Soạn Bài 3 trang 162 SGK Sinh 11 Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật Bài 3 (trang 162 SGK Sinh 11) Nêu các hình thức sinh sản vô t…

Bạn đang xem: Soạn Bài 3 trang 162 SGK Sinh 11 Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật Bài 3 (trang 162 SGK Sinh 11) Nêu các hình thức sinh sản vô t… …

Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật

Bài 3 (trang 162 SGK Sinh 11)

Nêu các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật.

Câu trả lời:

Có 3 hình thức:

Phân mảnh là sinh vật mới tăng trưởng từ một mảnh của thân thể mẹ. Mỗi mảnh vỡ sẽ trở nên một cá thể trưởng thành hoàn chỉnh: nấm, thực vật. Hồ hết các loài địa y, là tổ chức cộng sinh của nấm và vi khuẩn quang hợp hoặc tảo, sinh sản bằng cách phân mảnh để đảm bảo rằng các cá thể mới là cộng sinh.

Sinh sản bằng bào tử là hình thức sinh sản nhưng con cái được sinh ra từ bào tử.

Sinh sản sinh dưỡng là hình thức nhưng con cái tăng trưởng từ một phần cơ quan sinh dưỡng của con mẹ (rễ, thân, lá).

Nhìn thấy tất cả Soạn 11: Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về Soạn Bài 3 trang 162 SGK Sinh 11
Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật Bài 3 (trang 162 SGK Sinh 11) Nêu các hình thức sinh sản vô t…

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận