Soạn Bài 3 trang 136 sgk Lịch Sử 11 Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX Bài …

Bạn đang xem: Soạn Bài 3 trang 136 sgk Lịch Sử 11 Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX Bài … tại …

Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX

Bài 3 trang 136 SGK Lịch Sử 11

Nêu đặc điểm của khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương chống Pháp?

Câu trả lời

Nội dung

Phong trào nông dân Yên Thế

Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương

Mục tiêu

Đánh giặc Pháp bảo vệ quê hương.

Đánh đổ giặc Pháp giành lại độc lập dân tộc, khôi phục cơ chế phong kiến.

Khả năng lãnh đạo

Xuất thân từ nông dân

Văn thân, chí sĩ yêu nước.

Thời kì tồn tại

30 năm (1884-1913)

11 năm (1885 – 1896)

Phương pháp tranh đấu

Khởi nghĩa vũ trang, nhưng có thời kỳ bình định, có thời kỳ kháng chiến.

khởi nghĩa vũ trang

Tự nhiên

Dân tộc

Dân tộc (loại phong kiến)

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch sử 11: Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ 19

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lịch sử lớp 11 , Lịch sử 11

Xem thêm chi tiết về Soạn Bài 3 trang 136 sgk Lịch Sử 11
Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX Bài …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận