Soạn Bài 3 trang 26 sgk Lịch Sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) Bài 3 trang 26 sgk Lịch Sử 11 …

Bạn đang xem: Soạn Bài 3 trang 26 sgk Lịch Sử 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) Bài 3 trang 26 sgk Lịch Sử …

Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20)

Bài 3 trang 26 SGK Lịch Sử 11

Vì sao Xiêm La là nước duy nhất ở Đông Nam Á ko trở thành thuộc địa của các nước tư bản phương Tây?

Câu trả lời

– Chính sách mở cửa giao thương với bên ngoài.

– Lợi dụng sự kiềm chế lẫn nhau giữa các nước tư bản để bảo vệ nền độc lập và vị trí nằm trong vùng đệm giữa hai đế quốc Anh và Pháp.

– Thực hiện chính sách đối ngoại mềm mỏng.

Đặc trưng là sau cuộc cải cách của vua Rama V vào cuối thế kỷ 19.

Trong tình hình chung của Đông Nam Á, Xiêm nhờ đó đã giữ được nền độc lập, ko trở thành thuộc địa của các nước tư bản.

Nhìn thấy tất cả Soạn Lịch sử 11: Bài 4. Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ 19 – đầu thế kỉ 20)

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Lịch sử lớp 11 , Lịch sử 11

Xem thêm chi tiết về Soạn Bài 3 trang 26 sgk Lịch Sử 11
Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) Bài 3 trang 26 sgk Lịch Sử 11 …

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận