú với nhiều hình thức đấu tranh: từ các giải pháp cải cách tới khởi nghĩa vũ trang được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Đảo của các lớp tham gia.

– Tuy sôi nổi, mạnh mẽ nhưng mọi phong trào đều bị đàn áp dẫn tới thất bại nhanh chóng. Do các phong trào nổ ra lẻ tẻ, chưa có sự kết đoàn, liên minh giữa các dân tộc, mang tính tự phát.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch sử 11: Bài 4. Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20)

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lịch sử lớp 11 , Lịch sử 11

Xem thêm chi tiết về Soạn Bài 2 trang 26 sgk Lịch Sử 11
Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) Bài 2 trang 26 sgk Lịch Sử 11 …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận