Soạn Bài 3 trang 80 SGK Sinh 11

Bạn đang xem: Soạn Bài 3 trang 80 SGK Sinh 11 tại thomo.vn Bài 18. Tuần hoàn máu Bài 3 (trang 80 SGK Ngữ văn lớp 11) Ghi lại X vào ô trả lời đúng …

Bài 18. Tuần hoàn máu

Bài 3 (trang 80 SGK Ngữ văn lớp 11)

Ghi lại X vào ô trả lời đúng về nhóm động vật ko có hỗn hợp nhóm máu giàu O2 và đồng . máu giàu2 Từ trái tim.

□ a) Cá xương, chim, thú

b) Lưỡng thê, thú

c) Bò sát (trừ cá sấu), chim, thú

□ d) Lưỡng thê, bò sát, chim.

Câu trả lời:

DỄ

Nhìn thấy tất cả Soạn 11: Bài 18. Tuần hoàn máu

Đăng bởi: thomo.vn

Phân mục: Sinh 11, Sinh 11

Xem thêm chi tiết về Soạn Bài 3 trang 80 SGK Sinh 11

Source: THOMO
Categories: Giáo dục

Viết một bình luận